Uw zoekacties: Secretarie Gemeente Rozendaal, 1818-1929
x2750 Secretarie Gemeente Rozendaal, 1818-1929 ( Gelders Archief )

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

2750 Secretarie Gemeente Rozendaal, 1818-1929 ( Gelders Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Openbaarheid en citeren
2. Geschiedenis van de archiefvormer
3. Geschiedenis van het archiefbeheer
2750 Secretarie Gemeente Rozendaal, 1818-1929
Inleiding
3. Geschiedenis van het archiefbeheer
Organisatie: Gelders Archief
De geschiedenis van het archief van het ambtelijk apparaat is nauw verbonden met de situatie rondom het Rozendaalse gemeentehuis. Ten tijde van de vorming van de bestuurlijke organisatie was er echter nog geen sprake van een vast onderkomen voor het bestuur en de nog vrijwel niets voorstellende ambtenarij. *  De eerste burgemeester(schout)-secretarissen Nijhoff (1818-1823) en Van Eck (1823-1843) waren tevens notaris met als woon- en standplaats Arnhem. Reeds bij besluit van Gedeputeerde Staten van 27 december 1817 was vastgelegd dat deze ambtenaar dispensatie had van de vestigingsverplichting in de heerlijkheid Rozendaal. * 
Gezien de dagtekeningen zullen bestuursvergaderingen in genoemde periodes dan ook meestal ten huize van de burgemeester-secretaris te Arnhem zijn gehouden. Deze ontving vanaf 1818 namelijk een tractement waarin een vergoeding was opgenomen voor schrijfbehoeften, druklonen, vuur en licht. Bovendien ontving hij jaarlijks een bedrag van 30 gld. als 'dedommagement wegens het bezorgen van het locaal tot het houden der vergaderingen van assessoren en gemeenteraden en het bureau...'. Voor zover niet betrekking hebbende op de eigen woning zullen van dit bedrag misschien ook de kosten zijn betaald van de tijdelijke huur van de herberg of logement op de hoek van de huidige Kerklaan-Rosendaalselaan, eigendom van de eigenaars van de heerlijkheid Rozendaal, en in gebruik bij de plaatselijke familie Kets. * 
Voor zaken waarbij de burgerij in direkte zin bij betrokken was was het niet handig dat het gemeentelokaal zich te Arnhem bevond. In 1818 gold daarom 'bij provisie' een kamer in het logement als gemeentehuis, waar het inschrijvingsregister voor de nationale militie was neergelegd. *  En soms werden andere oplossingen gevonden, zoals in 1821, toen stukken betreffende de classificatie en personele omslag (inschaling in de belastingen) een paar uur per dag ter visie werden gelegd bij één der assessoren thuis in Rozendaal. * 
Over de wijze waarop het archief werd bewaard komen we uit de aanvangsperiode niets te weten. Alleen blijkt uit een schrijven van schout-secretaris Nijhoff uit 1820 dat hij vanaf de aanvang van zijn werkzaamheden korte aantekeningen in cahiers had gemaakt en de bij elkaar horende correspondentie als zodanig had opgelegd, met het oogmerk ze in een boek te doen afschrijven en er een alfabetisch register op te maken. *  Van de taak die hij zich had gesteld is echter weinig terecht gekomen.
Vanaf 1844 moet het archief permanent te Rozendaal hebben berust, want de dan optredende burgemeester-secretaris Kets was in tegenstelling tot zijn voorgangers niet tevens notaris maar rentmeester van de heerlijkheid en voormalig logementhouder ter plaatse. In dit nog steeds door hem bewoonde pand werd gedurende zijn ambtsperiode (1844-1850) een kamer als gemeentelokaal in stand gehouden.
Toen in 1850 een nieuwe burgemeester aantrad die niet meer gelijktijdig de functie van gemeentesecretaris waarnam, werd het gemeentehuis van het logement naar het adres van de gemeentesecretaris verplaatst. Deze verhuizing zou aan het begin van 1851 hebben plaatsgevonden. In 1854 vond er alweer een verandering plaats, wanneer de toenmalige burgemeester Van Pallandt mede als gevolg van zijn huwelijk met zijn nicht Ada barones Torck, erfdochter van Rozendaal, een ruimte in kasteel Rosendael tot gemeentehuis aanwees. Na 1900 bleek deze zich te bevinden in de zijvleugel van het kasteel, aan de achterzijde, op de verdieping boven de stallen. Het vertrek diende als vergaderruimte, burgemeesterskamer en secretarie.
Nadat de laatste burgemeester Van Pallandt was overleden werd in 1934 een speciaal daartoe verbouwde en ingerichte vleugel van huis 'Roseneath' betrokken. Dit pand betrof het inmiddels sterk vertimmerde logement waarin tot 1850 de secretarie gevestigd was. Behoudens interne wijzigingen is het gemeentehuis anno 2000 nog steeds in dit pand gevestigd. De gemeentelijke archieven over de periode 1818-1975 zijn echter in een eerder stadium uit 'Roseneath' verwijderd. Deze waren gesitueerd in de van fraaie gewelven voorziene kelder van het gebouw, waar onder meer vocht en schuimmels vrijelijk de oude stukken konden aantasten. In 1995 werd door de provinciale archiefinspectie hierover de noodklok geluid. Nadat in 1998 het archiefgedeelte vanaf 1930 in grote lijnen was geïnventariseerd kon dat tezamen met het oudere gedeelte in mei 1999 worden overgehuisd naar de beter geoutilleerde archiefbewaarplaats in het gemeentehuis van het naburige Rheden. In 2002 is het archief wederom verhuisd, dan naar het Gelders Archief te Arnhem.
4. Bijlage: lijsten van burgemeesters, assessoren/wethouders, raadsleden, gemeentesecretarissen en gemeente-ontvangers
Kenmerken
Datering:
1818-1994
Auteur:
W.J. Meijerink, W.F.M. Ahoud
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS