Uw zoekacties: Verzameling J. Moermond, ca. 1980-2003

672 Verzameling J. Moermond, ca. 1980-2003 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

beacon
 
 
Inleiding
Jacobus (Dick) Moermond (Den Helder 1940-Vrouwenpolder 2003) heeft vanaf het begin van de jaren tachtig van de twintigste eeuw een genealogische verzameling aangelegd. Hij was werkzaam als beëdigd makelaar in assurantiën. Naast zijn werk had hij veel belangstelling voor geschiedenis en folklore. Hij was een van de oprichters van de folkloristische dansgroep Walacra.
Zijn belangstelling voor genealogie begon in 1964 met het onderzoek naar zijn eigen stamboom. In 1983 voltooide hij het genealogisch onderzoek naar de familie Van Rosevelt, het geslacht van twee Amerikaanse presidenten, waarvan de voorouders uit Tholen afkomstig zijn, èn deed hij onderzoek naar de vermoedelijke afstamming van vele Zeeuwen van Karel de Grote. Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek was de samenstelling van de kwartierstaat van Neeltje Pieterse van Cats.
Begin jaren tachtig is Moermond ook begonnen met het verzamelen van gegevens van Walcherse families. Daartoe bezocht hij wekelijks de studiezaal van het toenmalige Rijksarchief in Zeeland, het Gemeentearchief Veere en de secretariën van de toenmalige Walcherse plattelandsgemeenten. De door hem verzamelde gegevens verwerkte hij in de computer met de genealogische programma's Gens Data en Gens Data Klapper. Hij verzamelde de namen van meer dan 100.000 personen over de periode eind 16de eeuw tot en met eind twintigste eeuw. Hij probeerde ook de leemten die waren ontstaan door het ontbreken van een groot aantal doop-, trouw- en begraafboeken (voor 1811), als gevolg van het bombardement op Middelburg in mei 1940, op te vullen. Hij verzamelde ook genealogische gegevens van personen van buiten Walcheren.
Voor heel veel particulieren heeft hij stamboomonderzoek gedaan. Hij maakte genealogieën en kwartierstaten 'op maat', al dan niet tegen betaling. Wat de kwartierstaten betreft paste hij het systeem van de '128-kwartieren' toe. Hij maakte kwartierstaten tot en met de achtste generatie en daarna van al die personen van die generatie afzonderlijk (probantnummers 128 t/m 255) een aparte kwartierstaat van hun voorouders.
Het was de ambitie van Moermond om een groot Walchers familieboek samen te stellen. Als eerste proeve hiervan verscheen in 1996 van zijn hand het Kwartierstatenboek Veere-700 met daarin 45 kwartierstaten van inwoners van de toenmalige gemeente.
Moermond was een gedreven genealoog, die nooit klaar was met het vinden, verwerken en corrigeren van gegevens. De laatste jaren van zijn leven was hij dag en nacht met zijn hobby bezig. Na zijn overlijden op 3 mei 2003, werd zijn verzameling door zijn weduwe, mevrouw A.C.M. Moermond-Goes, in oktober van dat jaar geschonken aan het Zeeuws Archief (Aanwinst 2003.120). In 2006 volgde nog een aanvulling: de neerslag van zijn poging tot opzet van een documentatiesysteem ter inventarisatie van alle standbeelden, gevelstenen, poorten en overige gedenktekens en kunstwerken in de openbare ruimte op Walcheren (Aanwinst 2006.106, inv.nrs 250-252).
De verzameling is openbaar. Bij verwijzing naar deze verzameling zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), Verzameling J. Moermond, inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, Moermond, inv.nr(s) ...

Kenmerken

Datering:
ca. 1980-2003
Andere namen:
Jacobus Moermond (1940-2003)
Omvang:
5 meter
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
2004
Opmerking:
Deze inventaris geeft alleen de beschrijvingen van de verpakkingseenheden. Via het personenzoeksysteem Zeeuwen Gezocht is deze verzameling gedetailleerder op familienaam en persoonsnaam doorzoekbaar.
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Categorie:
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.