Uw zoekacties: Decama-, Cuyck- en Foeyts Veencompagnie (Schoterlandse Veencompagnie)

103 Decama-, Cuyck- en Foeyts Veencompagnie (Schoterlandse Veencompagnie) ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
1. Eerste Gedeelte
1.1. Koopbrieven
1.1.1. Koopbrieven van den heer Dekema en van dezen met zijne consorten. (1550- 1566)
1.1.1.3. Opsterland
1.1.1.3.5. Wijnjeterp
257 1 juni 1552; Jochem Teyesz verkoopt aan heer Pieter van Dekema met zijne consorten zekere 18 roeden veens, gelegen te Wyngaedorp, 't einde van de zathe daar Roloff Wyckers op woont, beginnende boven de Leidijk en strekkende zuidwaarts tot in de veenscheiding aldaar, met de grond, Roloff Sygers op de ooster- en Aebele Teyens op de westerzijde, iedere roede voor 5½ goudgulden. Met consent van Focko Teyensz, grietman en de bijzitters van Opsterland, van 1 juli 1552. Originelen, ieder met een opgedrukt zegel; achterop nr. 243.
103 Decama-, Cuyck- en Foeyts Veencompagnie (Schoterlandse Veencompagnie)
1. Eerste Gedeelte
1.1. Koopbrieven
1.1.1. Koopbrieven van den heer Dekema en van dezen met zijne consorten. (1550- 1566)
1.1.1.3. Opsterland
1.1.1.3.5. Wijnjeterp
257
1 juni 1552; Jochem Teyesz verkoopt aan heer Pieter van Dekema met zijne consorten zekere 18 roeden veens, gelegen te Wyngaedorp, 't einde van de zathe daar Roloff Wyckers op woont, beginnende boven de Leidijk en strekkende zuidwaarts tot in de veenscheiding aldaar, met de grond, Roloff Sygers op de ooster- en Aebele Teyens op de westerzijde, iedere roede voor 5½ goudgulden. Met consent van Focko Teyensz, grietman en de bijzitters van Opsterland, van 1 juli 1552. Originelen, ieder met een opgedrukt zegel; achterop nr. 243.

Kenmerken

Omvang:
9,2 meter Standaardberging
Categorie:
  • Zonder categorie