Uw zoekacties: Vereniging Friesland 1940-1945 (Documentatiecommissie)
350 Vereniging Friesland 1940-1945 (Documentatiecommissie) ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoektips
beacon
 
 
Inventaris
Woord vooraf
350 Vereniging Friesland 1940-1945 (Documentatiecommissie)
Woord vooraf
Het voorliggende boek is geen leesboek maar een catalogus, een hulpmiddel. De stukken die hierin worden beschreven gaan over het verzet tegen de bezetting ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Voor de deelnemers aan het verzet was het vaak beter zo weinig mogelijk op schrift te stellen omdat bij ontdekking niet alleen het eigen leven maar ook dat van anderen in gevaar kon komen. Voor de historicus die achteraf deze periode wil beschrijven betekent dit dat hij vaak weinig bronnenmateriaal over het verzet tot zijn beschikking heeft.
Het Friese oud-verzet, georganiseerd in de Vereniging "Friesland 1940-1945", heeft na de oorlog stappen gezet om te voorzien in de leemte aan bronnenmateriaal over de eigen geschiedenis. Hiertoe werd in 1948 de historicus dr. Y.N. Ypma aangesteld. Hij verzamelde gegevens over Friesland in de jaren 1940- 1945 bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie en interviewde in de gehele provincie oud- verzetsstrijders. Hij verwerkte de verkregen gegevens in aantekeningen en verslagen. Tevens kreeg hij de beschikking over reeds door anderen verzamelde documenten. Aan de hand van dit materiaal schreef Ypma het boek Friesland Annis Domini 1940-'45, dat in 1953 verscheen en dat nog steeds van grote waarde is voor elke belangstellende in dit onderwerp.
Na de afronding van de werkzaamheden aan het boek resteerde er een omvangrijke documentatieverzameling waarvan de hoofdmoot werd gevormd door de schriftelijke verslagen van door Ypma afgenomen interviews. Ypma liet daarmee een schat aan bronnenmateriaal na voor latere onderzoekers. Deze schat wordt in dit boek beschreven zodat iedereen die is geïnteresseerd in deze dramatische periode uit onze geschiedenis de stukken kan raadplegen die een deel van het antwoord kunnen geven op zijn vragen.
De documentatieverzameling van de Vereniging "Friesland 1940-1945" is in bewaring gegeven aan het Ryksargyf en daar grondig geïnventariseerd. Deze inventaris is daarvan het eindprodukt. Aan de Vereniging en de Stichting "Friesland 1940-1945" wordt hierbij onze dank uitgesproken voor de financiering van deze uitgave.
Otto Kuipers
Kenmerken
Periode:
1940-1970
Auteur:
Otto Kuipers
Beschrijving:
Voor Vrijheid en Recht. Inventaris van de archieven van de Vereniging "Friesland 1940-1945" en van het door haar verzamelde en verworven documentatiemateriaal
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS