Uw zoekacties: Amsterdamsche Kopermolen te Vaassen
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Inleiding
1. Openbaarheid en citeren
2. Geschiedenis van de archiefvormer
3. Archief en inventaris
sluiten
0599 Amsterdamsche Kopermolen te Vaassen
Inleiding
3. Archief en inventaris
Organisatie: Gelders Archief
De heer R.P.J. Tutein Nolthenius schonk in 1920 de overgebleven archivalia aan het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief *  . De inventaris die na de overdracht werd opgesteld, is opgenomen in bijlage 1. Na de beëindiging van haar archiefbeherende taak gaf deze instelling het archief in 1974 aan het Rijksarchief in Gelderland in bewaring *  . Van het oorspronkelijke archief is slechts een restant (0,75 m en 19 nummers) bewaard gebleven. De overgedragen bescheiden zijn afkomstig uit de periode 1778-1864
. Op één enkele brief na zijn alle stukken van financiële aard; de in de inventaris in bijlage 1 voorkomende "Balansen 1855-1863" ontbraken. Uit de journalen en het kasboek blijkt de vroegere aanwezigheid van een "Negotieboek", "Molengrootboek", "Winkelgrootboek", "Molenboek", "Particulierboek" en "Grootonkostenboek". De oorspronkelijke ordening beperkte zich tot enkele formele series. Daar de financiële resultaten van de productie en van de in- en verkoop gescheiden geadministreerd werden, is die indeling in de inventaris gehandhaafd. Tijdens de inventarisatie zijn geen stukken vernietigd.
4. Bijlage: oude inventaris
Inventaris
1. Directie
2. Molen
3. Handelsactiviteiten
Kenmerken
Datering:
1778-1864
Auteur:
J.E. van der Sleesen
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS