Uw zoekacties: A.J. Rietveld
x0755 A.J. Rietveld ( Gelders Archief )

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

0755 A.J. Rietveld ( Gelders Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Openbaarheid en citeren
2. Korte schets van het politieke en maatschappelijke leven van A.J. Rietveld en een overzicht van zijn loopbaan en overige activiteiten
N.B. Voor deze korte schets is gebruik gemaakt van verscheidene stukken uit het archief, alsmede van de Provinciale Knipselkrant.
sluiten
0755 A.J. Rietveld
Inleiding
2. Korte schets van het politieke en maatschappelijke leven van A.J. Rietveld en een overzicht van zijn loopbaan en overige activiteiten
N.B. Voor deze korte schets is gebruik gemaakt van verscheidene stukken uit het archief, alsmede van de Provinciale Knipselkrant.
Organisatie: Gelders Archief
Kenmerkend voor Rietvelds kijk op de verhouding tussen maatschappelijk en politiek leven is het accent, dat gedurende tientallen jaren vooral op concrete maatschappelijke activiteiten en problemen heeft gelegen. Daarvan getuigen zijn werkzaamheden op het gebied van kinderbescherming, hulpverlening aan jeugdigen en schoolbegeleiding, waarin hij nadruk legde op de noodzaak achterstandssituaties van kinderen op te heffen.
Ook in zijn werk als Statenlid behield hij met allerlei maatschappelijke sectoren een hecht contact. In zijn visie op maatschappelijke vraagstukken stond de behoefte aan democratische verhoudingen centraal. Daarin is ook het raakvlak tussen Rietvelds maatschappelijke en (vanaf 1960) politieke activiteiten te vinden. Vanuit zijn ervaringen in het Wijkcomité Malburgen in Arnhem-Zuid kreeg in zijn denken enerzijds de democratisering als centraal uitgangspunt gestalte, terwijl anderzijds het politieke werk als middel daartoe meer en meer zijn belangstelling kreeg.
De democratiseringsbeweging van de jaren '60 en '70, in gang gezet door de generatie na de zijne, vond in hem dan ook een wat afstandelijk maar loyaal pleitbezorger.
Hoewel Rietveld nimmer een politieke loopbaan ambieerde - blijkens de stukken heeft hij althans geen zichtbare stappen in die richting gezet - was zijn denken sterk politiek geladen.
Rietveld was afkomstig uit een sociaal-democratisch arbeidersgezin. In de moderne arbeidersbeweging nam hij een positie in die meer was gericht op bevordering van het welzijn, dan van de materiële positie. Hij doorliep in de jaren '30 de kweekschool, was enige jaren werkzaam in het lager onderwijs en vatte in 1938 de studie MO-Pedagogiek te Amsterdam op. Daar ondervond hij de invloed van prof. Ph. Kohnstamm, terwijl zijn vorming mede onder invloed stond van de Volkshogeschoolbeweging van H. van de Wielen. Zijn socialistische visie kan daarom als personalistisch gekenschetst worden. Tevens stelde hij zich op republikeins en pacifistisch standpunt.
Rietvelds 'habitus' laat zich niet alleen kenschetsen als die van een 'doe-mens'. Evenzeer komen we sporen tegen van een sterke neiging tot reflectie op het eigen handelen en tevens een beschouwen van toestanden en gebeurtenissen om zich heen. Daarvan getuigen de overzichten met chronologische aantekeningen van zijn handen, die we verspreid over het gehele archief aantreffen.
Praktisch gericht op 'wat is er gedaan en wat valt er nog te doen', beschouwend gericht op het 'hoe' en 'waarom'.
Deze benadering was niet alleen op hem zelf gericht: juist in de lijn van zijn streven naar democratie en inzichtelijke machtsverhoudingen ging het hem ook om het afleggen van verantwoording tegenover derden: openbaarheid dus.
3. Het archief
4. Verantwoording van de inventarisatie
5. Overzicht van opleiding en functies
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1928-1987
Auteur:
F.F.J.M. Geraedts, G.J. Mentink
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS