Uw zoekacties: Schouwburg Arnhem
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Inleiding
1. Geschiedenis van de schouwburg
2. Verantwoording van de inventarisatie
sluiten
2148 Schouwburg Arnhem
Inleiding
2. Verantwoording van de inventarisatie
Organisatie: Gelders Archief
Bij het inventariseren was er de vraag of er sprake was van één archief, namelijk dat van de schouwburg, of dat er twee archieven te onderscheiden waren, dat van de Commissie van Beheer en dat van het dagelijks bestuur. Het onderscheid tussen beide viel in de praktijk echter nauwelijks te maken. In het "archief van het dagelijks bestuur" zitten bijvoorbeeld alle brieven gericht aan de Commissie van Beheer en ook alle concepten, minuten en doorslagen van de brieven van die commissie aan derden (mede ondertekend door de secretaris). De commissie zelf stelde geen stukken op, dat gebeurde door het dagelijks bestuur. Het archief van de commissie, voor zover dat zou bestaan, zit geheel verweven in dat van het dagelijks bestuur. Aan te nemen is dat elk commissielid thuis naar eigen inzicht stukken bewaarde of wegdeed.
Omwille van de praktische bruikbaarheid zijn daarom alle stukken, inclusief de notulen van de vergaderingen van de Commissie van Beheer, als één archief beschouwd.
De correspondentie werd tot 1947, voor het grootste deel, bijeen gehouden in een algemene serie. Vanaf dat jaar is men alles op onderwerp (of zaak) gaan opbergen. Dit heeft als consequentie dat op zeer veel plaatsen in het archief "correspondentie" kan worden aangetroffen.
Tijdens het inventariseren is steeds geprobeerd de oude, indertijd door het dagelijks bestuur van de schouwburg aangebrachte, orde te handhaven of indien mogelijk te herstellen. Niet te handhaven bleek de onderverdeling: gezelschappen, impresario's, buitenlandse gezelschappen en Belgische gezelschappen. Dit als gevolg van de chaotische toestand waarin het archief werd aangetroffen.
In de beschrijvingen van de inventarisnummers geven vierkante haken aan dat de datering onzeker is.
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1886-1988
Auteur:
D. Eickhoff
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS