Uw zoekacties: Reclasseringsraad te Arnhem
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Inleiding
1. Openbaarheid en citeren
2. Archiefvormer
3. Verwerving en inventarisatie
sluiten
1130 Reclasseringsraad te Arnhem
Inleiding
3. Verwerving en inventarisatie
Organisatie: Gelders Archief
Na de opheffing van de reclasseringsraden in 1986 kreeg de Dienst Post- en Archiefzaken van het Ministerie van Justitie de opdracht de archieven ervan te acquireren. De acquisitie verliep uiterst moeizaam. Sommige voormalige secretarissen bleken archiefstukken te hebben vernietigd en verder bleek dat het voormalig personeel van de reclasseringsraden vaak niet wist wat er met de archiefstukken gebeurd was. Het meeste materiaal kwam terecht bij de negentien nieuwe reclasseringsstichtingen (in ieder arrondissement één) die de werkzaamheden van de reclasseringsraden hadden overgenomen. Soms werden er voor de lopende werkzaamheden nog stukken geraadpleegd. Stukje bij beetje kwam het archiefmateriaal binnen bij het Ministerie. Het zou tot 1991 duren voordat alles binnen was. In dat jaar kwam ook de inventarisatie tot stand.
Vernietiging geschiedde overeenkomstig de normen die als bijlagen waren gevoegd bij de brief van 23 juli 1985 van het Hoofd van de Dienst TBR & Reclassering aan de directeuren van de negentien nieuwe reclasseringsstichtingen. In de praktijk heeft men echter gekozen voor het bewaren van meer stukken.
Na voltooiing van de inventarisatie op het departement werden alle stukken overgebracht naar het Rijksarchief in Noord-Brabant omdat het meer opportuun leek de archieven van de reclasseringsraden te bewaren samen met die van de particuliere reclasseringsinstellingen die reeds op dat rijksarchief berustten. Immers functie en werkwijze van die instellingen en de reclasseringsraden waren zeer nauw met elkaar verwant en met elkaar verweven. Eigenlijk dienden de archieven van de reclasseringsraden verspreid te worden over de diverse rijksarchieven. Ieder rijksarchief zou de archieven van die reclasseringsra(a)d(en) moeten bewaren die in de desbetreffende provincie gefunctioneerd heeft (hebben). Zo moeten de archieven van de reclasseringsraden te Breda en 's-Hertogenbosch bewaard worden in het Rijksarchief in Noord- Brabant, de archieven van de reclasseringsraden te Arnhem en Zutphen in het Gelders Archief etc. In verband daarmee zijn in 1999 de inventarissen voorzien van een inleiding. De archieven zijn tevens verplaatst naar de diverse rijksarchieven en daarbij ook formeel overgebracht.
Inventaris
1. Raad
2. Overlegsituaties
Kenmerken
Datering:
1923-1985
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS