Uw zoekacties: Gelderse Rekenkamer
0012 Gelderse Rekenkamer ( Gelders Archief )

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

beacon
 
 
Inleiding
1. Auteursrechten en andere rechten
2. Openbaarheid en citeren
3. De geschiedenis van de Rekenkamer
4. De geschiedenis van het archief van 1543 tot 1915
5. De ordening en beschrijving van het archief
6. Afkortingen
Inventaris
Eerste afdeeling. Algemeen
B. Resolutiën, registratuur en andere stukken van algemeenen aard
N.B. De in deze afdeeling beschreven registers, ingekomen en uitgegane stukken dragen een algemeen karakter; dergelijke stukken, die op bepaalde administraties betrekking hebben, zal men in de tweede afdeeling van den inventaris vinden.
VI. Beheer van dit archief vóór 1795
292 Rapport van Mr. G. VAN HASSELT over de onder de Rekenkamer berustende charters, Met een ten dienste van de uitleening aan Mr. P. BONDAM vervaardigden charterinventaris, 1784. 1 band
N.B. De inventaris is bijlage A bij het rapport geweest. De bijlagen A2-H, die er bovendien bijgebonden waren, waren oudere inventarissen en andere stukken, die door VAN HASSELT uit het archief van de Rekenkamer gelicht waren. Daar deze stukken in ander verband beter tot hun recht komen dan als bijlagen bij dit rapport, zijn zij uit den band verwijderd en elders in dit archief geplaatst.
0012 Gelderse Rekenkamer
Inventaris
Eerste afdeeling. Algemeen
B. Resolutiën, registratuur en andere stukken van algemeenen aard
N.B. De in deze afdeeling beschreven registers, ingekomen en uitgegane stukken dragen een algemeen karakter; dergelijke stukken, die op bepaalde administraties betrekking hebben, zal men in de tweede afdeeling van den inventaris vinden.
VI. Beheer van dit archief vóór 1795
292
Rapport van Mr. G. VAN HASSELT over de onder de Rekenkamer berustende charters, Met een ten dienste van de uitleening aan Mr. P. BONDAM vervaardigden charterinventaris, 1784. 1 band
N.B. De inventaris is bijlage A bij het rapport geweest. De bijlagen A2-H, die er bovendien bijgebonden waren, waren oudere inventarissen en andere stukken, die door VAN HASSELT uit het archief van de Rekenkamer gelicht waren. Daar deze stukken in ander verband beter tot hun recht komen dan als bijlagen bij dit rapport, zijn zij uit den band verwijderd en elders in dit archief geplaatst.
Datering:
1784
Omvang:
band
Organisatie: Gelders Archief

Kenmerken

Datering:
1543-1795
Auteur:
A.H. Martens van Sevenhoven
Categorie: