Uw zoekacties: Lijst van pamfletten
x0586 Lijst van pamfletten ( Drents Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0586 Lijst van pamfletten ( Drents Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inventaris
1. Lijst van pamfletten 1603-1813
aanwezig in het Drents Archief; samengesteld door P. Brood
In het Drents Archief bevindt zich een verzameling pamfletten, die daar in de loop der jaren bijeengebracht is. De navolgende lijst beoogt een eenvoudige beschrijving van die ruim 50 pamfletten te geven. Daarbij wordt verwezen naar de bekende beschrijvingen van pamflettenverzamelingen:
v.Alphen Catalogus der pamfletten van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen 1542-1853 / door G. van Alphen. Groningen, 1944.
Knuttel Catalogus van de pamflettenverzameling in de Koninklijke Bibliotheek / bewerkt door W.P.C. Knuttel. Den Haag, 1889-1920. 9 delen.
Petit Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten (te Leiden) / bewerkt door Louis D. Petit. Den Haag, 1882- 1934.
Tiele Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten. Eerste afdeling: verzameling van Frederik Muller te Amsterdam. Naar tijdsorde gerangschikt en beschreven / door P.A. Tiele. Amsterdam, 1858-1861. 3 delen.
v.d.Wulp Catalogus van de tractaten, pamfletten enz. over de geschiedenis van Nederland, aanwezig in de bibliotheek van Isaac Meulman / bewerkt door J.K. van der Wulp. Amsterdam, 1866-1868. 3 delen.
Assen, september 1975.
28 Memorie, Vervattende een hoofdsaaklijk betoog van de redenen en regten, waarom Mevrouwe de Baronnesse Douairière van Huffel, geboren Vriesen, sustineerd voor 't geheel beregtigd te zyn tot alle de Drentsche vaste Erfgoederen, en die aldaar voor vaste Erfgoederen gehouden worden, gene uitgesonderd, nagelaten by wylen Mevrouwe de Baronnesse Sloet, geboren Dannenberg; mitsgaders een klaar en duidelijk bewys,
Primo, dat onder die vaste goederen meede behoord de praetensie ende stokleggingsbrief ten laste van de Heer van Ruinen,
2do Dat de communio honorum tusschen de Hoog Welgeboren Heer Land-Drost Sloet, en desselve Ehegemalinne in Overyssel gesubsisteert hebbende, geen plaats heeft omtrent de goederen in Drenthe gelegen,
3tio Dat onder de vaste Drentsche Erfgoederen op Mevrouwe van Huffel gedevolveerd, mede behoren de sodanige welke wylen Mevrouw Sloet van haren Heer Broeder, wylen Dr. Egbert Dannenberg, in leven Schultus van Steenwyk heeft aangeërft;
Als mede 4to de sodanige welke mevrouw Sloet wel aangeërft, maar opgebroken, ofte gealieneerd heeft, voor so verre derselver waarde uit de door haar Hoog Welgeb.: nagelaten in Drenthe gelegen en aanwesende goederen kan worden bekomen,
Met een wederlegging van de tegenredenen, en uitsonderingen, welke desselvs Gemaal, den Hoog Welgeb: Gestr: Heer A. Baron Sloet, Heere toe Twee-Nyenhuisen, Hagensdorp en Olden Ruitenborg, Land-Droste van Salland, beneffens den Heer en Mr. Hilbr: Tuttel, Secretaris der Stad Steenwyk, te samen als Erfgenamen ex testamento van welgemelte Dame, vermeinen te hebben, waarom een groot gedeelte van die goederen niet op haar Hoog Welgeb: souden zyn gedevolveerd. 4o, 72 p.; 1767
31 Op de grafzerk van Dnus J. Ledeboer beroepen predikant te Hornhuisen en Cloosterbuuren, moorddadig doodgeschoten tusschen Zuidlaren (de plaats zijner ruste) en Anlo, den 14 van herfstmaand MDCCLXXX. 4o, 1 blad. (v.Alphen 1439); 1780
0586 Lijst van pamfletten
1. Lijst van pamfletten 1603-1813
31 Op de grafzerk van Dnus J. Ledeboer beroepen predikant te Hornhuisen en Cloosterbuuren, moorddadig doodgeschoten tusschen Zuidlaren (de plaats zijner ruste) en Anlo, den 14 van herfstmaand MDCCLXXX. 4o, 1 blad. (v.Alphen 1439); 1780
Datering:
1780
NB:
Achterin overlijdensbericht geplakt.
Organisatie: Drents Archief
Kenmerken
Datering:
1635-1813
Beschrijving:
Lijst van pamfletten
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Drents Archief, Assen. Toegang 0586 Lijst van pamfletten
VERKORT:
NL-AsnDA, 0586
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS