Uw zoekacties: Vereniging Friesland 1940-1945 (Documentatiecommissie)
350 Vereniging Friesland 1940-1945 (Documentatiecommissie) ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoektips
beacon
 
 
Inventaris
Inleiding
Het bestaan van de Vereniging "Friesland 1940-1945" is niet los te zien van de bezetting van en verzet in Friesland gedurende de jaren 1940-1945. Daarom volgt hier eerst een globaal overzicht van het Friese verzet in die periode. * 
2. De Vereniging "Friesland 1940-1945"
a. Oprichting * 
350 Vereniging Friesland 1940-1945 (Documentatiecommissie)
Inleiding
2. De Vereniging "Friesland 1940-1945"
a.
Oprichting * 
Binnen verzetskringen werd reeds in 1943 stilzwijgend afgesproken dat de overlevenden de verzorging van de nagelaten betrekkingen van omgekomen mede-verzetsstrijd(st)ers op zich zouden nemen. In de decembermaand van het eropvolgende jaar werd door verschillende verzetsorganisaties een tweetal vergaderingen aan dit onderwerp gewijd. Op 4 december werd op een boerderij tussen Scharnegoutum en Bozum vergaderd door de LO-leiders in het district Sneek. Ze stonden allen achter het plan dat `Henk Financiën' (Th.A. Lycklama à Nijeholt), vanaf juli 1944 de NSF-man te Sneek, ontvouwde tot hulp aan de weduwen en wezen van omgekomen verzetsstrijders. Er werd besloten tot het inzamelen van gelden voor de vorming van een fonds.
Op de 29ste van diezelfde decembermaand zouden de Friese voormannen van de LO en het NC in Tijnje ook dit onderwerp bespreken. Een overval door de bezetter, waarbij vier mensen werden gearresteerd, maakte een einde aan de bijeenkomst. Maar het voorbereidende werk voor het opzetten van een hulporganisatie na de oorlog ging door, hoewel er over de voortgang en inhoud van de werkzaamheden in de laatste vier maanden van de oorlog vrijwel niets bekend is. Het archief van de vereniging bevat een notitie *  , die dateert van voor de bevrijding, waarin de plannen voor de toekomstige vereniging worden uiteengezet.`Het is de bedoeling', aldus de schrijver, `zoo spoedig mogelijk na de bevrijding, te Leeuwarden de oprichtingsvergadering te houden ...'
En dat gebeurde ook. Reeds op 18 april 1945 werd te Leeuwarden de Vereniging "Friesland 1940- 1945" opgericht. Op die dag werd in Makkum nog gevochten, terwijl Leeuwarden pas enkele dagen daarvoor door de Duitsers was verlaten.
Kenmerken
Periode:
1940-1970
Auteur:
Otto Kuipers
Beschrijving:
Voor Vrijheid en Recht. Inventaris van de archieven van de Vereniging "Friesland 1940-1945" en van het door haar verzamelde en verworven documentatiemateriaal
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS