Uw zoekacties: Familie Adema, Sneek
x318-01 Familie Adema, Sneek ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiƫrarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiƫrarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

318-01 Familie Adema, Sneek ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inventaris
2. Genealogisch overzicht van de aantekeningen uit familiearchief ADAMA (Sneek), inv. nr. 1
318-01 Familie Adema, Sneek
2. Genealogisch overzicht van de aantekeningen uit familiearchief ADAMA (Sneek), inv. nr. 1
I. Hopke Alles, overl. 14 mei 1598, trouwde Trijn Ates, overl. febr. 1608, beiden begraven te Legemeer. Uit dit huwelijk (o.a.?):
II. Ate Hopkes, geb. 1597/98, overl. 3 maart 1642, begraven te Sneek, tr. 1. 27 okt. 1618 Wybel Wybesdr., geb. (c.9) juni 1601, overl. 19/20 aug. 1625, begr. te Sneek, dochter van Wybe Jansz (overl. 31 maart 1621, begr. te Sneek); tr. 2. (c. 1 nov.) 1627 Rixt Obbesdr, geb. 1586, overl. 28 maart 1664, begr. Sneek 1 april d.a.v. Uit het eerste huwelijk: Wybe Ates, geb. 11 sept. 1622, overl. 4 maart 1643. Uit het tweede huwelijk: 1. Hopke, volgt III.; 2. Dirkje Ates Reinalda, geb. 5 sept. 1631, overl. 3 okt. 1652, begr. te Sneek, trouwde ds. Joannes Frederici Feikens, predikant te Menaldum, overl. Menaldum 18 okt. 1665. Uit dit huwelijk (o.a.?) Trijntje Joannes Feikens, overl. Leeuwarden 22 maart 1676, nalatende twee kinderen, gehuwd geweest met Pyter Hettes, kamerbode van de Staten van Friesland.
III. Dr. Hopke Ates Reinalda, geb. 14 dec. 1628, overl. 27 dec. 1689, begr. te Sneek, trouwde 23 juli 1654 Antje Kingma, geb. Itens 17, ged. 20 maart 1627, overl. 11 nov. 1692, begr. te Sneek, dochter van ds. Hero Kingma, predikant te Itens, Oosterwierum en Sneek (geb. op Kingmastate, Zweins, 8 mei 1596, overl. Sneek 31 juli 1667, na een 28 jarige dienst aldaar, begr. 3 aug. 1667 in de Grote Kerk aldaar, achter de predikstoel) en van Janke Adama (geb. Leeuwarden 5 aug. 1592, overl. Oosterwierum 19 nov. 1639, begraven te Welsrijp 21 dito, bij haar eerste man Dominicus Wopkonis, in leven predikant aldaar; zij was een dochter van de capitein Jan Fransen Adama en was 16 mei 1626 met ds. Hero Kingma gehuwd). Uit dit huwelijk: 1. Ate Reinalda, geb. 24 nov., overl. 29 dec. 1655; 2. Dirkje Reinalda, geb. 26 nov. 1656, overl. Nijland (verdronken) 12 juni 1660; 3. Ate Reinalda, geb. 1 april 1659, overl. Bolsward 26 aug. 1663, begraven te Sneek; 4. Dirkje, volgt IV; 5. Ate Rei nalda, geb. en ged. Bolsward 7 febr. 1664, overl. 3 maart 1664, begraven te Sneek; 6. Janke Reinalda, geb. en ged. Bolsward 10 dec. 1665, overl. 3 juni 1667, begraven te Sneek; 7. Janke Reinalda, geb. Bolsward 4, ged. 5 jan. 1669, overl. 25 juli 1673.
IV. Dirkje Reinalda, geb. Staveren 2 dec. 1661, overl. 9 aug. 1708, begraven te Sneek, trouwde Sneek 17 juni 1683 Fedde Wybes Buma, geb. 1649, overl. 30 sept. 1722, koopman te Sneek. Uit dit huwelijk: 1. Wybe Buma, geb. 24 maart, overl. 7 juni 1684; 2. Antje B(o)uma, geb. 3 okt. 1685, overl. 18 jan. 1690, begr. te Sneek; 3. Joukjen Buma, geb. 11, ged. 12 okt., overl. 12 dec. 1687; 4. Wybe Buma, geb. Sneek 12, ged. 14 nov. 1688, overl. 2 febr. 1690, begraven te Sneek; 5. Antje Buma, geb. 10 jan. 1691, trouwde 10 juni 1714 Roelof Nauta, koopman te Leeuwarden; 6. Joukje Buma, geb. 27 jan. 1694, 20 uur, overl. Sneek 29 maart 1724 trouwde april 1723 Eeuwe Coops, mr. glazemaker te Sneek. Uit dit huwelijk een zoontje Fedde Eeuwes, geb. 22 maart 1724, overl. 4 april d.a.v., begraven tegelijk met zijn moeder; 7. Levenloos kind, tweeling met voorgaande, geb. 28(!) jan. 1694 om 17 uur, begraven te Sneek; 8. Janke Buma, geb. 27 juli 1695, trouwde dec. 1722 Age Looxma, mr. zil versmid te Sneek; 9. Wybe Buma, geb. 23, overl. 28 dec. 1698; 10. Wybe, volgt V.; 11. Hopkjen Buma, geb. 15 dec. 1702, overl. 25 april 1787, begraven te Leeuwarden in de Westerkerk, trouwde 26 dec. 1723 Hillebrandus Andeles, conrector der Latijnse Scholen te Leeuwarden; 12. Baukje Buma, geb. 26 okt. 1706, overl. 1 juli 1707.
V. Wybe Feddes Buma, geb. Sneek 13 aug. 1700, overl. te Amsterdam ("zeer schielijk") op reis, 2 aug. 1777, begraven te Sneek, trouwde 11 juni 1723 Rebecca Joukes Selsma, geb. 1697, overl. 15 sept. 1764,begravente Sneek, dochter van Jouke Joukes, koopman te Leeuwarden. Uit dit huwelijk: 1. Fedde Buma, geb. Sneek 27 okt. 1728, overl. 28 dec. 1745, begraven te Sneek; 2. Jouke Buma, geb. 22, ged. 24 feb. 1730, overl. 22 feb. 1751, begraven te Sneek; 3. Dirkjen Buma, geb. 4, ged. 9, overl. 27 sept. 1731; 4. Gerlof, volgt Via; 5. Hopperus Buma, geb. 10, ged. 13 dec. 1733, overl. 2 jan. 1734; 6. Dirkjen, volgt VIb.
VIa. Dr. Gerlacus (doopnaam Gerlof) Buma, geb. Sneek 20 aug. 1732, J.U.D., advocaat voor den Hove van Friesland, tr. Leeuwarden, Gal. Kerk, 2 juli 1767 Botje Dorhout. Uit dit huwelijk: 1. Wybo Bernhardus Buma, geb. 18, ged. 31 aug. 1763, overl. 8 okt. 1764, begraven te Leeuwarden, Westerkerk; 2. Rebecca Buma, geb. 2, ged. Leeuwarden 10 okt. 1766, overl. 4 sept. 1767, begraven te Leeuwarden, Westerkerk; 3. Bernhardus Buma, geb. 17, ged. 26 okt. 1770.
VIb. Dirkjen Buma, geb. Sneek 22, ged. 24 juni 1736, trouwde aldaar 24 juli 1763 Dr. Lollius Adama, J.U.D., secretaris van Wymbritseradeel. Uit dit huwelijk: 1. Barro, volgt VII; 2. Rebecca Adama, geb. Sneek 27 nov. 1767; 3. Wybe Buma Adama, geb. Sneek 11 juni, overl. 7 dec. 1769; 4. Johanna Adama, geb. Sneek 14 juni 1771; 5. Aaltje Adama, geb. Sneek 20 sept. 1775, overl. 30 april 1777.
VII. Barro Adama, geb. Sneek 20 maart 1766, trouwde Midwolde (Gron.) 10 april 1789 Anna Catharina Siccama, dochter van de raadsheer Jan Hora Siccama. Uit dit huwelijk: Lollius Adama, geb. 5 jan. 1790.
Kenmerken
Omvang:
,1 meter Moderne portefeuilledozen
Categorie:
  • Zonder categorie
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS