Uw zoekacties: Zilkerpolder
x1.2.4.24 Zilkerpolder ( Hoogheemraadschap van Rijnland )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1.2.4.24 Zilkerpolder ( Hoogheemraadschap van Rijnland )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1 Stichting, grenzen en onderhoud
1.2.4.24 Zilkerpolder
Inleiding
1 Stichting, grenzen en onderhoud
De oudste vermelding van bepoldering in dit gebied is van 30 oktober 1563. In dat jaar kreeg Gerryt Dammaszoon vergunning van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland om een windwatermolen te bouwen op een partij land met een totale grootte van 13 morgen. Als locatie werd opgegeven het noordelijk deel van de "Corte Zilk" te Noordwijkerhout, in het gebied van de "Hoogeveenen". De molen maalde uit in de Beek, die loopt in de richting van het Hillegommerbos. *  De bepoldering van het aangrenzend gebied zou nog bijna een eeuw op zich laten wachten. Bij stortregens kon de Hillegommerbeek het water niet aan, tot nadeel van de omliggende bepolderde landen. Daarom werd in 1569 deze watergang verbreed en verdiept. * 
Eind mei 1662 diende C.C. van Boerom, namens hemzelf en namens negen andere belanghebbenden, bij Rijnland een verzoekschrift in voor de inrichting van een polder in het gebied tussen de Beeklaan (noordelijk), Haarlemmertrekvaart (oostelijk), Delfweg (zuidelijk) en de Zilker binnenduinen (westelijk). Na afkondiging van het kerkgebod kwamen er van maar liefst 17 personen bezwaren tegen de bepoldering. Zij betoogden dat bepoldering niet nodig was omdat het water vanzelf afliep naar de Trekvaart. De kwestie bleef bij de rechtbank van Rijnland hangen tot nadeel van de aanvragers in de laag gelegen landen. Zij verzochten daarom dijkgraaf en hoogheemraden om in het natte seizoen de situatie in ogenschouw te komen nemen. *  Ondertussen begon één van de aanvragers, Cornelis A. van Sypesteijn, land aan te kopen met het doel voor zich zelf bepoldering aan te vragen. Hij wilde niet blijven afwachten. In 1663, toen Sypesteijn 25 morgen land in bezit had in de hoek tussen de Delfweg en de Trekvaart, richtte hij een verzoek tot bepoldering aan Rijnland. *  Bij het verzoek werd zelfs een situatieschets gevoegd. De polder zou uitwateren op de Haarlemmertrekvaart. *  Er kwam geen bezwaar en de vergunning werd afgegeven. * 
Waarschijnlijk zagen de andere landeigenaren na verloop van tijd toch het nut van bepoldering in, want in 1673 kwam bij Rijnland een verzoek daartoe binnen. Onder de handtekeningen van de aanvragers zien we een aantal personen die in 1662 nog tegen bepoldering waren. Op 10 februari 1674 gaven dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland goedkeuring en werd het gebied tussen de Delf, de Beeklaan, de Trekvaart en de Zilker binnenduinen dan toch bepolderd. *  De polder, met een oppervlakte van ongeveer 150 morgen, werd in 1677 "nieuwe Zilkerpolder" genoemd. *  In dat jaar kreeg het polderbestuur van Rijnland ook vergunning om een onderhoudsverdeling voor de kade samen te stellen. * 
In 1754 werd de polder nog met 18 morgen vergroot met de buitenplaats van François R. Cousebant. De grenzen waren toen als volgt omschreven: de Schulpvaart en de Zilkerbinnenweg noordwestelijk, de Beeklaan noordoostelijk, de Haarlemmertrekvaart oostelijk en de Delfweg zuidoostelijk. De molentocht, genaamd de Oude Hillegommerwetering, liep ongeveer evenwijdig aan de Trekvaart, door de gehele lengte van de polder. Deze tocht diende tevens als grens tussen de ambachten Noordwijkerhout en Lisse. * 
2 Vergroting van de polder
3 Bemaling
4 Archief
Inventaris
Algemeen
Bijzonder
Kenmerken
Datering:
1685, 1860 - 1978 (1979)
Inventaris:
J.H.M. Sloof, 1995
Licentie:
CC BY-SA 4.0 Naamsvermelding-GelijkDelen
Omvang:
1,35 meter
Geografische namen:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS