Uw zoekacties: Catalogus van de collectie kranten (dag- en nieuwsbladen)
x0870 Catalogus van de collectie kranten (dag- en nieuwsbladen) ( Drents Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0870 Catalogus van de collectie kranten (dag- en nieuwsbladen) ( Drents Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inventaris
1. Inleiding
0870 Catalogus van de collectie kranten (dag- en nieuwsbladen)
1. Inleiding
Organisatie: Drents Archief
Deze catalogus bevat de registratiegegevens van het gehele bestand aan kranten en andere nieuwsbladen dat momenteel, maart 2004, aanwezig is in het Drents Archief: in totaal 63 titels, met een gezamenlijke afmeting van 105 meter.
Onder het begrip "kranten" wordt verstaan: dagblad, minimaal zes keer per week verschijnend, en: nieuwsblad, twee of meer keren per week verschijnend, maar minder dan zes keer. *  Daarnaast komen voor (nieuws)bladen, in een andere frequentie verschijnend, zoals per week of per maand, betrekking hebbend op een meer specifiek terrein.
De catalogus is ingedeeld naar een aantal onderwerpen. De volgorde van de titels per onderwerp is chronologisch.
Toegevoegd is een alfabetische titellijst.
Het zogenaamde toegangsnummer van de catalogus als geheel is 0870.
Elke titel heeft een afzonderlijk "sub-toegangsnummer: 0870.01, 0870.02 etc. de in deze catalogus genoemde stukken kunnen alleen via de sub toegang aangevraagd worden
In enkele gevallen zijn deze nummers onderverdeeld, namelijk als sprake is van voortzetting van eenzelfde krant onder een andere titel (naam).
Onder ieder toegangsnummer is per band (legger) een catalogusnummer toegekend.
In een band zijn kranten, respectievelijk (nieuws)bladen samengebonden. Deze zijn van diverse afmetingen en omvang.
Na het sub-toegangsnummer is de titel vermeld, en in voorkomende gevallen de ondertitel.
Vervolgens de totaalperiode van verschijnen van de aanwezige uitgaven.
In geval van een opvolgende titel is dat vermeld met de toevoeging "Voortzetting van¿". (zie ook vorige alinea)
In N.B.'s zijn tussentijds voorkomende titelwijzigingen, voor zover bekend, vermeld. Verder zijn in N.B.'s diverse van belang zijnde vermeldingen gedaan.
Per band is, van links naar rechts, aangegeven: het inventarisnummer, het jaar / de jaren van verschijnen, de periode(n) binnen dat jaar / die jaren, de jaargangen en de eerste en laatste volgnummers.
Voorbeeld:
inv.nr. 21; jaar: 1871; periode: 2-jan-30-jun; jrgng. 48; volgnrs. 1-151.
Van een aantal kranten zijn tevens (gedeeltelijk) microfichebestanden aanwezig; in voorkomende gevallen is dat aangegeven. Soms zijn dan alleen de fiches te raadplegen, en is het inzien van de kranten zelf geblokkeerd.
De in de titellijsten vermelde kranten zonder toegangsnummers komen in het Drents Archief alleen voor op microfiche; reden waarom daarvan geen inhoudelijke gegevens in de catalogus zijn opgenomen. De vermeldingen zijn bedoeld om extra te attenderen op aanwezige titels. (zie ook bijlage I)
De materiële staat van een aantal kranten is dusdanig, dat ze niet zonder meer fysiek zijn te raadplegen.
Als bijlagen zijn tenslotte opgenomen:
- Kranten e.d. op microfiche;
- Enkele titels van aanwezige dubbele exemplaren;
- Kranten e.d., aanwezig in verschillende archieven in het Drents Archief;
- Collecties "couranten" en dag- en weekbladen die elders berusten.
Kenmerken
Beschrijving:
Catalogus van de collectie kranten (dag- en nieuwsbladen)
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Drents Archief, Assen. Toegang 0870 Catalogus van de collectie kranten (dag- en nieuwsbladen)
VERKORT:
NL-AsnDA, 0870
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS