Uw zoekacties: Familie Van Lintelo
x0478 Familie Van Lintelo ( Gelders Archief )

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

0478 Familie Van Lintelo ( Gelders Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Openbaarheid en citeren
2. Archiefvormer en archief
0478 Familie Van Lintelo
Inleiding
2. Archiefvormer en archief
Organisatie: Gelders Archief
In de Nederlandsche Heraut van 1885 (blz. 65 vlg.) publiceerde jhr. J.J. de Geer van Oudegein, een groot gedeelte van de familiepapieren van het uitgestorven Geldersch geslacht Van Lintelo, welke thans het hierna beschreven archief vormen, waaraan hij toevoegde een stamboom, voor zoover die aan de hand van gegevens uit deze papieren kon worden vastgesteld. Deze stukken zijn voor het grootste deel afkomstig uit de nalatenschap van Arnold Willem Tyman van Lintelo, heer van de Marsch, commandant van Zutphen, luitenant-generaal der infanterie, overleden te Zutphen in 1774, één van de laatsten van zijn geslacht. Na zijn dood gingen de stukken over in handen van zijn kleinzoon Evert Willem baron van Heeckeren van Molecaten. (Het huis de Marsch was al in 1768 in diens bezit gekomen). De tegenwoordige eigenaar, E. W. baron van Heeckeren van Molecaten, stond de verzameling in bruikleen af aan het Rijksarchief in Gelderland.
Het archief bevat de papieren van het geslacht Van Lintelo vóór de splitsing in de twee takken Van Lintelo van de Marsch en Van Lintelo van de Eese en verder de stukken van de tak De Marsch. Van de tak De Eese zijn enkele stukken aanwezig. Het archief van dezen tak bevindt zich echter op het kasteel Keppel, *  terwijl ook enkele stukken betreffende personen uit dit geslacht te vinden zijn in 0388 Huis De Ehze. * 
Bij den dood van Arnold Willem Tyman van Lintelo leefden nog afstammelingen van zijn ouderen broeder Jan Oswald Joost, n.l. diens zoon Johan van Lintelo tot de Marsch, gehuwd met Catharina Rengers van Farnsum, en kleinzoon Egbert van Lintelo, gehuwd met Catharina Graafland. De dochter van dezen, Hester van Lintelo, de laatste van het geslacht (overleden in 1870), huwde met Anthony Gustaaf de Geer. Voor de verdere geschiedenis van het geslacht Van Lintelo zie men de Nederlandsche Heraut van het jnar 1885, blz. 65 vlg.
Waarschijnlijk zullen de Van Lintelo's hun naam ontleend hebben aan de buurschap Lintelo onder Aalten, daar van 1386 af aan personen van dien naam goederen in leen worden gegeven onder Aalten, Bredevoort en Winterswijk. *  Deze Lintelo's zijn de voorouders van Evert van. Lintelo, den eerste, die in het archief voorkomt. Of zij in verband staan tot de leden van het geslacht Van Lintelo in het voormalig hertogdom Berg, die zich noemden naar een riddergoed van dien naam in het "Regierungsbezirk" Arnsberg en in 1218 en 1266 voorkomen in de omgeving van de graven van Berg, *  is niet bekend.
Het archief bevat, behalve vele familiepapieren, ook stukken betreffende verschillende goederen, toebehoord hebbende aan leden van het geslacht. Derhalve is het verdeeld in een persoonlijk en een zakelijk gedeelte. Het persoonlijk gedeelte is genealogisch onderverdeeld, met als hoofdafdeelingen de verschillende takken (De Eese en De Marsch), waarin het geslacht zich gesplitst heeft; daaraan is toegevoegd een afdeeling, bevattende papieren betreffende verschillende geslachten, die door huwelijk met het geslacht Van Lintelo waren verbonden; het zakelijk gedeelte is geographisch onderverdeeld.
Aan den inventaris is een regestenlijst toegevoegd, die loopt tot en met het jaar 1600.
Kenmerken
Datering:
1451-1774
Auteur:
J.H. Fockema Andreae
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS