Uw zoekacties: Procureur-Generaal bij Provinciaal Gerechtshof van Zeeland, ...
x716 Procureur-Generaal bij Provinciaal Gerechtshof van Zeeland, 1838-1875 (1885) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

716 Procureur-Generaal bij Provinciaal Gerechtshof van Zeeland, 1838-1875 (1885) ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Tijdens de inventarisatie van de Rechterlijke Archieven 1838-1939 werden bij het archief van de Arrondissementsrechtbank Middelburg enkele stukken van de Procureur- Generaal bij het Provinciaal Gerechtshof van Zeeland aangetroffen. Aangezien het archief van het Provinciaal Gerechtshof zelf verloren is gegaan, zijn deze stukken in deze afzonderlijke inventaris beschreven. In de navolgende inleiding zijn tevens enkele momenten uit de geschiedenis van dit gerechtshof, die ten behoeve van de genoemde inventarisatie werden uitgezocht, vastgelegd.
1. Provinciaal Gerechtshof van Zeeland, 1838-1875
sluiten
716 Procureur-Generaal bij Provinciaal Gerechtshof van Zeeland, 1838-1875 (1885)
Inleiding
1. Provinciaal Gerechtshof van Zeeland, 1838-1875
Organisatie: Zeeuws Archief
In de wet van 18 april 1827 was een nieuwe rechterlijke organisatie geregeld die met ingang van 1 oktober 1838 zou worden ingevoerd. Op dat moment werd het noodzakelijk uit te kijken naar geschikte huisvesting voor de nieuwe instellingen. Op 6 juli 1837 verzocht de Minister van Justitie aan Gedeputeerde Staten van Zeeland (GS) in welke gebouwen de nieuw in te stellen rechterlijke colleges in Zeeland gehuisvest konden worden.
GS rapporteerden de minister op 4 mei 1838 dat dit voor de kantongerechten en arrondissementsrechtbanken geen probleem was: zij bleven in de gebouwen waar de vredegerechten en rechtbanken van eerste aanleg resideerden. Dit was niet mogelijk met de vestiging van het toekomstige Provinciaal Gerechtshof. De voor de hand liggende mogelijkheid om het hof onder te brengen in de ruimten van de Abdijgebouwen waar daarvoor het Hof van Vlaanderen gevestigd was geweest bleek niet mogelijk. Bij de verbouwing en uitbreiding van het 'hotel' van de Gouverneur was namelijk een deel van deze ruimte bij de ambtswoning getrokken zodat de overblijvende ruimten te klein waren voor de vestiging van een gerechtshof. Uitbreiding van die ruimten was onmogelijk omdat deze 'met andere gebouwen geënclaveerd' waren.
GS moesten toen op zoek naar een ander gebouw. Samen met de wens van GS alle rechterlijke instellingen in Middelburg in één gebouw onder te brengen ging de aandacht als eerste uit naar het Middelburgse stadhuis aan de Markt. Hier waren sinds 1811 het vredegerecht en de rechtbank van eerste aanleg gehuisvest en deze zouden in de nieuwe rechterlijke organisatie als kantongerecht en arrondissementsrechtbank hun onderkomen in het stadhuis kunnen houden. Hier ook het Provinciaal Gerechtshof huisvesten was een logische gedachte. De gemeente Middelburg was echter niet bereid het stadhuis af te staan en de onderhandelingen liepen op niets uit.
Na deze teleurstelling brachten de erfgenamen van jonkheer J.H. Schorer uitkomst. Zij bezaten 'een aanzienlijk huis', thans bekend als het 'Van de Perrehuis', met een daarnaast gelegen woning aan het Hofplein dat zij tegen de getaxeerde waarde aan de provincie wilden overdragen. De provincie inspecteerde het huis samen met de Procureur-Crimineel van Zeeland en de Officier van Justitie bij de Rechtbank van Eerste Aanleg en het werd 'zoo door deszelfs uiterlijke constructie als door deszelfs inwendige ruimte alleszins doelmatig bevonden'. Ook was er achter het gebouw voldoende ruimte voor de aanbouw van een grote audiëntiezaal. De erven Schorer boden het Van de Perrehuis aan voor / 17.000, voor het naastgelegen woonhuis / 2.000, samen in één koop / 19.000.
GS stelden de minister voor beide panden, kadastraal bekend sectie A nrs 180 en 181, zo spoedig mogelijk voor het genoemde bedrag aan te kopen. Het aanbod gold tot einde 1838, daarna zou de prijs met 5% verhoogd worden. De aanbouw van een audiëntiezaal en de inrichting van het gebouw werd begroot op / 25.000 zodat in totaal / 44.000 nodig was. GS zagen geen kans dit bedrag uit eigen middelen te betalen en vroegen een bijdrage uit 's Rijks schatkist (Archief Provinciaal Bestuur 1813-1850, inv.nr 3087, 4 mei 1838 nr 19; ARA, Archief Ministerie van Justitie, gebouwendossier 24, 19 mei 1838, nr 67).
De minister was het met het voorstel van GS eens. Aangezien het zeer moeilijk was om in Middelburg een ander pand te vinden vond hij aankoop van het Van de Perrehuis veruit te preferen boven nieuwbouw, welke zeker duurder zou uitpakken. Hij zond het voorstel van GS met positief advies naar de koning (ARA, Justitie, gebouwendossier 24, 19 mei 1838, nr 67). Bij Koninklijk Besluit van 25 mei 1838 werden GS gemachtigd tot aankoop van de twee panden voor 19.000 gulden. Tevens werden GS gevraagd een voorstel te doen tot het vinden van de benodigde fondsen (ARA, Justitie, gebouwendossier 24, 2 juni 1838 nr 53).
Na de machtiging gingen GS over tot sluiting van het koopcontract. Een bedrag van 4844,47 gulden werd na aankoop besteed voor de aanschaf van 'het onmisbare mobilair en voor de aan het gebouw gemaakte voorzieningen om hetzelve voor de teregtzittingen van het hof provisioneel in te rigten'. De noodzakelijke aanbouw van een zittingzaal voor strafzaken liet echter nog enige tijd op zich wachten. Omdat de zittingzaal voor civiele zaken te klein was werden de strafzittingen voorlopig gehouden in de ruimten van de arrondissementsrechtbank in het Middelburgse stadhuis (ARA, Justitie, gebouwendossier 24, 20 juli 1839 nr 57). Dit bracht 'een groot ongerief teweeg' (ARA, Justitie, gebouwendossier 24, 18 maart 1839 nr 46). Pas in mei 1839 stelden GS voor tot de bouw van een zittingzaal over te gaan.
Met ingang van 1 januari 1876 werd het Provinciaal Gerechtshof te Middelburg opgeheven. Voortaan moesten de Zeeuwen voor de behandeling van zwaardere zaken en voor hoger beroepsprocedures naar het Gerechtshof te 's-Gravenhage (Wet 10 november 1875, Stb. 204). Hiermee kwam een provinciaal gebouw leeg te staan. Nadat tussen 6 februari 1876 en 31 oktober 1877 de nieuwe Rijkskweekschool te Middelburg van het gebouw gebruik had gemaakt, werden vanaf 1 januari 1878 het kantongerecht en de arrondissementsrechtbank te Middelburg in het Van de Perrehuis ondergebracht.
2. Procureur-Generaal bij het Provinciaal Gerechtshof van Zeeland, 1838-1875
3. Archieven van het Provinciaal Gerechtshof en de Procureur- Generaal, 1838-1945
4. Het gebouw van het Gerechtshof te 's-Gravenhage, 1900-1945, waar het archief van het Provinciaal Gerechtshof van Zeeland lag opgeslagen
5. Bronnen/literatuur
Kenmerken
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
0,2 meter
Jaar bewerking:
1996
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Namen:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS