Uw zoekacties: Genie in Gelderland
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Inleiding
1. Openbaarheid en citeren
2. Geschiedenis
3. Tips voor onderzoekers
4. Literatuur
5. Bijlagen
6. Aanvulling 2011
sluiten
0912 Genie in Gelderland
Inleiding
6. Aanvulling 2011
Organisatie: Gelders Archief
De aanvulling bevat archiefbescheiden van in het depot van de afdeling Semi-Statische Archiefdiensten (SSA) - voorheen Centraal Archievendepot (CAD) - van het Ministerie van Defensie (MvD) aangetroffen fragmenten van archieven van diverse genieonderdelen van vóór 1940.
Zo zijn er enige stukken, behorende tot de archieven van de Eerstaanwezend-Ingenieur te Arnhem en Nijmegen, aangetroffen in het archief van de 2e of Oostelijke Directie van Fortificatiën (1727-1857). Dit archief berustte voorheen in het Rijksarchief te Groningen. In het kader van een inventarisatieproject van Groningse geniearchieven, werd in 1985 het archief van de 2e Directie ter bewerking uitgeleend aan het toenmalige CAD. Tijdens de bewerking werden in 1987 circa 2 meter archiefmateriaal afgescheiden, "dat niet behoort tot één van de te bewerken archieven, zoals: (...) vele stukken van EAI's (=Eerstaanwezend-Ingenieur, JC) 's-Gravenhage, Deventer, Den Helder, Vlissingen etc." * 
Daarnaast zijn er nog enige genieregisters aangetroffen met gegevens over de vestingwerken, inundatiën en militaire gebouwen onder beheer van de Eerstaanwezend-Ingenieurs (EAI's). Na onderzoek is komen vast te staan dat voornoemde registers behoren tot het archief van de Geniecommandementen, waaronder het vierde Geniecommandement. * 
Tijdens een bezoek aan het toenmalige CAD van mevr. drs. M.J.G.A. Barthels (insp./acq.) en dhr. D.T. Koen (THA/inv.) van het Rijksarchief Utrecht op 29 april 1993, is afgesproken dat de registers met betrekking tot de provincie Utrecht aan voornoemd rijksarchief zullen worden overgedragen.3 Het betreft hier registers met betrekking tot de vestingwerken, de inundatiemiddelen en de militaire gebouwen, onder beheer van de Eerstaanwezend-Ingenieur der Genie te Amersfoort.

Op 15 juni 1993 brachten een aantal medewerkers van het CAD een bezoek aan het Geniemuseum te Vught, met als doel na te gaan welke archiefbescheiden - die in feite niet in de collectie van het museum horen - naar het CAD moeten worden overgebracht. Als uitvloeisel hiervan zijn een groot aantal archiefbescheiden, waaronder tekeningen, onder meer behorende tot de archieven van de Eerstaanwezend-Ingenieur te Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen en Zutphen, aan het CAD overgedragen.

Het archief van de opzichter van de militaire gebouwen te Harderwijk (1896-1947) is in maart 1993 in bewerking genomen. Voor selectie besloeg het archief 3,09 strekkende meter. Na selectie is er 0,25 meter overgebleven. Vernietiging vond plaats op grond van het bepaalde in de lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van het Ministerie van Defensie (1987), met name het hoofdstuk Algemeen.
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1801-1947
Auteur:
W.T. Resida/Ministerie van Defensie, Afdeling Semi-Statische Archiefdiensten
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS