Uw zoekacties: Familie Trimpe Burger, 1712-1939
x77 Familie Trimpe Burger, 1712-1939 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

77 Familie Trimpe Burger, 1712-1939 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De familie Borger (later pas Burger genoemd) komt al in de 17e eeuw voor in 's-Gravenpolder. In 1678 betaalt een zekere Bastiaan Pieterse Borger belasting inzake het familiegeld en in 1672 al was hij samen met zijn broer Jacobus lid van het handbooggilde Sint Sebastiaan. De mannelijke familieleden staan voornamelijk te boek als landbouwer in het gebied rond 's-Gravenpolder (Zwake) en Kloetinge. In de loop van de eeuwen krijgt de familie steeds meer landerijen in bezit. Een saillant detail is dat in de twintigste eeuw werd verteld dat leden van de familie van Kattendijke naar Ellewoutsdijk over hun eigen grond konden lopen zonder op het eigendom van iemand anders te komen. Naast landbouwer/grondbezitter bekleedden de leden verschillende bestuurlijke functies, waaronder baljuw van Ooster- en Middelzwake en dijkgraaf van Middelzwake.
De familie Trimpe is afkomstig uit een andere hoek van het eiland. Verschillende leden bekleedden in de late achttiende en vroege negentiende eeuw bestuurlijke functies als dijkgraaf van de Reigersbergsche polder en schout en schepen van Rilland en Maire. De bekendste telg uit het geslacht Trimpe is ongetwijfeld Jan Trimpe (1797-1884), die naast zijn burgemeesterschap van Kloetinge diverse andere functies bekleedde. Ook de familie Trimpe was in het bezit van veel landerijen.
De sleutelfiguur tussen beide families is Jan Adriaan Burger. Hij is een zoon van Marinus Burger en Adriana Catharina Trimpe, dochter van Jan Trimpe. Door dit huwelijk zijn beide families aan elkaar verbonden. Omdat de familienaam Trimpe dreigde uit te sterven, vroeg Marinus Burger toestemming voor zijn zoon om ook de naam Trimpe te mogen voeren. Bij Koninklijk Besluit van 21 januari 1872 werd deze toestemming verleend. Vanaf die datum heette Jan Adriaan Burger officieel Jan Adriaan Trimpe Burger.
Dat beide families veel grond bezaten verklaard misschien de aanwezigheid van relatief veel overlopers en baandersvergaren in het archief. Overlopers zijn registers waarin de grootte van de percelen in een bepaalde polder of ambachtsheerlijkheid en de eigenaars zijn vastgelegd. De benaming van de registers zegt al iets over de totstandkoming: door het overlopen van het land door de landmeter. Baandersvergaren geven een overzicht van de landerijen per eigenaar en/of pachter en het bedrag dat moet worden betaald aan polderlasten. Officieel horen deze registers thuis in polderarchieven, omdat ze worden opgemaakt op last van een polderbestuur. In sommige gevallen komen ze ook daadwerkelijk in de polderarchieven voor. Is dit het geval, dan zijn de hier aanwezige overlopers en baandersvergaren waarschijnlijk afschriften. Is dit niet het geval, dan kunnen het originelen zijn. Een verklaring waarom ze dan toch in dit archief aanwezig zijn is misschien gelegen in het feit dat verschillende familieleden waterstaatkundige functies bekleedden, zoals dijkgraaf en gezworen.
Tijdens het inventariseren is ervoor gekozen stukken zoveel mogelijk toe te wijzen aan individuele personen, ook al blijkt dat niet letterlijk uit de stukken zelf. De overlopers en vergaarboeken zijn in een afzonderlijke rubriek beschreven. Stukken waarvan echt niet kon worden aangetoond dat ze tot het archief van een van de familieleden behoren, zijn ondergebracht in de laatste rubriek.
De hierna beschreven archivalia afkomstig van de families Trimpe, Burger en Trimpe Burger uit Zuid-Beveland over de periode 1713-1939 werden in 1994 door ir J.A. Trimpe Burger te Oostkapelle, oud-provinciaal archeoloog van Zeeland, overgedragen aan het Rijksarchief in Zeeland (Aanwinst 1994.86). Hiervan werd in 1999 een voorlopige plaatsingslijst opgemaakt.
In 2004 droeg deze nog een kleine aanvulling op dit archief (periode 1671-1939) over aan het Zeeuws Archief (Aanwinst 2004.16). Dit gedeelte bleef ongeïnventariseerd. In 2007 werd besloten het gehele archief in één inventaris te beschrijven. In 2008, na het overlijden van ir J.A. Trimpe Burger, volgde nog een kleine aanvulling (inv.nr 45a).
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Familie Trimpe Burger, inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, Trimpe Burger, inv.nr(s) ...
1. Literatuur
Inventaris
Kenmerken
Andere namen:
Familie Burger, Familie Trimpe, Familie Trimpe Burger
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Omvang:
1,2 meter
Jaar bewerking:
1999, 2007
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS