Uw zoekacties: Hervormde Gemeente Huissen
x0528 Hervormde Gemeente Huissen ( Gelders Archief )

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

0528 Hervormde Gemeente Huissen ( Gelders Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Openbaarheid en citeren
2. Geschiedenis van de archiefvormer
N.B. De gegevens zijn alle verzameld uit de acta van den kerkeraad en andere bestanddelen van het kerkelijk archief.
3. Archief en inventarisatie
0528 Hervormde Gemeente Huissen
Inleiding
3. Archief en inventarisatie
Organisatie: Gelders Archief
Het archief werd door mij in Aug. 1944 in overleg met Ds. J. Vinkenborg naar het Rijksarchief te Arnhem overgebracht om geordend te worden. Het is dus op het nippertje aan vernietiging ontkomen. Het verkeerde in een zeer wanordelijken toestand en heeft door vocht en brand in de pastorie zeer geleden. Het werd door mij geordend en door den binder van het Rijksarchief zoveel mogelijk hersteld. Door de oorlogshandelingen, waardoor het dienstgebouw in vlammen opging en het depot ernstige schade opliep, is het archief weder dermate in wanorde geraakt, dat de ordening opnieuw moest gebeuren. Helaas zijn enkele delen, die in 1944 nog aanwezig waren, niet teruggevonden Bijzonder te betreuren is, dat het deel der acta van den kerkeraad van 1868-1941 zich mede onder het verlorene bevindt. De archivaris der Ned. Hervormde kerk zond mij nog een "legerboek" en een aantal charters, welke met het archief verenigd zijn.
Tenslotte moet hier nog melding gemaakt worden van een drietal registers, welke oorspronkelijk deel hebben uitgemaakt van het kerkarchief en in 1812 bij de instelling van den Burgerlijken Stand aan den maire van Huissen zijn uitgeleverd. Zij horen nu bij 0176 Retroacta Burgerlijke Stand, inv.nrs.978-980. No.978 is een kerkeboek, aangelegd door Curtenius in 1657. Het bevat doopinschrijvingen van 1653-1723, trouwinschrijvingen van 1652-1724, acta van 1657-1685, lidmaten van 1657-1725. De aantekeningen van vóór 1657 zijn door C. ingeschreven naar mededelingen van zijn voorganger. Het deel is niet voor splitsing vatbaar. No.979 bevat doopinschrijvingen van 1714-1772, trouwinschrijvingen van 1724-1772, namen van overledenen van 1730-1772. No.980 bevat doopinschrijvingen van 1771-1816, trouwinschrijvingen van 1771-1814, namen van overledenen van 1771-1816. In de beide laatste nos. bevonden zich oorspronkelijk ook lidmatenlijsten, die bij de overgifte aan den maire zijn gelicht, maar in het kerkarchief niet zijn teruggevonden.
In de acta van 1 Feb. 1682 staat nog een specificatie van de van de weduwe des richters v. Herwaerden overgenomen archieven. Deze zijn grotendeels nog aanwezig.
Bij het indelen van den inventaris deed zich nog een eigenaardige moeilijkheid voor. Huissen is eerst in 1816 bij Nederland gekomen. Er bestonden daar op kerkelijk gebied dan ook geheel andere toestanden dan in Nederland. De in het begin der 17de eeuw ontstane gereformeerde gemeente te Huissen heeft niets gemeen met een oud Rooms Katholiek kerspel en verkreeg ook niet het gebruik van een reeds bestaand kerkgebouw, dat eertijds voor den Rooms Katholieken eredienst was ingericht geweest. Te Huissen was de kerkeraad tegelijk ook kerkvoogdij. De kerk, de pastorie en het schoolhuis, alsmede de woning van den schoolmeester-koster waren eigendom van de gereformeerde gemeente. Het bleek niet gewenst, het gedeelte van het archief, dat op het beheer betrekking heeft, er uit te lichten en onder het archief van kerkvoogden te brengen. Daarom is het archief van den kerkeraad in 2 gedeelten gesplitst; de afdeling beheer is afgebroken met het jaar 1824, toen er een benoeming plaats had van kerkvoogden en notabelen, die het beheer sedert hebben gevoerd.
4. Lijst van predikanten
N.B. Verbeterde opgaaf in Bijlage U in het Nieuw Kerkelijk Handboek, jaargang 1903.
Kenmerken
Datering:
1534-1970
Auteur:
H.L. Driessen
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS