Uw zoekacties: Vereniging Friesland 1940-1945 (Documentatiecommissie)
x350 Vereniging Friesland 1940-1945 (Documentatiecommissie) ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

350 Vereniging Friesland 1940-1945 (Documentatiecommissie) ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inventaris
Woord vooraf
Inleiding
Inventaris
Bijlagen
Bijlage 1: Specificatie van de processen-verbaal, rapporten en andere stukken over personen en gebeurtenissen tijdens en direct na de oorlog (inventarisnrs. 622-644)
Enkele opmerkingen vooraf:
1. Een exemplaar van deze lijst, aangevuld met de namen van de verdachten, c.q. gerapporteerden, is te vinden in inv.nr. 645.
2. Voor het grootste deel betreft het processen-verbaal, opgemaakt door J. van der Graaf, medewerker van de POD te Kollum en later hoofd PRA te Leeuwarden.
3. Van de eerste honderd nummers betreft het vrijwel alle personen en gebeurtenissen in de gemeente Kollumerland, terwijl ook de resterende nummers stukken over deze gemeente bevatten. De rest betreft personen en gebeurtenissen in geheel Friesland en enkele ook in andere provincies.
4. Er is niet in alle gevallen een verband met de oorlog en soms is het verband onduidelijk. Soms betreft het gebeurtenissen van na de bevrijding (nrs. 141-143, 227).
1-7 Lidmaatschap NSB
8 Lidmaatschap NSB; aangeven van Joh. Wijbenga, die zich negatief over de NSB had uitgelaten, bij de bezetter
9-13 Lidmaatschap NSB
14 Lidmaatschap NSB en NVD
15 Lidmaatschap NSB
16 Lidmaatschap NSB en Jeugdstorm
17 Lidmaatschap NSB; opgave van personen voor de arbeidsinzet; aangeven van personen die zich negatief over de Landwacht hadden uitgelaten
18 Lidmaatschap NSB en NVD; groepsleidster NSVO
19 Lidmaatschap NSB en Nationale Jeugdstorm
20-22 Lidmaatschap NSB
23 Lidmaatschap Nationale Jeugdstorm
24 Lidmaatschap NSVO
25-30 (Sympathiserend) lidmaatschap NSB
31 Vrijwillige dienstneming bij de OT
32 Sturen van brief met verdachtmakingen betreffende H. Posthumus aan de bezetter
33-34 Lidmaatschap NSVO
35 Zich in gezelschap bevinden van vluchtende Duitse militairen op 15 april 1945
36 Lidmaatschap NSB en NSVO
37 Sympathiserend lidmaatschap NSB
38 Lidmaatschap NVD; pro-Duitse houding
39 Sympathiserend lidmaatschap NSB
40 Arrestatie van Cornelis Luinstra te Warfstermolen, die een dag later door de Duitsers werd gedood
41 Als opperwachtmeester der Marechaussee oppakken van een Jood en van personen, gezocht voor de arbeidsinzet
42 Lidmaatschap NSB, NVD en het Technisch Gilde in Nederland
43 Zwarte handel; omgang met de bezetter; aangeven van personen bij de bezetter
44 Belediging van leden van het Koninklijk huis
45 Aangeven bij J. Groenbroek, NSB-er te Kollum, van radiobezit en van het begraven van koperen en tinnen voorwerpen
46 Pro-Duitse activiteiten van Johannes Groenbroek te Kollum, groepsadministrateur NSB en groepscommandant Landwacht
47 Misbruik van de nauwe relatie met de bezetter ten eigen bate
48 Aangifte bij de bezetter van een buurman die op straat riep dat de longpest was uitgebroken in het Duitse leger
49 Lidmaatschap NSB en NSVO
50 Lidmaatschap NSB en NVD
51 Lidmaatschap Artsenkamer
52 Zwart slachten, in samenwerking met de bezetter; dreigen met aangifte bij de bezetter om de verkoop van een varken af te dwingen
53 Vacant
54 Zwarte handel; dreiging met aangifte bij de bezetter
55 Tegenover de bezetter buren van laster beschuldigen
56 Pro-Duitse activiteiten van Johannes Groenbroek te Kollum; lidmaatschap NSB; dienst als landwachter en het in die functie oppakken van onderduikers
57 Dienstneming Waffen SS
58 Lidmaatschap NSB, NVD en WA
59 Lidmaatschap NSB, NVD en WA
60 Lidmaatschap NSB, WA, Landwacht en Nederlandse SS
61-62 Lidmaatschap NSB en WA
63 Lidmaatschap NSB, NVD en Landwacht Nederland; het als landwachter uitvoeren van huiszoekingen voor de bezetter
64-65 Lidmaatschap NSB
66 Omgang met Duitse militairen; aangifte van twee revolvers, in het bezit van echtgenoot, bij de bezetter; dwingen van echtgenoot, met hulp van de bezetter, tot het betalen van 780 gulden `onderhoudsgeld'
67 Poging een gezocht persoon in handen van de bezetter te spelen
68 Dienstneming Waffen SS
69 Verloving met een Duitse piloot en werkzaamheden in een Duits ziekenhuis
70 Lid van de vrijwillige hulppolitie; vier-weekse opleiding bij Waffen SS
71 Zwarte handel in bonnen
72 Het betrekken van een grote hoeveelheid huis- en slaapkamermeublementen van de firmanten Gebr. Douma te Raalte tijdens de bezetting
73-74 Lidmaatschap NSB
75 Eisen van betaling voor levering van bonkaarten aan Joodse onderduikers
76 Dreigen met aangifte bij de SD
77 In het dijbeen schieten van Hendrik Zuidema te Munnekezijl bij een huiszoeking naar benzine en motorolie
78 Aangifte van klandestiene slachting van een schaap
79 In samenwerking met Zacharias Sleijfer verrichten van een huiszoeking bij P.S. Aukema te Warns waarbij een Joods echtpaar werd opgepakt
80 Lidmaatschap NSB; aangifte van personen voor de arbeidsinzet; poging een rivaal uit de weg te ruimen door deze bij de SD ervan te beschuldigen een aanslag te willen plegen op een SS-man
81 Op ongeoorloofde wijze voorzien van gedetineerde Zacharias Sleijfer, een voormalige SD- beambte, van etenswaren en rookartikelen
82 Verrichten van werkzaamheden voor de AKD
83 Werkgeversverklaring voor Hendrik Herman Douma te Kollum ten behoeve van sollicitatie bij de Politieke Recherchedienst
84 Verrichten van werkzaamheden voor de SD
85 Omgang met de bezetter; aannemen van een slappe en onverantwoordelijke houding ten aanzien van zijn functie als commissaris van Politie te Leeuwarden
86 Zwarte handel; omgang met de bezetter en het geven van inlichtingen aan de bezetter
87 Geldlening aan de firma P. Douma, die zaken deed met de Duitsers, en deling in de winst
88 Dienstneming bij Waffen SS
89 Houding tegenover de bezetter als gemeentesecretaris van Kollumerland
90 Zwanger maken van een gehuwde vrouw
91 Informeren van de Duitse bezetter
92 Verblijfplaatsen van Rudolf Pöschl, SS Oberscharführer, in de periode 1939-1945, waaronder Leeuwarden
93 Lidmaatschap NSB
94 Vrijwillig werken bij de spoorwegen
95 Informeren van de Duitse bezetter over onderduikers en radiotoestellen
96 Verstrekken van opdrachten aan de AKD-politie tot arrestatie van niet-teruggekeerde verlofgangers en personen bestemd voor de arbeidsinzet
97 Verzetsactiviteiten van en omgang met de Duitse bezetter door Esmée van Eeghen te Leeuwarden
98 Informeren van de Landwacht te Dokkum over anti-Duitse activiteiten van inwoners van Oosternijkerk en Niawier
99 Weigering door Willem de Jong te Engwierum om twee gevangenen te transporteren
100 Omgang met de bezetter
101 Aangeven van een illegale drukkerij te Sneek
102 Verduistering van geld van het interneringskamp voor vrouwen te Leeuwarden na de bevrijding
103 Vrijwilig rijden voor het Duitse leger
104 Siebe Nijholt te Leeuwarden en Jan Kornelis Spek te Huizum, respectievelijk directeur van de Frico en kantoorchef van Shell, gehoord in verband met bewaking van fabrieksterreinen in bezettingstijd door de Landwacht
105 Samenwerking door Arend Klee uit Amsterdam met de SD; in de oorlog doodgeschoten door een sabotagegroep uit Doniawerstal
106 Lidmaatschap NSB
107 Overtreding van art. 26 en art. 27 BBS
108 Pro-Duitse houding en omgang met de bezetter
109 Als KK-politieman te Ommen dodelijk verwonden van een vluchtende gevangene; als hulppolitieman en lid van de Nederlandse Landstorm SS oppakken van onderduikers
110 Medewerking aan de arrestatie van J. Mendels; pro-Duitse houding
111 Leiding geven aan arrestaties te Leeuwarden in november 1941 voor de SD door J. Dreeuws, inspecteur van politie aldaar
112 Medewerking aan arrestatie van twee mannen voor de arbeidsinzet en verwonding van een van deze mannen
113 Pro-Duitse actviteiten van Sikke Wolters te Workum:
- districtsleider van het Rechtsfront, district Friesland;
- vendelcommandant WA;
- vormingsleider WA;
- lid van de SS;
- districts-inspecteur Algemeen toezicht Leden voor Friesland;
- lid en buurtschapshoofd NVD en Winterhulp Nederland;
- landelijk vormingsspreker van de NSB;
- poging om tot burgemeester te worden benoemd
114 Activiteiten en uitspraken van Houwing te Leeuwarden ten tijde van de bezetting
115 Ongeoorloofd dragen van een (politie-?)uniform na de bevrijding; de schrijver verwijst naar het geval W. de Jong te Engwierum; mogelijk het onder nr. 99 beschreven geval
116 Vrijwillige dienstneming Duitse WA; lidmaatschap NSB, NDK; Verbindungs-führer NSKK
117 Verlenen van medewerking aan de bezetter in Wolvega e.o.
118 Houding van Hiske Roskam, weduwe van Sikke Wolters, te Heerenveen
119 Wilhelm Rudolph, Kriminalsekretär Statspolizei, later Staffelsturmscharführer bij de SD te Leeuwarden; speciaal belast met het afnemen van verhoren N.B. Het dossier bestaat uit slechts 1 kranteknipsel en 1 (pas)foto.
120-121 Verduistering van goederen van NSB-ers door de politie na de bevrijding
122 Houding ten opzichte van de bezetter van de districtsrechercheurs van de districten Assen, Groningen, Heerenveen, Leeuwarden en Winschoten
123 Pro-Duitse houding van de opperwachtmeester van het Brigadecommando te Assen en later afdelingscommandant der Marechaussee te Hoogeveen
124 Pro-Duitse houding van de afdelingscommandant der Marechaussee te Beilen en later adjudant der Koninklijke Marechaussee
125 Lidmaatschap NSB
126 Beschuldigen van leden van het gemeentelijk politiekorps te Meppel door Stienus Bertus van Wijnen, tijdens de bezetting kapitein van de gemeentepolitie aldaar, van het plegen van meineed in de zaak J. Gunnink (knokploegleider `Oom Hein') N.B. Voornoemde J. Gunnink had verklaard dat bij de overval op het politiebureau te Meppel op 24 december 1944 de verzetsman De Boer, die overleed bij deze overval, was neergeschoten door een toenmalige agent te Meppel. Tevens betichtte J. Gunnink de voormalig adj.- inspecteur van politie te Meppel ervan schuldig te zijn aan de dood van de vader van de neergeschoten verzetsman. J. Gunnink werd vervolgens door beide politiemensen aangeklaagd wegens smaad.
127 Verdacht maken van politiemensen te Meppel
128 Verduisteren en vernietigen van dossiers betreffende een SS-er
129 Verduistering van 5200 gulden van de NSB-er T. Timmerman tijdens de bevrijding
130 Overval door het verzet in januari 1945 op de boerderij van Y. Sijbrandij te Gauw, waarbij enkele fietsen werden gestolen
131 Administratieve medewerking aan de Jodentransporten; aanwijzen van de later geëxecuteerde H. van der Galiën aan de SD; onderhouden van nauwe betrekkingen met de SD-medewerker F.E. Lammers
132 Omgang met de bezetter
133 Optreden van G. de Jong te Beetgum, kringleider der NSB
134 Dienstneming in het Duitse leger
135 Aanhouden van twee geallieerde piloten en het overdragen van dezen aan de bezetter
136 Zwarte handel; als chef van politie te Winschoten beschermen van een van zwarte handel verdachte persoon
137 Grote achterstand in de behandeling van klachten bij de afdeling Inlichtingen politieke betrouwbaarheid van de PRA
138 Onderzoek naar een centrale die Joodse gezinnen overbracht van Amsterdam naar Friesland, in opdracht van de toenmalige gewestelijk commandant in Groningen, stafchef der Staatspolitie Y. de Boer
139 Moord door Friedrich Bellmer uit Gestemünde, Hauptsturmführer van de SD, en Hans Küter uit Dinslaken, SS-er, op de boswachter Marinus van Emst bij een razzia in de bossen van Appelscha
140 Dienstneming SS
141 Koop en verkoop van illegale jachtpatronen na de oorlog
142 Boerderijbrand bij J. Jacobi te Garijp op 8 juli 1947
143 Clandestiene grensoverschrijdingen en wapensmokkel tijdens de tewerkstelling als gedetineerde na de oorlog in Oost-Groningen
144 Omgang met de bezetter
145 Heling van vrijlatingspapieren van een politieke delinquent
146 Diefstal tot eigen voordeel van waardemateriaal (rantsoenbonnen, bonkaarten, coupures en de hierop betrekking hebbende administratie) van de gemeentelijke distributiedienst van Haskerland te Joure op 14 oktober 1942 en mogelijke verbanden met andere diefstallen. Hoofdverdachte in deze zaak is Theodorus Dobbe, alias `Oom Jan'. Andere verdachten in deze zaak waren Pieter Johannes Frekenhorst, Dirk Douwe Barend van Veen, Nicolaas Hermanus Bergsteijn, Evert van Voorthuizen, Hendrikus Adriaan Rotte en Jan de Bree.
N.B. De meeste stukken zijn tijdens de bezetting opgemaakt.
Het omvangrijke dossier bevat o.a. stukken met betrekking tot de overval te Joure:
- getuigenverslagen betreffende de overval;
- medewerking van derden te Munnekeburen, Oudeschoot en Scherpenzeel aan de voorbereiding van de overval;
- verspreiden en in handel brengen van de gestolen distributiebescheiden;
- medeplichtigheid aan oplichting voor duizenden distributiebonkaarten;
- hulp aan Joden en voortvluchtigen (tegen betaling);
- diefstal van koffer van een Duits soldaat;
- wapenbezit;
- politieke moord;
- verzoek aan de Kriminalkommissar Horak, door de burgemeester van Heerenveen ingediend voor B.M. Hofkamp-Sijdzes, om teruggave van de in beslag genomen auto, die gebruikt is bij de diefstal
Bevat ook stukken betreffende de volgende overvallen:
- diefstal van persoonsbewijzen en waardezegels door twee personen, die zich uitgeven voor respectievelijk hoofdcontroleur der Rijksinspectie van de bevolkingsregisters en leerlingcontroleur, uit de gemeentesecretarie van Leeuwarderadeel te Huizum op 3 september 1942
- diefstal van bonnen en persoonsbewijzen ten eigen bate, onder meer te Wommels op 23 oktober 1942 en Bolsward
- diefstal distributiebescheiden van de gemeente Woudenberg
Bevat verder o.a.:
- Duits rapport betreffende de bruikbaarheid van de in beslag genomen automatische pistolen van Kleinveld, Voorthuizen, Reeskamp, Van der Groep en Frekenhorst.
221 Lidmaatschap NSNAP, NSB, NVD, NAF en Winterhulp Nederland; verkopen en propageren van het Nationaal-socialistische weekblad `Volk en Vaderland'; maken van propaganda voor Waffen SS; bedreiging van een postcommandant der marechaussee met aangifte bij de Duitsers, als deze niet de mensen, die door de verdachte opgeplakte propaganda-posters verwijderden, oppakte; verraad van de illegaliteit te Woudsend aan de Sipo te Sneek
222 Lidmaatschap NVD, NAF en Technische Noodhulp; bezit van springstoffen met de bedoeling deze te gebruiken tegen de geallieerden
223 Lidmaatschap NVD en NAF
224 Lidmaatschap NSB en NAF; buurtschapshoofd NVD; betrokkenheid bij een geheime organisatie, die zich vermoedelijk ten doel stelde sabotage te plegen tegen de geallieerde troepen (zie nr. 222)
225 Activiteiten van Joseph Schreieder, SS-Sturmbannführer en Kriminaldirektor; leider Abwehr, betrokken bij het zgn. Englandspiel; geven van de opdracht tot executie van 14 Nederlanders te Dronrijp als represaille-maatregel voor sabotage aan de spoorlijnen te Franeker en Buitenpost N.B. Bevat betreffende de contra-spionage-activiteiten een proces-verbaal en een krantenartikel en betreffende de rechtszaak omtrent de executie enkele krantenartikelen.
226 Doodschieten van een persoon bij de arrestatie van een verzetsgroep
227 Financiële omstandigheden van Andries Sijtsma te Doetinchem, die in opdracht van de regering naar Amerika ging om de mogelijkheden te onderzoeken om Nederlands vee te exporteren naar dat land
228 Het onder druk zetten van J. van der Graaf, onderluitenant der Marechaussee, om deze ertoe te bewegen een proces-verbaal contra een verdachte te vernietigen
229 Afpersing en het zich voordoen als opsporingsambtenaar van de POD na de bevrijding
230 Het opbrengen van iemand bij de SD en het bij de burgemeester bezorgen van lijsten met namen van mensen die voor de Duitsers konden werken; omgang met de Duitsers, het afhalen van een radio en zwarte handel
231 Executie van 10 personen door de Duitsers te Doniaga als represaille-maatregel voor de dood van twee leden van de Wasserschutzpolizei te Doniaga
232 Lidmaatschap NVD; omgang met de bezetter; café-restaurant van de verdachte werd aangewezen als `Wehrmachts-heim'
233 Pro-Duitse activiteiten van M. Krijger, tijdens de bezetting burgemeester van Lemsterland
- aan de bezetter inzage gegeven in het bevolkingsregister en opmaken van lijsten voor de arbeidsinzet in Duitsland;
- aanwijzen van werkkrachten voor het graven van dekkingsgaten;
- propageren van en verlenen van medewerking aan Winterhulp Nederland;
- aanwijzen van werkkrachten voor het schoonhouden van de kwartieren der SD te Lemmer;
- bevorderen van tewerkstelling van mensen uit Lemsterland in Drente;
- optreden tegen de Mei-staking 1943;
- paardenvordering ten behoeve van het Duitse leger;
- verzuimen ondergedoken Joden te waarschuwen;
- geven van de opdracht tot arrestatie van J. de Rook, leider van de CPN te Lemmer, later overleden te Buchenwald
234 Slappe houding van de burgemeester van Hemelumer Oldeferd ten opzichte van de bezetter; omgang met de bezetter
235 Pro-Duitse activiteiten van Anton van der Waals te Rotterdam, `V-man' van de SD
236 Verraad van onderduikers en een illegaal werker; wijkhoofd van de NVD; lidmaatschap Boerenraad
237 Pro-Duitse activiteiten van Harm Jan Huls te Kuinre; lidmaatschap NSB; postcommandant Landwacht; oppakken van onderduikers; aangeven van onderduikers bij SD
238 Organisatie, structuur en activiteiten van de Duitse diensten in Friesland tijdens de bezetting en de betrokken personen:
- de Sipo, de groep Albrechts en Belgische Sipo-leden uit Gent, de zgn. `Rexisten';
- mishandelingen van gevangenen (verklaring van F.E. Lammers);
- verklaringen van Zacharias Sleijfer betreffende:
* Marine Abwehrstelle `Wilhelmshaven'; o.a. spionage en sabotage-bestrijding
* `der Wehrwolf'; propaganda
* politiefunctionarissen die met de Sipo samenwerkten
* `V-mannen', informanten van de Sipo
* personen die mensen bij de Sipo hebben aangebracht
* personen die inlichtingen gaven over economische aangelegenheden * Nederlandse, later Germaanse SS, de `hulpstorm' en de `politiestorm' * `der Heldekopf'
* Sicherheitspolizei (Sipo); bestrijding tegenstanders
* Einsatzkommando Albrechts
* politieke samenwerking tussen de Sipo en de Communistische Partij Holland
* Sicherheits Dienst (SD), Aussenstelle Leeuwarden; algemene inlichtingendienst; afdelingen van de SD waren: 1. Wirtschaft, economische afdeling; 2. Kirchen, kerken; 3. politieke partijen; 4. propaganda; 5. communisme; 6. pers; 7.gemeentebesturen en politie; 8. justitie; 9. beoordelingen van personen, die in aanmerking kwamen voor een openbare functie, toekomstige echtgenotes van militairen van het Duitse leger of personen, die voor het leger werkzaam waren 10, 11. informatie betreffende illegale organisaties; 12. Joden; 13, 14. bestrijding van illegale organisaties, geleid door F.E. Lammers en F. Grundmann; hieronder vielen o.a. de V-mannen en de Landwacht; 15. Arbeitseinsatz
N.B. De stukken bevatten diverse lijsten met namen van personen betrokken bij de betreffende organisaties.
239 Omgang met Duitsers; werkzaamheden voor een Duitse instantie
240 Pro-Duitse activiteiten van D. Anjewierden uit Leeuwarden; omgang met de bezetter; verrichten van werkzaamheden voor het Duitse leger bij het bergen van vliegtuigen (verklaring van Zacharias Sleijfer)
241 Medeplichtigheid van Klaas Kalsbeek aan verraad door Vergonet
242 Verraad aan de SD van namen van ondergedoken Joden en hun onderduikadressen
243 Arresteren van Jan Veenje te Wirdum voor de arbeidsinzet; vorderen van een rijwiel
244 Pro-Duitse houding; arresteren van de student J.D. van der Schort bij de Vrouwenpoortsbrug te Leeuwarden en deze overdragen aan de SD in juli 1941
245 Symphatiserend lid NSB; verrichten van werkzaamheden voor het Duitse leger; begunstigend lid SS
246 Omgang met de bezetter; aannemen van gestolen goederen
247 Verraad van Harm Prins, agent van politie, aan Stienus Bertus van Wijnen, politiecommandant te Harlingen
248 Lidmaatschap NSB; verkoop van huizen van Joden; zwarte handel in o.a. in radiotoestellen; verkoop aan de SD; omgang met de bezetter
249 Verraad van illegale werkers aan de SD
250 Verzoek om vrijstelling door een inwoner van Weidum van de verplichting radio-toestellen in te leveren; de aanvraag bevat een verklaring van de indiener dat hij lid is van het Rechtsfront
251 Levering van goederen aan de Duitsers
252 Arrestatie van de Joodse zusters Esther en Eva Wagenhuis aan de Nieuwe Kerkstraat te Amsterdam
253 Dienstneming in en propaganderen van de Waffen SS door Hendrik Terpstra
254 Verraad door Klaas Kalsbeek van onderduikers; verduisteren van goederen van onderduikers
255 Informeren van de SD over medegevangenen, die geld ophaalden en gaven voor de onderduikers
256 Verrichten van bouwwerkzaamheden voor de bezetter
257 Pro-Duitse activiteiten van Pier Nobach; onderhield nauwe contacten met de SD in Groningen; verrichtte arrestaties en nam verhoren af; het doodschieten van een persoon en het neerschieten van twee marechaussees (verklaring van Zacharias Sleijfer)
258 Betrokkenheid van Pier Nobach uit Doezum en een inwoner uit Surhuisterveen bij de dodelijke aanslag op [T.] Schuilenga uit Surhuisterveen (verklaring van Zacharias Sleijfer)
259 Samenwerking met de bezetter en aangeven van H. Okma, leider van de distributiedienst, bij de bezetter omdat deze had toegelaten dat er een verjaardag van een lid van het Koninklijk huis werd gevierd op het distributiekantoor (verklaring van Zacharias Sleijfer)
260 Verklaringen van F.E. Lammers betreffende o.a.:
- Pier Nobach te Surhuisterveen; pro-Duitse houding; neerschieten van twee marechausseebeambten; neerschieten van de bakker Schuilenga;
- Piet Oberman te Dokkum; levering van generatorhout aan het Duitse leger;
- levering van meubels aan het Duitse leger;
- vervoeren als rechercheur van arrestanten voor de Duitsers; - arrestatie van ds. Swen uit Wirdum door de Duitsers;
- arrestatie van Runia uit Leeuwarden wegens afluisteren van de Engelse zender;
- Jodentransporten; hierbij was de corpschef van politie in Leeuwarden, S.J.M. Schilderman, betrokken;
- Jan Lever, verzetsman
261 Arrestatie door onderluitenant S. Wolters van de wijnhandelaar Eppinga, die volgens een verklaring voor het verzet actief zou zijn, en door de Sipo van mevr. Bos-Zandstra uit Leeuwarden wegens verspreiding van artikelen van de neo-Malthusiaanse Bond; aandeel van F.E. Lammers in de zaak Lammert Pot (verklaring F.E. Lammers)
262 Dienstneming in de SS; als wachtsman verrichten van werkzaamheden op het vliegveld te Leeuwarden; lidmaatschap NSB
263 Aangifte bij de SD van belediging
264 Levering van waren aan de SD
265 Maken van afdrukken van foto's van leden van het Duitse leger; mogelijk informeren van de bezetter
266 SD-agent; zwarte handel
267 Verkopen van auto's aan boeren, waarna de gerapporteerde zich bij de SD in Leeuwarden meldde dat bij die boeren niet-aangegeven auto's verstopt waren; de auto's werden dan in beslag genomen en de betreffende boeren gestraft
268 Informeren van de SD
269 Omgang met de bezetter; levering van levensmiddelen aan SD-ers; zwarte handel
270 Verrichten van werkzaamheden voor de SD
271 Lidmaatschap NSB; commandant van de WA; lidmaatschap NSNAP; verlenen van medewerking aan de Sipo bij de samenstelling van gijzelaarslijsten; optreden als Verwalter in de zaak van de Jood Cohen aan de Dokkumer Ee te Leeuwarden; levering van kolen aan de Duitsers
272 Verlenen van diensten aan de Sipo in Leeuwarden
273 Pro-Duitse activiteiten van Fransoos Exaverius Lammers te Leeuwarden; Polizei-Angestellter bij de SD in Leeuwarden; mishandeling van gevangenen; Jodenvervolging; verantwoordelijk voor het arresteren en doodschieten van verscheidene verzetsmensen N.B. De verklaringen van Lammers geven veel informatie over de verschillende SD-ers en over mensen die de SD informeerden.
350 Vereniging Friesland 1940-1945 (Documentatiecommissie)
Bijlagen
Bijlage 1: Specificatie van de processen-verbaal, rapporten en andere stukken over personen en gebeurtenissen tijdens en direct na de oorlog (inventarisnrs. 622-644)
273 Pro-Duitse activiteiten van Fransoos Exaverius Lammers te Leeuwarden; Polizei-Angestellter bij de SD in Leeuwarden; mishandeling van gevangenen; Jodenvervolging; verantwoordelijk voor het arresteren en doodschieten van verscheidene verzetsmensen N.B. De verklaringen van Lammers geven veel informatie over de verschillende SD-ers en over mensen die de SD informeerden.
274 Pro-Duitse activiteiten van Abraham Kaper, brigadier-rechercheur van politie; Jodenvervolging, arrestaties van verzetsmensen, mishandeling van gevangenen en het deelnemen aan executies van Nederlanders (betreft krantenartikelen)
275 Pro-Duitse activiteiten van Leo Poos en Maarten Slagter, politiemannen te Den Haag; oprollen van een onderduikers-organisatie; het in de val lokken van Engelandvaarders en verrichten van werkzaamheden voor de Duitse contra-spionage (betreft krantenartikelen)
276 Pro-Duitse houding
277 Verantwoordelijk voor de arrestatie van Keimpe de Vries te Niawier, die later in Duitsland in gevangenschap overleed; het schrijven van een brief aan voornoemde Keimpe de Vries waardoor deze ervan werd overtuigd dat hij niet langer werd gezocht, waarna hij gemakkelijk kon worden gearresteerd; opbrengen van onderduiker Douwe Lei
278 Informeren van de SD
279 Omgang met de bezetter; informeren van de SD
280 Pro-Duitse houding als politieagent; het in deze functie uitvoeren van huiszoekingen en arrestaties van personen, gezocht door de bezetter
281 Samenwerken met de SD; lidmaatschap NSB en NVD; dienst in de AKD
282 Lidmaatschap NVD en NSB: kringvertegenwoordiger Algemeen Toezicht Leden; districtsadministrateur; administratief inspecteur; districtsvertegenwoordiger Strijdfront; districtsorganisator Friesland
283 Verrichten van werkzaamheden voor de AKD; in deze functie uitvoeren van arrestaties van personen voor de arbeidsinzet
284 Pro-Duitse activiteiten van Jan Meekhof te Leeuwarden; lidmaatschap NSB en Rechtsfront; dienst bij Waffen SS en SD; dodelijk verwonden van Johannes de Hartog tijdens een huiszoeking bij Jan Vijver te Leeuwarden; mishandelen en bedreigen van arrestanten; deelnemen aan de executies te Herbayum in november 1944 en te Dokkum op 22 januari 1945
285 Pro-Duitse activiteiten van Wilhelmus Bernardus Derksen te Leeuwarden; lidmaatschap NSB; dienst in Waffen SS, Germaanse SS; werkzaam bij het Politie Opleidings Bataljon te Schalkhaar als Militair Instructeur; als opperwachtmeester van de Staatspolitie gedetacheerd bij de SD te Leeuwarden; mishandelen van Jan Vijver te Leeuwarden
286 Moord op de verpleegster Riemke Veenstra uit Kollum op 1 juli 1948 (krantenartikelen)
287 Activiteiten van Artur Wilhelm Albrecht; SS-Hauptsturmführer en commandant van het Aussenkommando Leeuwarden van de Sipo und SD; verantwoordelijkheid voor en uitvoering van mishandelingen en executies van gevangenen (krantenartikelen)
288 Pro-Duitse activiteiten van A. Ykema, burgemeester van Oostdongeradeel (krantenartikelen). N.B. Bevat als bijlagen: processen-verbaal, rapporten en andere stukken uit de periode 1941-1944 betreffende het optreden van verschillende overheidsdienaren in Oostdongeradeel.
Kenmerken
Periode:
1940-1970
Auteur:
Otto Kuipers
Beschrijving:
Voor Vrijheid en Recht. Inventaris van de archieven van de Vereniging "Friesland 1940-1945" en van het door haar verzamelde en verworven documentatiemateriaal
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS