Uw zoekacties: Vereniging Friesland 1940-1945 (Documentatiecommissie)
x350 Vereniging Friesland 1940-1945 (Documentatiecommissie) ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

350 Vereniging Friesland 1940-1945 (Documentatiecommissie) ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inventaris
Inleiding
Het bestaan van de Vereniging "Friesland 1940-1945" is niet los te zien van de bezetting van en verzet in Friesland gedurende de jaren 1940-1945. Daarom volgt hier eerst een globaal overzicht van het Friese verzet in die periode. * 
2. De Vereniging "Friesland 1940-1945"
b. Organisatie * 
350 Vereniging Friesland 1940-1945 (Documentatiecommissie)
Inleiding
2. De Vereniging "Friesland 1940-1945"
b.
Organisatie * 
Voor de organisatie van de vereniging werd de districts-indeling van de LO gebruikt. Niet verwonderlijk, omdat het verenigingswerk werd gezien als een voortzetting van de dienstverlenende taak van de LO gedurende de oorlog. En dus werd ook de vereniging in de districten Leeuwarden, Stiens, Dokkum, Drachten en Sneek onderverdeeld. Deze districten omvatten de volgende gemeenten:
Leeuwarden: Leeuwarden
Stiens: Barradeel, het Bildt, Franeker, Franekeradeel, Harlingen, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, Terschelling.
Dokkum: Achtkarspelen, Ameland, Dantumadeel, Dokkum, Ferwerderadeel, Kollumerland, Oostdongeradeel, Schiermonnikoog, Tietjerksteradeel, Westdongeradeel.
Drachten: Idaarderadeel, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Utingeradeel.
Sneek: Baarderadeel, Bolsward, Doniawerstal, Gaasterland, Haskerland, Heerenveen, Hemelumer Oldeferd, Hindeloopen, Lemsterland, Rauwerderhem, Sloten, Sneek, IJlst, Weststellingwerf, Wonseradeel, Wymbritseradeel.
Op de oprichtingsvergadering werd een bestuur gevormd, waarin alle geledingen van het verzet waren vertegenwoordigd. Op de vergadering van 14 mei 1945 werd besloten een dagelijks bestuur in te stellen, ter vervanging van de bestaande werkcommissie. Het dagelijks bestuur bestond uit vijf leden. Ze worden hier vermeld met opgave van de verzetsorganisaties die ze vertegenwoordigden.
S. Schootstra namens het Nationaal Comité
S. Havinga namens de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten
S. de Vries namens het Nationaal Steunfonds
M. Polet namens de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers
A. Vondeling namens de Pers
S. Schootstra werd tot voorzitter gekozen. Met uitzondering van A. Vondeling waren alle bestuursleden gereformeerd. In de zomer van 1945 vonden ledenvergaderingen plaats waarbij ieder district drie vertegenwoordigers kon kiezen voor het provinciaal bestuur. Op 19 september van hetzelfde jaar werd op een algemene ledenvergadering de vijftien reeds gekozen bestuursleden aangevuld met tien leden- representanten van de verschillende verzetsgroepen.
Het district Sneek heeft een uitzonderingspositie ingenomen binnen de vereniging. Dat had vooral te maken met de snelle totstandkoming van de Stichting `Sneek 1940-1945', die de meeste activiteiten van de vereniging min of meer overbodig maakte. Hiermee is tegelijkertijd verklaard dat er door het district Sneek geen archief is gevormd *  .
Kenmerken
Periode:
1940-1970
Auteur:
Otto Kuipers
Beschrijving:
Voor Vrijheid en Recht. Inventaris van de archieven van de Vereniging "Friesland 1940-1945" en van het door haar verzamelde en verworven documentatiemateriaal
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS