Uw zoekacties: Familie Calkoen-Vegelin van Claerbergen
x332-07 Familie Calkoen-Vegelin van Claerbergen ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

332-07 Familie Calkoen-Vegelin van Claerbergen ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inventaris
1. Inleiding
1.3. Verantwoording van de inventarisatie
332-07 Familie Calkoen-Vegelin van Claerbergen
1. Inleiding
1.3.
Verantwoording van de inventarisatie
Volgens de definitie in het "Lexicon van Nederlandse archieftermen" is een familiearchief een overgeleverde combinatie van archieven van personen die tot elkaar in familiebetrekking staan. Zoals te verwachten valt, vormt dit archief hierop geen uitzondering.
Na de verwerving van het archief vervaardigde de toenmalige rijksarchivaris mr. S.J. Fockema Andreae, hiervan een inventaris. Deze voldeed echter niet aan de hedendaagse archivistische eisen. De beschrijvingen gaven niet een juiste omschrijving van de inhoud der stukken, terwijl een inleiding en indeling ontbraken.
Er werden in het archief enige sporen van een oude orde aangetroffen, zoals een door Johan Vegelin van Claerbergen aangebrachte nummering op koopakten en huurcontracten.
De leggers waarnaar deze nummers verwezen, zijn echter niet bewaard gebleven. Dit leverde te weinig aanknopingspunten op om aan de hand hiervan deze oude orde te herstellen.
Nadat alle stukken waren beschreven is komen vast te staan dat de meeste stukken afkomstig waren van Pieter Benjamin Vegelin van Claerbergen (1734-1780) en zijn rechtstreekse afstammelingen. Deze stukken vormen als het ware "een rode draad" in het archief.
De stukken zijn ondergebracht in een eerste afdeling van stukken van persoonlijke aard en een tweede afdeling stukken betreffende onroerende goederen.
De persoonlijke stukken zijn, waar nodig, onderverdeeld in stukken betreffende persoonlijk- en familieleven, vrijetijdsbesteding en stukken betreffende functies.
In de tweede afdeling zijn de stukken bijeengebracht die betrekking hebben op onroerende goederen van de in de eerste afdeling genoemde personen en hun rechtstreekse voorouders.
De laatstgenoemde stukken werden in één afdeling ondergebracht, omdat deze behoorden tot meerdere archiefvormers en zijn onderverdeeld in goederen gelegen in Nederland en in die in Duitsland. Eerstgenoemde goederen zijn per gemeente alfabetische per plaats beschreven. Waar dat nodig was zijn de floreenkohieren geraadpleegd om vast te stellen op welke boerderijen en landerijen sommige stukken betrekking hadden. Stukken betreffende onroerende goederen die vererfd zijn op leden van de hoofdtak zijn als retroacta in de inventaris beschreven.
In de derde afdeling zijn de stukken geplaatst van aanverwanten en van een aantal andere leden van de familie Vegelin van Claerbergen die niet tot de hoofdtak hebben behoord.
Deze stukken, voor een groot deel van persoonlijke aard, zijn op leden van de hoofdtak vererfd. Het is ondoenlijk gebleken om de stukken van aanverwanten in volgorde van binnenkomst te ordenen. Om die reden is gekozen de stukken alfabetisch op familienaam te rangschikken.
Kenmerken
Periode:
1574-1983
Auteur:
S. Nicolai en M.G.I. Nierstrasz-Ledeboer
Beschrijving:
Inventaris van het familiearchief Calkoen-Vegelin van Claerbergen
Opmerking:
Kaarten en tekeningen zijn gedigitaliseerd, zie Fries Kaartenkabinet
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS