Uw zoekacties: Provinciale Waterstaat in Zeeland, Ingenieurs en Technisch A...
x660.1 Provinciale Waterstaat in Zeeland, Ingenieurs en Technisch Ambtenaren, 1831-1966 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

660.1 Provinciale Waterstaat in Zeeland, Ingenieurs en Technisch Ambtenaren, 1831-1966 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Geschiedenis van de archiefvormende organen
2. Verantwoording van de bewerking
sluiten
660.1 Provinciale Waterstaat in Zeeland, Ingenieurs en Technisch Ambtenaren, 1831-1966
Inleiding
2. Verantwoording van de bewerking
Organisatie: Zeeuws Archief
De archieven zijn aangetroffen in oude portefeuilles zoals die bij de dienst in gebruik waren. De archiefbescheiden zijn deels in agenda's en deels in indicateurs ingeschreven. De bescheiden zijn deels rubrieksgewijs geordend en deels als series ingekomen en minuten van uitgaande stukken. Tevens zijn portefeuilles aangetroffen met stukken betreffende bepaalde objecten of onderwerpen; deze zijn als zodanig opgenomen in de inventaris.
Omdat het archief van de Hoofdingenieur in 1940 grotendeels door oorlogshandelingen verloren is gegaan zijn de archieven van de Ingenieurs en Technische ambtenaren belangrijk geworden. Gezien dit feit is op verzoek van de beheerder besloten om, met uitzondering van dubbelen en niet-archiefbescheiden, niets uit de archieven te vernietigen. Het archief van de Hoofdingenieur over de perioden 1882-1893 en 1940-1958 is overigens wel bewaard gebleven en berust reeds in het Rijksarchief in Zeeland.
De archiefbescheiden zijn ontdaan van metaal en kunststof en zijn in zuurvrije omslagen gepakt. De aangetroffen volgorde van de archieven is zoveel mogelijk gehandhaafd. Als begindatum voor de archieven is gekozen het jaar 1882, de feitelijke instelling van de provinciale waterstaatsdienst. Er zijn bescheiden aangetroffen die dateren van voor de oprichtingsdatum; deze zijn opgenomen in de inventaris. Als einddatum is door de beheerder gekozen het jaar 1950. De archiefbescheiden die dateren van na 1950 zijn onbewerkt retour gezonden aan de beheerder, met uitzondering van de stukken waar dit materieel niet mogelijk is, zoals de agenda's of indicateurs. Er zijn ook bescheiden, lopend van 1882 tot 1930, die reeds aan het Rijksarchief in Zeeland zijn overgedragen; deze bescheiden zijn niet in de inventaris beschreven.
Omdat zowel in het beheersgebied van de ingenieurs als van de technische ambtenaren gesproken wordt over dienstkringen, is in de inventaris een onderscheid gemaakt tussen de archieven van de ingenieurs en die van de technische ambtenaren met vermelding van de vestigingsplaats. De omvang van de archieven voor de bewerking was 120 meter. Hiervan is 98 meter opgenomen in de inventaris, 17,5 meter onbewerkt naar de beheerder teruggestuurd en 4,5 meter dubbelen en niet-archiefbescheiden ter vernietiging aangeboden aan Lignac & Levison te Apeldoorn.
De bewerking van de archieven werd in opdracht van de Provincie Zeeland uitgevoerd door de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) te Winschoten en resulteerde in de voorlopige, niet-gepubliceerde toegang: Centrale Archief Selectiedienst (CAS), Inventaris van de archieven van Provinciale Waterstaat Zeeland, Ingenieurs en Technische ambtenaren (1831-) 1882-1950 (-1966). CAS/ITW-inventaris 126 (Winschoten 1992).
Omdat de CAS-inventaris op een aantal punten niet voldeed aan de normen 'goede en geordende staat' die de Rijksarchiefdienst bij overname van archieven hanteert, werd de inventaris door de Provincie Zeeland bijgesteld op basis van de door het Rijksarchief in Zeeland gemaakte op- en aanmerkingen. De in het archief van de Technisch Ambtenaar te Middelburg voor vernietiging aangemerkte stukken werden daadwerkelijk vernietigd, zodat de omvang van het archief thans 91 meter bedraagt. Dit resulteerde in de eveneens voorlopige, niet-gepubliceerde toegang: Provincie Zeeland, Inventaris archieven dienstkringen Provinciale Waterstaat Zeeland (1831) 1882-1950 (1966). Herziene versie CAS/ITW-inventaris 126 (Middelburg 1996). Op basis van deze inventaris werden de archieven in 2004 overgedragen aan het Zeeuws Archief (Aanwinst 2004.141).
Ten behoeve van een eenduidige nomenclatuur voor de bij het Zeeuws Archief in beheer zijnde archiefbestanden van Provinciale Waterstaat is ervoor gekozen het hierna beschreven archiefbestand - ondanks de aanduiding 'dienstkringen' in de titel van de door de Provincie Zeeland aangeleverde inventaris - te voorzien van de naam: 'Provinciale Waterstaat, Ingenieurs en Technisch Ambtenaren 1882-1950'. Dit brengt namelijk duidelijk tot uiting dat hierna archieven zijn opgenomen van twee hiƫrarchische niveaus: van de ingenieurs en van de onder hen functionerende technisch ambtenaren. Tevens sluit dit aan op de naamgeving van de reeds bij het Zeeuws Archief in beheer zijnde archieven van deze organen van de Provinciale Waterstaat.
Het duidelijk verband tussen de hierna beschreven archieven en andere bij het Zeeuws Archief in beheer zijnde bestanden is namelijk in een aantal gevallen van groot belang. Van maar twee van de drie ingenieurs (Goes en Zierikzee) wordt hierna een compleet archiefbestanddeel beschreven: de periode 1928/1931 tot en met 1950 voor wat betreft de rubrieksmatig geborgen stukken, aangevuld met diverse, soms oudere stukken uit de categorie 'bijzondere onderwerpen'. Deze twee gedeelten vormen een aanvulling op de archiefbestanden 'Provinciale Waterstaat, Ingenieur Goes, (1865) 1882-1930' (toegang 651.1) en 'Provinciale Waterstaat, Ingenieur Zierikzee, 1882-1930 (1932)' (toegang 653.1). Van de Ingenieur Terneuzen worden hierna zelfs uitsluitend enkele aanvullingen beschreven op het hoofdbestanddeel 'Provinciale Waterstaat, Ingenieur Terneuzen, (1845) 1882-1958' (toegang 652.1). Van de hierna beschreven archieven van de technisch ambtenaren zijn geen andere bestanddelen aanwezig, behalve van de Technisch Ambtenaar Middelburg waarvan het seriearchief tot en met 1930 is te vinden in het bestanddeel 'Provinciale Waterstaat, Technisch Ambtenaar Middelburg, 1882-1930' (toegang 657.1). Van de Technisch Ambtenaar Breskens bestaat nog een afzonderlijke bestanddeel kaarten, beschreven in 'Provinciale Waterstaat, Kaarten Technisch Ambtenaar Breskens, 1872-1953' (toegang 654.2). Naar al deze bestanden zijn hierna verwijzingen gemaakt bij de aanvang van de beschrijvingen van de betreffende archieven.
De archieven zijn openbaar. Bij verwijzing naar deze archieven zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), Provinciale Waterstaat (PW), Ingenieurs en Technisch Ambtenaren 1882-1950 (I/TA), inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, PW, I/TA, inv.nr(s) ...
3. Literatuur
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1831-1966
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Omvang:
91 meter
Jaar bewerking:
2004
Collectie:
Provincie Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS