Uw zoekacties: Verzameling L.A. Capelle, 1836-1982
x5522 Verzameling L.A. Capelle, 1836-1982 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

5522 Verzameling L.A. Capelle, 1836-1982 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Leendert Adriaan Capelle (1904-1982) werd geboren te Oosterland op 24 februari 1904 als zoon van Marinus Capelle en Pieternella Cornelia Rotte. Oosterlander was de heer Capelle in hart en nieren. Na zijn opleiding aan de Ambachtsschool in Zierikzee werd hij in zijn geboortedorp metselaar. Samen met zijn broer nam hij het bedrijf van hun vader over.
Later was de heer Capelle werkzaam bij een aannemersbedrijf, dat zich richtte op de restauraties van monumenten. Zo was hij met groot enthousiasme betrokken bij de restauratie van de hervormde kerk in Dreischor.
Na de watersnoodramp werd de heer Capelle correspondent van de Zierikzeesche Nieuwsbode en de Provinciale Zeeuwse Courant voor Oosterland. Later volgde het correspondentschap voor "Eilandennieuws". IJverig deed hij in die kranten kond van de gebeurtenissen in zijn Oosterland. Capelle had een grote historische belangstelling in het bijzonder voor Oosterland en Duiveland en daarnaast voor de bouw- en kerkgeschiedenis. In het bijzonder in de Zierikzeesche Nieuwsbode kon L.A.C., zoals in de regel onder zijn "stikjes" stond, zijn medeburgers laten meegenieten van het wel en wee in en rond Oosterland in vroeger dagen. Zijn artikelen waren in hoofdzaak gebasseerd op literatuuronderzoek en mondelinge overleveringen.
Archiefonderzoek deed Capelle slechts zelden. Als amateur-historicus heeft Capelle zijn verdiensten gehad getuige de lange reeks van artikelen, die uit zijn typemachine rolden. Wanneer het kerkgeschiedenis of de bouwgeschiedenis (de laatste periode in het bijzonder de molens) gold dan was "L.A.C." op zijn best. Met name die artikelen getuigen van een grote betrokkenheid bij het onderwerp.
Capelle was vooral een verteller; anecdotische verhalen wist hij met milde humor op papier te zetten. Aan dit werkzame leven kwam een einde op 15 december 1982 toen hij na een kortstondige ziekte overleed.
De heer Capelle's weduwe, mevrouw M.P. Capelle-van den Berg te Oosterland, heeft desgevraagd de verzameling krantenknipsels, documentatie enz. van wijlen haar man afgestaan. Het is verheugend enerzijds dat de verzameling in zijn geheel kon blijven en anderzijds kon worden overgebracht naar een archiefbewaarplaats. Hierdoor kan een ieder van de inhoud kennisnemen. In het bijzonder de beoefenaren van de regionale geschiedenis vinden in de verzameling L.A. Capelle vele bouwstoffen. Mede door deze verzameling zal de naam van wijlen de heer Capelle blijven voortleven. De verzameling kan niet op volledigheid bogen in die zin dat hierin alle artikelen van de hand van Capelle zijn opgenomen. Niettemin is het een afgerond geheel.
Inventaris
1. Persoonlijk
2. Journalistiek
3. Geschiedbeoefening
Kenmerken
Vestigingsplaats:
Zierikzee
Omvang:
0,24 m.
Jaar bewerking:
1984
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Raadpleegvestiging:
Zierikzee, Laan van St. Hilaire
Collectie:
Gemeente Schouwen-Duiveland
Namen:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS