Uw zoekacties: Gemeente Middenschouwen, (1943) 1961-1996 (1997)
x5551 Gemeente Middenschouwen, (1943) 1961-1996 (1997) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

5551 Gemeente Middenschouwen, (1943) 1961-1996 (1997) ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Geschiedenis van de archiefvormer
Organisatie van de archiefvormer
Geschiedenis van het archief
Verantwoording van de bewerking
sluiten
5551 Gemeente Middenschouwen, (1943) 1961-1996 (1997)
Inleiding
Verantwoording van de bewerking
Organisatie: Zeeuws Archief
Opdracht
De gemeente Schouwen-Duiveland besloot in 2006 om de bewerking van de archieven van de voormalige gemeenten op het eiland uit te besteden aan een extern bureau. Op grond van de afgegeven prijzen was het niet mogelijk om de archieven van alle zes voormalige gemeente te bewerken en er werd besloten om de bewerking van vier van de zes voormalige gemeenten te gunnen aan Van Heijst Information Consulting BV (VHIC). Deze bewerking zou in drie jaar moeten geschieden, te beginnen in 2006. VHIC is in de zomer van 2006 begonnen met de bewerking van het archief van de gemeente Duiveland. In 2007 was Middenschouwen aan de beurt. De bewerking is gedaan door M.J. Immeker en M.M. van Holten. De materiƫle verzorging werd gedaan door R.J. van Zanen die voor deze gelegenheid door VHIC ingehuurd werd van het Administratief Dienstencentrum Zeeland te Vlissingen.
Cesuur en omvang
De inventarisatie loopt in principe over de periode 1 januari 1961 tot 1 januari 1996. Deze cesuur is bepaald door het bestaan van de gemeente Midenschouwen. De datum van besluitvorming in de zaken waarover de dossiers handelen was hierbij leidend: werd het besluit genomen door het gemeentebestuur van Middenschouwen dan werd het dossier gerekend tot dit archief te behoren. Enkele dossiers bevatten stukken van voor of na deze periode. Deze stukken zijn voor de compleetheid van de zaak bij het dossier gehouden. De omvang van het te bewerken archief was 98 meter. Daarnaast zijn er nog de archieven van de diensten gemeentewerken en woningbedrijf, die zijn in deze inventarisatie niet meegenomen. Enkele dossiers betreffende de Hinderwet zijn in de serie Hinderwet- en bouwvergunningen geplaatst. Er is in deze inventaris een verwijzing gemaakt naar de betreffende toegangen.
Vernietiging
Tijdens de werkzaamheden is geselecteerd op vernietiging. De Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995 zijn hiervoor een wettelijk kader. In de jaren zeventig van de twintigste eeuw en in 1992 heeft het toenmalige bureau ODRP van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten al een deel van de te vernietigen dossiers afgezonderd van de rest van het archief en dat is toen vernietigd. Al eerder was vernietiging vanuit het Streekarchivariaat begeleid. Ook heeft ODRP destijds het overgrote deel van het archief van gemeentewerken geĆÆnventariseerd. Sinds medio jaren tachtig echter was er structureel niet meer vernietigd. Dit deel van het archief vertoonde ook de meeste gebreken in de ordening en beschrijving van de dossiers. De voor vernietiging in aanmerking komende stukken zijn geplaatst op lijsten met een jaartermijn die op basis van de selectielijst 1983 en de vernietigingslijst 1996 (Lijst houdende de opgaaf van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in de gemeentearchieven dagtekende na 1850, vastgesteld bij beschikking van de Ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur d.d. 24 augustus 1983 en van Binnenlandse Zaken d.d. 7 november 1983) zijn opgesteld. Er is 43 strekkende meter op vernietiging afgesteld. De resterende omvang van het te bewaren secretariearchief bedraagt: 54,35 meter. Selectie is verricht op tabniveau of op aspect van elke afzonderlijke zaak.
Bewerking
Zoals uit paragraaf 2.1 ordening en toegang van deze inleiding al is gebleken was er nogal wat werk nodig om een en ander weer, en voor zover nog mogelijk, op zijn plaats te krijgen. In het verleden foutief geordende of geplaatste dossiers zijn dus herordend of verplaatst, terwijl de oorspronkelijke omschrijvingen van de dossiers veelal geheel zijn vervangen dan wel gecorrigeerd.
Het archief van de voormalige gemeente Middenschouwen is het tweede van vier archieven dat door VHIC bewerkt werd. Het is dan ook onvermijdelijk dat er verschillen in de inventarissen zullen optreden door voortschrijdend inzicht bij zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Het gebruikte archiefschema is in het verleden door VHIC B.V. ontwikkeld voor eerdere opdrachten en is waar nodig aangepast aan de in dit archief voorkomende onderwerpen. Doordat er nogal wat rubrieken uitgevallen zijn door de vernietiging van stukken is de nummering van de overgebleven rubrieken aangepast zodat er een doorlopende nummering van de rubrieken ontstaan is. Hoewel het hier een zogenoemd codearchief betreft is er op verzoek van de opdrachtgever besloten om over te gaan tot een indeling stukken van algemene aard en stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen. Het gevolg is wel dat de jaarverslagen en notulen niet op hun plek staan waar ze volgens de code horen. Een eerste concept ging uit van de door de ISAD/G gepropageerde norm waarbij stukken van meer algemene aard vooraan in de rubriek komen te staan. Dit bleek niet naar wens van de opdrachtgever uit te pakken en er is alsnog gekozen voor een chronologische ordening van de stukken binnen rubrieken. Dit verklaard ook waarom de nummers gedeeltelijk door elkaar staan en niet zoals bij een klassieke inventaris gebruikelijk is beginnend bij 1 en verder oplopend.
Openbaarheid van het archief
Door een besluit van het College van Burgemeester en Wethouders uit 1980 (Zie inventarisnummer 548) is de openbaarheid beperkt tot stukken ouder dan 40 jaar. Raadpleeg de studiezaalambtenaar voor inzage in stukken jonger dan 40 jaar.
Aanwijzingen voor onderzoek
Inventaris
Kenmerken
Vestigingsplaats:
Scharendijke
Jaar bewerking:
2008
Toegankelijk:
Inventaris (oud nr 551)
Openbaarheid:
Gedeeltelijk beperkt (40 jaar)
Raadpleegvestiging:
Zierikzee, Laan van St. Hilaire
Collectie:
Gemeente Schouwen-Duiveland
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS