Uw zoekacties: Verzameling drs. J.L. Braber, 1936-1994
x5552 Verzameling drs. J.L. Braber, 1936-1994 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

5552 Verzameling drs. J.L. Braber, 1936-1994 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Jacob Leendert Braber (1914-1994) werd in 1914 geboren te Stad aan ’t Haringvliet. Hij studeerde medicijnen en vestigde zich als huisarts te Dreischor. De twee eilanden Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland hebben een belangrijke rol in zijn leven gespeeld. Al tijdens zijn studie ontwaakte de belangstelling voor de genealogie. Eerst ten aanzien van zijn eigen familie en voorouders, later in algemene zin, geconcentreerd op deze twee eilanden en westelijk Noord-Brabant waar de oudste generaties van zijn familie woonden. Hij ontwikkelde zich tot een bekwaam genealoog, hetgeen onder meer uitmondde in het eindredacteurschap van Gens Nostra, het maandblad van de Nederlandse Genealogische Vereniging. De interesse breidde zich al snel uit tot de lokale en regionale geschiedenis. Op zijn naam staan talloze publicaties op genealogisch gebied en de plaatselijke geschiedenis. Op de genoemde terreinen was hij ook bestuurlijk actief. Dat gold ook voor zijn eigen vakterrein, de medische zorg. Tenslotte voelde hij zich nauw verbonden aan zijn woonplaats. Hij zette zich ook persoonlijk in voor het behoud van panden in Dreischor en was nauw betrokken bij het Landbouwmuseum in dit dorp. Bij al deze activiteiten werd hij trouw ter zijde gestaan door zijn echtgenote, mevrouw M. Braber-Vos. In 1994 overleed hij.
De hier volgende beschrijving van de door J.L. Braber aangelegde verzameling weerspiegelt zijn arbeidzame leven. Vooral zijn genealogische aantekeningen zijn waardevol. Ten aanzien van Goeree-Overflakkee is de verzameling niet meer volledig aangezien veel daarover werd overgedragen aan het Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee. Hoewel J.L. Braber al in 1934 was begonnen met de genealogie heeft hij zich feitelijk eerst na zijn vestiging in Dreischor in 1943 beziggehouden met onderzoek in Zeeland. Aantekeningen van voor 1940 – in mei van dat jaar ging in het Rijksarchief te Middelburg door oorlogshandelingen onder meer een deel van de doop-, trouw- en begraafboeken verloren – bevat de verzameling dan ook niet of nauwelijks. Aan de andere kant was de belangstelling zeer ruim en bepaald niet beperkt tot Brabers eigen familie of kwartieren. Uit zijn correspondentie blijkt dat hij een vraagbaak voor velen op dit terrein was. De door hem bijeengebrachte documentatie over Dreischor, en in mindere mate van Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee, vormen belangwekkende reeksen die indrukwekkend is door de accuratesse waarmee dit werd samengesteld. Na het overlijden van ‘dokter Braber’, zoals zovelen hem kenden, werd dit voortgezet door zijn weduwe.
Kleine delen van de verzameling werd na het overlijden van drs. Braber geschonken door diens weduwe te Dreischor. Tot 2008 was slechts ongeveer een halve meter in het bezit van het Gemeentearchief. Het overgrote deel werd geschonken na haar vertrek uit Dreischor door de twee dochters van het echtpaar.
De samensteller heeft bij het maken van aantekeningen en het opbergen van zijn notities zoveel mogelijk een topografische invalshoek gehanteerd. Voor zover de notities los werden aangetroffen, is deze invalshoek zoveel als mogelijk aangehouden. Dat neemt niet weg dat deze ordening niet strikt consequent is geschied. Zo zijn de stukken van zijn bestuurslidmaatschappen onder verschillende nummers terecht gekomen omdat de oorspronkelijke ordening niet verstoord kon worden. Gebruikers van de verzameling dienen daarmee rekening te houden en doen er goed aan om wellicht om andere nummers te raadplegen dan de meest voor de hand liggende.
Tegelijk met deze verzameling werd een deel van de bibliotheek van drs. Braber overgenomen. Een groot deel daarvan werd gevormd door series genealogische tijdschriften. Deze zijn opgenomen in de bibliotheek van het Gemeentearchief, samen met andere boeken en brochures, die niet een directe relatie hadden met het werk van J.L. Braber. De aanwezige series genealogische tijdschriften in de bibliotheek werden door deze aanwinst belangrijk uitgebreid. Documentatiemateriaal, vooral in de vorm van krantenknipsels, alsmede foto’s werden, voor zover er geen directe relatie was met deze verzameling, ingevoegd in de verzamelingen van het Gemeentearchief. Een groot deel van het materiaal was geborgen in multobanden, ordners en insteekhoezen. Deze zijn alle verwijderd.
Kenmerken
Vestigingsplaats:
Zierikzee
Jaar bewerking:
2008
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Raadpleegvestiging:
Zierikzee, Laan van St. Hilaire
Collectie:
Gemeente Schouwen-Duiveland
Namen:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS