Uw zoekacties: Staatsbosbeheer, Regio Gelderland
x3269 Staatsbosbeheer, Regio Gelderland ( Gelders Archief )

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

3269 Staatsbosbeheer, Regio Gelderland ( Gelders Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Openbaarheid en citeren
2. Geschiedenis van de archiefvormer
3269 Staatsbosbeheer, Regio Gelderland
Inleiding
2. Geschiedenis van de archiefvormer
Organisatie: Gelders Archief
Geschiedenis van het Staatsbosbeheer

Op 21 juli 1899 werd Staatsbosbeheer (SBB) opgericht. In opdracht van de overheid werd SBB verantwoordelijk voor het beheer van bos- en natuurgebieden van de overheid. De beheerstaak van SBB draagt bij aan bescherming van de bodem, het tegengaan van verdroging en bevordering van een goede milieukwaliteit. Binnen het beheer valt ook het verhuren van jacht- en visgronden. Daarnaast heeft SBB een belangrijke adviserende rol op het terrein van natuur- en landschapsbeheer.

Toen SBB in 1899 werd opgericht was Nederland ernstig ontbost en was er grote vraag naar hout. In de eerste dertig jaar van zijn bestaan bracht SBB het bos in Nederland weer op peil en legde veel productiebossen aan. Onvruchtbare woeste grond werd bebost en rendabel gemaakt. In het begin van de twintigste eeuw kwam bescherming van 'natuurschoon' en behoud van 'natuurmonumenten' op. In 1928 werd natuurbescherming officieel een tweede taak van SBB met de invoering van de Natuurschoonwet 1928. Naast natuurbescherming, kwamen ook taken als voorlichting en recreatie erbij.

Het ministerie van Landbouw kreeg in de jaren dertig de verantwoordelijkheid over de Boswet en het Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer werd vanaf 1941 voor het aankopen van terreinen gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, Kultuur en Wetenschap (OKW). In 1946 kwamen de departementen van OKW en Landbouw overeen dat natuurbescherming verder geheel onder OKW ging ressorteren. Voor de uitvoering van het beleid werd gebruik gemaakt van de diensten van SBB dat een onderdeel bleef van het ministerie van Landbouw en Visserij. Op die manier bleven werk en bosbouw bij Landbouw en Visserij.

In 1965 nam het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) de taken met betrekking tot de natuurbescherming over van het ministerie van OKW. In 1982 werden deze taken overgedragen aan Landbouw. Het ministerie bepaalde het beleid, SBB zorgde voor het beheersbeleid en de eigen terreinen.

In 1985 werd door de Interdepartementale Begeleidingscommissie Privatisering geadviseerd om SBB te privatiseren. In de daarop volgende jaren kreeg SBB steeds meer zelfstandigheid om uiteindelijk in 1988 een zelfstandig bestuursorgaan te worden. Tegenwoordig bestaat SBB uit één centrale organisatie in Driebergen. Nederland is verdeeld in vier regio's met elk een eigen regiokantoor. Elke regio is verdeeld in een aantal districten die weer onderverdeeld zijn in beheerseenheden.
Organisatie Regio Gelderland

Staatsbosbeheer was lange tijd onderverdeeld in een aantal houtvesterijen die op hun beurt weer verdeeld waren in boswachterijen. De oude benamingen voor regio's 'houtvesterij' en 'boswachterij' zijn in de jaren tachtig afgeschaft. Ze komen nog wel terug in de namen van de bosgebieden. In Gelderland waren vóór 1945 drie houtvesterijen. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen daar nog eens twee houtvesterijen bij.

In 1957 reorganiseerde SBB. De houtvesterijen werden afgeschaft en er werden consulentschappen opgericht. Deze werden in 1966 weer opgeheven en vervangen door provinciale directies. Deze directies werden in 1972 vervangen door Terreinbeheer in de provincies. Deze reorganisatie had verder geen praktische consequenties als het gaat om de taakuitvoering. In 1988 volgde een ingrijpende reorganisatie waarbij nieuwe regio's gevormd werden. De bestaande Regio Gelderland werd opgesplitst in de Regio Veluwe-Achterhoek en de Regio Rivierenland.
3. Geschiedenis van het archiefbeheer
4. Inhoud en structuur van het archief
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1936-1997
Auteur:
Doc-Direkt
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS