Uw zoekacties: Koninklijk Nedederlands Christelijk Gymnastiek Verbond (KNCG...

566 Koninklijk Nedederlands Christelijk Gymnastiek Verbond (KNCGV), Gewest Zeeland, 1936-1981 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

beacon
 
 
Inleiding
De oprichting van de Christelijke Turnkring Zeeland vond plaats op 4 april 1936 in het gebouw voor Christelijk Sociale Belangen te Vlissingen. Als voorzitter werd gekozen de heer P.K. Dees uit Terneuzen. Vóór de oprichting behoorden de Zeeuwse verenigingen tot de Kring Rotterdam, Dordrecht en omstreken. Het motief om tot oprichting van de kring over te gaan vormde 'het gevaar dat de grenzen verflauwen tussen christelijke en neutrale sportbeoefening' (inv.nr 1). Gegevens tussen 3 december 1938 en op 1 november 1941 ontbreken daar er geen notulen bewaard zijn gebleven.
De kring onderging op 1 december 1941 een - kortstondige - reorganisatie. Samen met de Kringen Brabant/Limburg, 's-Gravenhage, Maasmond en Rotterdam maakte de Kring deel uit van het Zuidergewest. Na de bevrijding heeft men in oktober 1945 en in de herfst van 1946 tevergeefs geprobeerd een vergadering van het bestuur van de kring bijeen te roepen. Er was in beide gevallen te weinig belangstelling voor. De eerstvolgende vergadering zou pas plaatsvinden op 3 mei 1947.
De Kring Zeeland, vanaf 1970 meestal Gewest Zeeland genoemd, bestaat uit de afdelingen Goes, Terneuzen en Vlissingen en is onderdeel van het Koninkrijk Nederlands Christelijk Gymnastiekverbond (KNCGV). De jaarvergaderingen worden bij toerbeurt in verschillende plaatsen gehouden. Het doel waarnaar de Kring Zeeland streeft is identiek aan die van het KNCGV, namelijk 'een band te vormen tussen de bij de Kring behorende verenigingen' etc.
Het hoogste orgaan is het kring-, later gewestelijk bestuur. Het bestuur wordt bijgestaan door de Kring Technische Commissie (KTC), die het bestuur op technisch gebied adviseert. Deze commissie is voorts verantwoordelijk voor een goed organisatorisch verloop van de wedstrijden en is belast met de organisatie van (leiders)cursussen. De naam KTC werd in 1970 gewijzigd in Gewestelijke Technische Commissie (GTC).
Het ledenaantal is in de loop der jaren aanzienlijk gestegen. Bedroeg het in 1951 nog 'slechts' 778 (inv.nr 2), in 1980 stonden maar liefst 3047 leden ingeschreven (inv.nr 17). Eén van de leden, Cyrille Ducarmon, is erin geslaagd om als turnster door de dringen tot de Nationale Turnkampioenschappen. Zij gooide hoge ogen om in 1977, 1978 en 1979 nationaal kampioene te worden.
In het begin van de jaren tachtig voerde het Rijksarchief in Zeeland een actief beleid om sportverenigingen te bewegen hun archieven over te dragen. Dit heeft onder ander geresulteerd in de inbewaringgeving van het onderhavige archief (Aanwinst 1983.16). In 1991 werd het archief voorzien van een summiere plaatsingslijst. Tijdens deze werkzaamheden zijn de bijalgen bij de rekening over de periode 1971-1980 vernietigd. Hiervan is een verklaring van vernietiging opgemaakt. De inbewaringgever heeft bepaald dat stukken jonger dan 50 jaar alleen kunnen worden geraadpleegd na schriftelijke toestemming van het bestuur.
Inventaris

Kenmerken

Datering:
1936-1981
Andere namen:
Christelijke Turnkring Zeeland
Omvang:
1 meter
Openbaarheid:
Gedeeltelijk beperkt (50 jaar)
Toegankelijk:
Plaatsingslijst
Jaar bewerking:
1991
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Categorie: