Uw zoekacties: Meester H.W. Heuvelstichting te Borculo

0345-1 Meester H.W. Heuvelstichting te Borculo ( Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers )

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
-
Erfgoedstuk
Hendrik Willem Heuvel (1864 - 1926)
H.W. Heuvel werd op 5 augustus 1864 geboren in de buurtschap Oolde bij Laren en hij overleed op 10 mei 1926 in Borculo, waar hij hoofd der school was. De vooropleiding tot dominee op het instituut Ruimzicht te Doetinchem was wegens heimwee geen succes. Daarom ging hij een aantal jaren helpen op de ouderlijke boerderij De Blauwhand. Maar de praktijk van het boerenleven lag hem niet en hij begon een studie voor onderwijzer. In 1882 behaalde hij de akte van onderwijzer en werd hij benoemd aan de school te Laren. Na de hoofdakte en landbouwakte te hebben behaald, werd hij in 1890 benoemd tot hoofd van de lagere school in Gelselaar. In 1902 verliet hij deze plaats en werd hoofd der lagere school in Borculo, waar hij tot aan zijn dood bleef wonen.

In 1925 maakte hij hier de stormramp mee en wellicht heeft zijn bemoeienis om de naweeën van deze ramp ongedaan te maken, zijn gezondheid gesloopt. Zijn belangrijkste werk 'Oud-Achterhoeksch boerenleven, het gehele jaar rond', was nog niet geheel klaar. Het boek verscheen postuum in 1927, voor de druk gereed gemaakt door zijn jongere vriend Hendrik Odink uit Eibergen. In 1991 beleefde deze uitgave de tiende druk.

Behalve met het werken aan zijn vele geschriften bemoeide Heuvel zich intensief met het sociaal-kerkelijk leven van zijn woonplaats Borculo. In het kerkelijk werk leerde hij ook de ellende kennen, die overmatig drankgebruik aanricht. Dat was de reden dat hij geheelonthouder werd.
-
Erfgoedstuk
Voor het beheer van de voormalige tolherberg De Lebbenbrugge werd in 1926 de Meester H.W. Heuvelstichting in het leven geroepen. Deze kocht het pand gelegen aan de oude Hessenweg in Borculo. Na een grondige restauratie werd het opengesteld voor het publiek. De boerenbehuizing uit het einde van de negentiende eeuw wordt hier getoond. Het museum is inmiddels uitgegroeid tot een instelling met een bovenregionale betekenis.
De papieren nalatenschap van Heuvel is eigendom van de Meester H.W. Heuvelstichting. De beschrijving van de archiefbestanddelen is van de hand van de heer Onstenk, kleinzoon van meester Heuvel. De stichting gaf de nalatenschap in bewaring bij het Achterhoeks Archief te Doetinchem. De omvang ervan bedraagt 3,50 strekkende meter.

Doetinchem, januari 2010

H.G. Nijman
Stukken, afkomstig van meester H.J. Krebbers
Inventaris
Correspondentie H.W. Heuvel
0345-1 Meester H.W. Heuvelstichting te Borculo
Inventaris
Correspondentie H.W. Heuvel

Kenmerken

Auteur:
H. Onstenk, H.G. Nijman
Toegang:
Plaatsingslijst
Gemeente:
Berkelland
Omvang:
3,625
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0345-1 Meester H.W. Heuvelstichting te Borculo
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0345-1