Uw zoekacties: Regionaal Afvaloverleg Orgaan Zuid-Nederland , 1990-2000 (2007)
x04.15 Regionaal Afvaloverleg Orgaan Zuid-Nederland , 1990-2000 (2007) ( Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

04.15 Regionaal Afvaloverleg Orgaan Zuid-Nederland , 1990-2000 (2007) ( Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1.1. Verantwoording van de opdracht
1.2. Geschiedenis van het RAOZ
1.3. Geschiedenis van het archief
1.4. Verantwoording van de bewerking en inventarisatie
1.5. Handleiding voor de gebruiker
sluiten
04.15 Regionaal Afvaloverleg Orgaan Zuid-Nederland , 1990-2000 (2007)
1. Inleiding
1.5. Handleiding voor de gebruiker
De N.V. Sturing afvalverwijdering Noord-Brabant. Het uitvoeren van de taken werd voor een groot gedeelte projectmatig georganiseerd door middel van het aanbesteden en coördineren van onderzoek naar bijvoorbeeld afvalverwijdering, preventie, recycling etc. Als gevolg van gewijzigde verantwoordelijkheden tussen de diverse overheidslagen, en de gewijzigde verhoudingen tussen private en publieke partijen op het gebied van afvalverwijdering heeft het RAOZ in 2005 formeel haar activiteiten beëindigd. Geschiedenis van het archief: Bij instelling van RAOZ is besloten om het voorzitterschap en het secretariaat te laten berusten bij de Provincie Limburg. Het archief werd daardoor aanvankelijk gevormd in Maastricht. Later is besloten tot een roulerend voorzitterschap waarbij het archief met het voorzitterschap mee rouleerde. Vanaf 2000 was het voorzitterschap en secretariaat ondergebracht bij de Provincie Zeeland. In 2006 is het RAOZ-archief vanuit de Provincie Zeeland overgebracht naar de Provincie Limburg. Het archief is niet compleet, dat wil zeggen dat de stukken die voorkomen in de bij het archief behorende dossierinventaris niet allemaal aanwezig zijn. Vermoedelijk heeft dit te maken met de roulatie van het archief waarbij enkele op het moment van roulatie uitgeleende stukken later niet meer zijn toegevoegd. Daarnaast is het opmerkelijk dat, hoewel het RAOZ van 1990 tot en met 2005 bestond, het archief en de bijbehorende dossierinventaris slechts betrekking hebben op de periode 1990-2000. Verantwoording van de bewerking en inventarisatie: Het archief was geplaatst in dozen en kende voor bewerking een omvang van 9 strekkende meter. Ongeveer de helft van het archief bestond uit bescheiden betreffende vergaderingen van het bestuur, vergaderingen van het landelijk Afval Overleg Orgaan (AOO) en ambtelijke vergaderingen
Het overige gedeelte bestond voor een groot deel uit bescheiden betreffende de coördinatie van onderzoeken en onderzoeksprojecten, zoals bijvoorbeeld onderzoek naar preventieve milieuzorg in de industrie. Apart geplaatst in 2 archiefdozen bevonden zich een aantal rapporten en adviezen die het eindresultaat vormden van deze onderzoeken. Verder werden veel bescheiden aangetroffen die voortvloeide uit het voeren van overleg met bij afvalverwijdering betrokken partijen. Bij de bewerking van de stukken is gebruik gemaakt van de "Selectielijst voor archiefbescheiden van provinciale organen", vastgesteld in november 2000. De toegang tot de stukken was aanwezig in de vorm van een dossierinventaris. Hierbij was geen sprake van een rubrieken structuur. De te bewaren stukken zijn in een beschrijvende inventaris geplaatst en de te vernietigen stukken zijn op een Vernietigingslijst geplaatst. het archiefschema voor de beschrijvende inventaris is ontleend aan de hoofdtaken van het RAOZ. Handleiding voor de gebruiker: De ordening van het archief van het RAOZ is zodanig, dat er een scheidng is aangebracht tussen de stukken van algemene aard en de stukken betreffende bijzondere onderwerpen. De term 'stukken van algemene aard' heeft betrekking op die stukken die niet aan een specifiek onderwerp zijn toe te delen. Hierbij moet men denken aan bijvoorbeeld notuelen van vergaderingen. In de inventaris zijn deze stukken vooraan geplaatst. Daarna volgen de 'stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen'. Deze zijn onderverdeeld in drie hoofdstukken: Organisme, waaronder zaken behoren als instelling en ontwikkeling van het organisme, bestuur, financiën en organisatie. Personeel. Uitvoering van de taak
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1990-2000 (2007)
Auteur:
M. Boessen
Inventaris:
Inventaris van het archief van het Regionaal Afvaloverleg Orgaan Zuid-Nederland (Den Haag 2007)
Omvang:
3,5 meter
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS