Uw zoekacties: Schepenbank Well en Bergen, 1546-1798
x01.050 Schepenbank Well en Bergen, 1546-1798 ( Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

01.050 Schepenbank Well en Bergen, 1546-1798 ( Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Geschiedenis van Well en Bergen
De schepenbank Well en Bergen
Geschiedenis van het archief
sluiten
01.050 Schepenbank Well en Bergen, 1546-1798
Inleiding
Geschiedenis van het archief
Daar het ressort van de schepenbank Well en Bergen samenviel met dat van het kerspel en voorts de schepenen zowel de rechterlijke als de bestuurlijke taak uitoefenden, werd er maar één archief, dat van de schepenbank Well en Bergen, gevormd. Het oudst bewaard gebleven deel bevat de neerslag van beide taken. Opgenomen zijn akten van overdracht en protocollen van de gerechtszittingen evenals memories betreffende het opnemen en aflossen van geldleningen. (39) *  Tegen het einde van de achttiende eeuw, omstreeks 1782, werd een "inventaris der boecken soo bij 't visiteeren der gemeentspampieren sijn bevonden", opgemaakt. Niet alleen de stukken betreffende de bestuurlijke taak, maar ook de gerechtsprotocollen en protocollen van overdracht alsmede "drij verscheijde packen waerinne processtukken voor den gerichte tot Well tusschen privaet parthijen gevloten", werden opgenomen. Deze inventaris kent de hoofdafdelingen "boecken" en "papieren". Onder deze laatste afdeling werd uitgebreid de inhoud van een vijftiental pakken beschreven. De pakken werden genummerd evenals de daarin opgenomen stukken. Na de inventarisatie werd besloten een "gemeentskast" te maken ter bewaring van de archieven die 5,5, voet hoog, 4,5 voet breed, 1 voet en 6 duimen diep" moest worden (40) *  Over de geschiedenis van het archief na de opheffing van de schepenbank is weinig bekend. De verzegeling van de archieven en de overbrenging ervan naar de nieuwe rechtbanken, wat bij besluit van 23 januari 1798 was voorgeschreven, vonden niet plaats. Bijna al hetgeen de achttiende-eeuwse inventaris vermeldt, trof J. Habets, Rijksarchivaris in Limburg, in het gemeentehuis te Bergen aan. (41) * 
Ingevolge het Koninklijk Besluit van 9 oktober 1883 werd omstreeks 1891 door A.J.A. Flament te Bergen een splitsing gemaakt tussen rechterlijke en administratieve stukken, waarna de rechterlijke stukken naar het Rijksarchief in Limburg te Maastricht werden overgebracht. De meeste rekeningen, bijlagen en stukken betreffende de schatheffing bleven in Bergen achter. Twee secretarissen van de schepenbank waren tevens rentmeester van het kasteel Well. Het gevolg was dat enige overdrachtsprotocollen en stukken betreffende de bestuurlijke taak in de loop van de negentiende eeuw in het huisarchief terecht zijn gekomen. Een groot gedeelte van het huisarchief, geïnventariseerd door A.F. van Beurden, werd eveneens aan het Rijksarchief overgedragen, zodat de afgedwaalde archiefbescheiden weer bij het archief van de schepenbank konden worden teruggebracht
Verantwoording van ordening en inventarisatie
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1546-1798
Auteur:
F.C.A.M. van Geijn
Inventaris:
Inventaris van het archiefvan de schepenbank Well en Bergen. Inventarissenreeks RAL 28 (Maastricht 1982)
Omvang:
2,5 meter - 19 charters
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS