Uw zoekacties: Kamers van koophandel en fabrieken
x52-01 Kamers van koophandel en fabrieken ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

52-01 Kamers van koophandel en fabrieken ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inventaris
3. Inventaris
4. Bijlage: Schema van de organisatie der Kamers van Koophandel en Fabrieken 1815-1963
sluiten
52-01 Kamers van koophandel en fabrieken
4. Bijlage: Schema van de organisatie der Kamers van Koophandel en Fabrieken 1815-1963
Datum van wetgeving: 8 okt. 1815 K.B. nr. 18, 29 mei 1818, 10 juli 1828 K.B. nr. ?2; Leden: aantal: 9-12; gekozen uit: grootste fabrikanten en kooplieden; gekozen door: koning; zittingsperiode: drie jaar, 1/3 treedt jaarlijks af, herkiesbaar;
Voorzitter: door de koning uit de leden voor één jaar benoemd, herkiesbaar; secretaris: door koning op voordracht van Kamer benoemd, bezoldigd, geen stemrecht, geen lid; territorium: binnen gemeentegrenzen; aangewezen door:koning; verslag en verantwoording aan: stadsbestuur, departement van koophandel en koloniën 10 juli 1828: ook aan gouverneur der provincie; financiën; inkomsten:1815: buiten last van 's lands en stads kas; 1818: van stadbestuur; 1828: idem; begroting: aan koning; 1828: aan stadsbestuur; Kamer; aantal: naar behoefte; bepaald door: koning
Datum van wetgeving: 9 nov. 1851 K.B. nr. 142, 18 feb. 1852 K.B. nr. 67, 11 aug. 1859 K.B. nr. 80. Leden; aantal: door koning bepaald; gekozen uit: fabrieksbestuurders (in 1893 afgeschaft); gekozen door: kiesgerechtigde kooplieden/fabrikanten, voor minimaal ? 15,- 's jaars aangeslagen in patentbelasting; zittingsperiode: drie jaar, 1/3 treed jaarlijks af, herkiesbaar; 1859: om de twee jaar treedt de helft af.
Voorzitter: door de Kamer uit de leden voor één jaar gekozen, herkiesbaar; secretaris: door de Kamer uit de leden voor één jaar gekozen, herkiesbaar; territorium: onveranderd ten opzichte van vorige regeling; aangewezen door: idem; verslag en verantwoording aan: gemeente- en provinciaal bestuur, adviezen aan rijks- en provinciale overheid; financiën; inkomsten:onveranderd ten opzichte van vorige regeling; begroting: idem; Kamer; aantal: onveranderd ten opzichte van vorige regeling; bepaald door: koning en stadsbestuur
Datum van wetgeving: 26 maart 1920, K.B. nr. 152. Leden; aantal: door Kroon bepaald, twee afdelingen, groot- en kleinbedrijf, elk evenveel leden; gekozen uit:diegenen, die twee jaar achtereen op kiezerslijsten hebben gestaan voor resp. groot- en kleinbedrijf; gekozen door: in handelsregister ingeschreven kiezers; zittingsperiode: vier jaar, elke twee jaar treedt de helft af; herkiesbaar;
Voorzitter:en twee vice-voorzitters (dat zijn de voorzitters van de twee afdelingen), door Kamer gekozen; herkiesbaar; secretaris: door Kamer uit de leden, herkiesbaar. Bureau betsaat uit: voorzitter, beide vice-voorzitters en secretaris; territorium: niet [noodzakelijk] binnen provincie; aangewezen door: kroon bepaalt vestigingsgemeente; verslag en verantwoording aan: minister van landbouw, nijverheid en handel; financiën; inkomsten: leges handelsregister, bewezen diensten; begroting: aan minister van landbouw nijverheid en handel; Kamer: rechtspersoon, vaste commissies; aantal: onveranderd ten opzichte van vorige regeling; bepaald door: Kroon
Datum van wetgeving: 25 nov. 1941, besluit nr. 223; Leden; aantal: door secretaris-generaal bepaald, in overleg met top bedrijfsleven gekozen uit: Raad van Bijstand; gekozen door: voorzitter; zittingsperiode: 1 jaar;
(Vice-)voorzitter:door secretaris-generaal voor twee jaar; secretaris: door vice-voorzitter in overleg met secretaris-generaal, alg. Secretaris; territorium: binnen provinciegrenzen; aangewezen door: secretaris-generaal; verslag en verantwoording aan: secretaris-generaal; financiën; inkomsten: idem; begroting:secretaris-generaal; Kamer: openbaar lichaam; aantal: onveranderd ten opzichte van vorige regeling; bepaald door: secretaris-generaal, afd. voor bep. bedrijfstakken
Datum van wetgeving: 21 aug. 1950; Kon. besluit nr. 367; Leden; aantal: door minister van Economische Zaken bepaald, 1/3 uit middenstand; gekozen:bij vacature; gekozen door: zittende leden, door coöptatie; zittingsperiode:vier jaar, om de twee jaar treedt de helft af, herkiesbaar;
Voorzitter: door Kamer; één vice-voorzitter uit middenstand, bestuur; secretaris: door Kamer, alg. Secretaris; territorium: onveranderd; aangewezen door: Kroon; bepaalt vestigingsgemeente; verslag en verantwoording aan: minister van Economische Zaken; financiën; inkomsten: idem; begroting: minister van Economische Zaken; Kamer: rechtspersoon, openbaar lichaam, vaste commissies; aantal: onveranderd; bepaald door: Kroon
Datum van wetgeving: 27 juni 1963, K.B. nr. 286; Leden; aantal: door minister van Economische Zaken bepaald in overleg. SER wijst takken van handel en nijverheid aan; gekozen uit: 1/3 uit midden- en kleinbedrijf, 1/3 uit overige ondernemingen, 1/4 uit werknemers, en twee door bestuur aangewezen; gekozen door: door SER aangewezen organisaties van ondernemers en werknemers; zittingsperiode: vier jaar, treden tegelijk af, herkiesbaar;
Voorzitter: door Kamer, drie vice-voorzitters, één uit kleinbedrijf, één uit overige ondernemingen, één uit werknemers, bestuur; secretaris: idem; territorium: als voren, in overleg met SER; aangewezen door: idem; verslag en verantwoording aan: onveranderd; financiën; inkomsten: idem; begroting: idem; Kamer: rechtspersoon, openbaar lichaam; aantal: onveranderd; bepaald door: idem, in overleg met SER
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS