Uw zoekacties: Vrije van Sluis, 1584-1796
x7 Vrije van Sluis, 1584-1796 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

7 Vrije van Sluis, 1584-1796 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1. Het Vrije
2. Het archief van het Vrije
3. Indeeling en beschrijving van het archief
7 Vrije van Sluis, 1584-1796
Inleiding
3.
Indeeling en beschrijving van het archief
Organisatie: Zeeuws Archief
Dat het College oudtijds behoefte heeft gehad aan een inventaris van zijn archief, blijkt slechts een enkele maal. In 1727 besluit men de documenten, in de zakken en kisten gesloten, te doen onderzoeken door twee schepenen en den pensionaris, om die, welke van eenig nut zouden blijken, te seponeeren en daarvan een inventaris te maken *  . De heeren aanvaardden de opdracht, maar van het resultaat is niets bekend geworden.
Het archief bevat geen enkelen inventaris. Toch moet vóór het jaar 1780 eene ordening zijn aangebracht, want vooreerst zijn de sporen daarvan gevonden in het archief zelf en bovendien wordt herhaaldelijk naar haar verwezen in den index op de resolutiën van het College tot en met het genoemde jaar 1780, opgemaakt door WILLEM ERMERINS, schepen van het Vrije *  .
Nadat het archief in 1896 was overgebracht naar het Rijksarchief te Middelburg, hebben achtereenvolgens de heeren H. M. VAN VISVLIET, jhr. mr. B. M. DE JONGE VAN ELLEMEET en dr. L. W. A. M. LASONDER, verbonden aan dat Rijksarchief, zich met de grondig verwarde massa bezig gehouden, met het resultaat, dat eene voorloopige lijst van 538 nummers tot stand kwam. Deze lijst heeft bij de definitieve ordening en beschrijving stellig haar nut gehad, ofschoon zij dermate summier was, dat zij de bijlagen tot de resolutiën, bijeengezet in 64 dikke pakken, nog geheel en al ongesorteerd noemt.
Schrijver dezes heeft bij de bewerking in de eerste plaats de bekende Handleiding tot het ordenen en beschrijven van archieven gevolgd en voorts het denkbeeld in toepassing gebracht, door hem ontwikkeld in het Nederlandsch Archievenblad, XXXII (1924/5), blz. 117 vlg. Het laatste komt hierop neer, dat het verloop der verschillende bestuursfunctiën heeft gediend als criterium voor de volgorde van, maar voornamelijk in de afdeelingen. Slechts wat de hoofdafdeelingen betreft is dit criterium bruikbaar in het eerste opzicht: zonder wetgeving en bestuur geene rechtspraak. Maar voor de verschillende functies, behoorend tot elke dezer hoofdafdeelingen, is de volgorde vrij willekeurig. In sterke tegenstelling hiermede bevindt zich weder de orde in de onderafdeelingen, die zich naar de opvatting van den bewerker niet beter kan schikken dan naar die van de functies, welke zij beschrijven. Het oordeel over de gevolgde handelwijze laat hij gaarne over aan zijne ambtgenooten.
De herhaalde verplaatsingen van het archief waren niet ten goede gekomen aan het behoud der oude ordening. Waar zij nog kenbaar was, is er zooveel mogelijk rekening mede gehouden.
4. Bijlagen
Kenmerken
Andere namen:
College 's Lands van den Vrije, gevestigd te Sluis
Omvang:
45 meter
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
1928
Titel publicatie:
A. Meerkamp van Embden, De archieven van Het Vrije van Sluis, 1584-1796, en Hulsterambacht, 1242-1795 ('s-Gravenhage 1928) 7-81, 185-203
Opmerking:
In 1940 zijn de volgende inventarisnummers verloren gegaan: 129, 242, 547, 580. De verloren gegane nummers zijn in de inventaris als zodanig gemerkt.
Beschrijving:
Dit orgaan trad na 1584, onder oppergezag van de Staten-Generaal, op voor bestuur en rechtspraak in het Staatse deel van het Vrije van Brugge. Het bezat geen competentie voor de steden Aardenburg, Sint Anna ter Muiden, Oostburg en Sluis en hoge heerlijkheden Breskens en Nieuwvliet.
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS