Uw zoekacties: Arrondissementsrechtbank te Maastricht, 1960-1969
x08.043 Arrondissementsrechtbank te Maastricht, 1960-1969 ( Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiƫrarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiƫrarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

08.043 Arrondissementsrechtbank te Maastricht, 1960-1969 ( Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Organisatie van de rechterlijke macht en territoriale indeling
Samenstelling en bevoegdheden
sluiten
08.043 Arrondissementsrechtbank te Maastricht, 1960-1969
Inleiding
Samenstelling en bevoegdheden
Taak en absolute competentie.
De arrondissementsrechtbank heeft tot taak in eerste aanleg kennis te nemen van alle burgerlijke rechtsvorderingen uitgezonderd die welke behoren tot de bevoegdheid van de kantongerechten, de hoven en de "Hoge Raad" (de laatste twee behandelen slechts bij uitzondering civiele zaken in eerste aanleg), alsmede het grootste deel van de strafzaken.
Van een vonnis van de rechtbanken staat in het algemeen beroep open bij het "Gerechtshof". Uitgesloten van beroep zijn onder andere rechtsvorderingen beneden de zogenaamde appellabiliteitsgrens (oorspronkelijk fl. 400,=).
Verder doet de rechtbank recht in hoger beroep van vonnissen van de kantonrechter.
Anders dan in de Franse rechterlijke organisatie bestaan sinds 1838 geen afzonderlijke rechtbanken van koophandel; de arrondissementsrechtbanken zijn tevens bevoegd in zaken van koophandel.
Het onderscheid tussen zaken van koophandel (waarvoor bijzondere procedureregels golden) en andere zaken bestond tot 1934.
In de taak, de absolute competentie en de procedure van de rechtbanken werden meermaals veranderingen aangebracht.
Hiervoor wordt verwezen naar het "werkboek inventarisatie rechterlijke archieven 1838-1939" van C.R. Huijbrecht.
Samenstelling en taakverdeling.
De arrondissementsrechtbank bestaat uit een aantal rechters en plaatsvervangende rechters, die voor het leven worden benoemd door de Kroon.
De grotere rechtbanken zijn verdeeld in kamers van tenminste drie rechters, onder wie de president of vice-president (meervoudige kamers).
Naast de meervoudige kamers zijn er ook enkelvoudige kamers. Deze laatste bestaan uit een alleenrechtsprekende rechter (unus judex).
De rechters vonnissen in burgerlijke zaken in oneven aantal, doch tenminste met drie rechters.
Strafzaken worden gewoonlijk bij de arrondissementsrechtbank door drie rechters afgedaan. De enkelvoudige kamer in strafzaken heet politierechter.
De taak van de politierechter bestaat uit vereenvoudigde behandelingen van eenvoudige strafzaken waarin te hoogste zes maanden gevangenisstraf kan worden opgelegd.
De kinderrechter is belast met de behandeling van burgerlijke zaken en kinderstrafzaken.
De economische politierechter (Wet op de economische delicten 1950 Stcr. 258, art 38-45), houdt zich uitsluitend bezig met de behandeling van economische delicten.
De president van de rechtbank is bevoegd in alle gevallen waarin het belang van partijen enige onverwijlde voorzieningen bij "voorraad" vordert een uitspraak in kort geding te doen. Zijn beslissing brengt echter geen nadeel toe aan de zaak ten principale (de zogenaamde bodemprocedure).
De maanden juli en augustus vormen de gerechtelijke vakantie, wanneer een bijzondere vakantiekamer belast is met de afdoening van de strafzaken en de spoed vereisende burgerlijke zaken. De rechtbank wordt bijgestaan door een griffier en aan hem ondergeschikte substituut-griffiers en vroeger ook klerken.
Behalve met de bij de wet opgedragen werkzaamheden, zoals het verlenen van bijstand aan de voorzitter, waren deze onder meer belast met het beheer van de griffie en het bewaren van de minuten van de registers.
Op de griffiers waren de artikelen 10, 15, 16 lid 1 en 28 van de "wet op de Rechtelijke Organisatie en het Beleid van Justitie" van toepassing.
Indeling van de wekelijkse zittingen van de enkelvoudig- en meervoudige kamers in het arrondissement Maastricht, gedurende de periode 1960-1969.
- zitting van de eerste meervoudige kamer voor burgerlijke zaken.
- zitting van de tweede meervoudige kamer voor strafzaken
- zitting van de eerste en tweede enkelvoudige kamer voor burgerlijke zaken
- zitting enkelvoudige kamer voor strafzaken
- zitting voor burgerlijke kinderzaken
- zitting voor kinderstrafzaken
- zitting politierechter in economische zaken
- zitting meervoudige economische strafkamer
- zitting voor korte gedingen
- zitting comparities president inzake echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed
Procedures
Lijst van leden rechterlijke macht 1960-1969
Het archief
De vernietiging
Geraadpleegde literatuur
Handleiding voor gebruikers
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1960-1969
Auteur:
J.M. Humblet
Inventaris:
Inventaris van het archief van de Arrondissementsrechtbank Maastricht, 1960-1969 (Maastricht 2000)
Omvang:
247,2 meter
Openbaar:
Bescheiden jonger dan 75 jaar zijn alleen openbaar voor wetenschappelijk onderzoek na schriftelijke toestemming van de Rijksarchivaris in Limburg
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS