Uw zoekacties: Inventaris van het huisarchief Twickel, 1133-1975
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Woord vooraf
2. Inleiding
3. Bezitters, rentmeesters en predikanten
Reglement Huisarchief Twickel
Reglement
sluiten
1 Inventaris van het huisarchief Twickel, 1133-1975
Reglement Huisarchief Twickel
Reglement
Datering:
2016
Organisatie: Huisarchief Twickel
Stichting Twickel
Postbus 2
7940 AA Delden
archief@twickel.nl

Openstelling van het huisarchief Twickel

Het huisarchief Twickel maakt evenals het kasteel en het omringende landgoed deel uit van de Stichting Twickel. Het is daardoor particulier bezit.

De stichting is in 1953 door de laatste eigenaresse M.A.M.A. barones van Heeckeren van Wassenaer opgericht om het landgoed met het kasteel en alles wat daartoe behoort als eenheid voor het nageslacht in stand te houden. Het huisarchief is ondergebracht in het noordelijke bouwhuis van het kasteel. De archiefbewaarplaats voldoet aan een aantal eisen van de Archiefregeling, die is gebaseerd op de Archiefwet 1995.

Het huisarchief omvat archiefstukken van de bezitters van het huis en hun aanverwanten, alsmede stukken betreffende hun bezittingen en de daarmee verbonden rechten, alsmede gedeponeerde archieven over de periode 1133-1975.

De statuten van de stichting vermelden over het archief het volgende (art. 3 lid 3) “voor raadpleging van het archief wordt aan historici en ernstig belangstellenden vergunning verleend, indien het stichtingsbestuur (‘College van Regenten’) daarvoor termen aanwezig acht, op voorwaarden door dat College te stellen. De stukken mogen niet worden uitgeleend”.

De inventaris van het huisarchief Twickel is sinds 2016 gedigitaliseerd en opgenomen op de site www.archieven.nl

Onderstaand reglement voor raadpleging van het huisarchief is op 28 april 2016 vastgesteld door het Stichtingsbestuur van Twickel en vervangt daarmee het reglement van 1 januari 1994. Het Stichtingsbestuur heeft het geven van toestemming tot raadpleging van het archief gemandateerd aan de rentmeester en de archivaris. Het reglement is opgesteld met advies van de Rijksarchivaris in Overijssel.
1. Dit reglement is van kracht met ingang van 28 april 2016.

2. Alvorens archiefstukken te kunnen raadplegen moet de bezoeker schriftelijk (of per mail) het verzoek tot inzage van het archief indienen bij Stichting Twickel, Postbus 2, 7490 AA Delden, archief@twickel.nl.

3. De aanvrager ontvangt binnen een maand een schriftelijke reactie of bericht per mail op zijn verzoek.

4. Na verkregen toestemming kan de bezoeker het archief raadplegen op een nader af te spreken tijdstip. Raadpleging van de stukken kan uitsluitend plaatsvinden in de studiezaal naast het archiefdepot. Bij zijn eerste bezoek dient de bezoeker zich te identificeren met een geldig identificatiebewijs. Ook dient de bezoeker tijdens zijn eerste bezoek een bezoekersverklaring te ondertekenen.

5. Archiefstukken worden niet uitgeleend. Het maken van foto’s van archiefstukken is toegestaan (zonder gebruik te maken van flitslicht).

6. De volgende stukken zijn niet raadpleegbaar: Alle stukken jonger dan 75 jaar, stukken waarvan de inhoud vertrouwelijk is en stukken waarvan de materiële staat te kwetsbaar is, dit alles ter beoordeling van de archivaris.

Inventaris
Kenmerken
Datering:
1133-1975
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS