Uw zoekacties: Gymnastiekvereniging 'De Sperwer' te Hummelo en Keppel, 1938-2010

1419 Gymnastiekvereniging 'De Sperwer' te Hummelo en Keppel, 1938-2010 ( Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers )

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Gymnastiekvereniging 'De Sperwer' wordt opgericht in maart 1938. De vereniging stelt zich ten doel de lichamelijke ontwikkeling van haar leden door het beoefenen van gymnastiek en aanverwante takken van sport.
In de loop der tijd wordt de vereniging omgezet in een 'sportvereniging'. In het midden van de jaren '50 wordt het jaarverslag beëindigd met de naam 'Sportvereniging'.
Sportvereniging 'De Sperwer' kent de volgende afdelingen: a. de gymnastiekafdeling, genaamd 'De Sperwer'; b. de voetbalafdeling, genaamd 'H & K'; de volleybalafdeling, genaamd 'De Valken'; eventueel andere gevormde afdelingen. Het bestuur van de Sportvereniging wordt gevormd door de voorzitters van iedere afdeling, aangevuld met een gelijk aantal bestuursleden van iedere afdeling, totdat wordt voldaan aan de in de statuten geregelde bestuurssamenstelling van zeven leden.
In 1991 worden de statuten van sportvereniging 'de Sperwer' gewijzigd. De naam wordt dan (weer) 'Gymnastiekvereniging De Sperwer'.
Het archief is openbaar, met uitzondering van de ledenlijsten. Daarvoor geldt een openbaarheidsbeperking van 30 jaar, derhalve openbaar vanaf 1-1-2026.
De omvang van het archief bedraagt 0,75 strekkende meter. Het archief is bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers in bewaring gegeven.

Doetinchem, augustus 2013.

H.G. Nijman

Kenmerken

Datering:
1938-2010
Auteur:
H.G. Nijman
Toegang:
Inventaris
Gemeente:
Bronckhorst
Omvang:
0,75
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 1419 Gymnastiekvereniging 'De Sperwer' te Hummelo en Keppel, 1938-2010
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 1419
Categorie: