Uw zoekacties: Gemeente Middenschouwen, (1943) 1961-1996 (1997)
x5551 Gemeente Middenschouwen, (1943) 1961-1996 (1997) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

5551 Gemeente Middenschouwen, (1943) 1961-1996 (1997) ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Geschiedenis van de archiefvormer
sluiten
5551 Gemeente Middenschouwen, (1943) 1961-1996 (1997)
Inleiding
Geschiedenis van de archiefvormer
Organisatie: Zeeuws Archief
Ligging
De gemeente Middenschouwen ligt in het midden van het eiland Schouwen-Duiveland dat weer het noordelijkste eiland van de provincie Zeeland is. De gemeente grenst aan de noordoost- en oostzijde aan de gemeente Brouwershaven, in het noorden aan de Noordzee en Brouwershavense Gat, in het westen aan Westerschouwen. In het zuiden van west naar oost zijn dat de Oosterschelde en de gemeente Zierikzee.
De gemeente is ontstaan op 1 januari 1961 door samenvoeging van de voormalige gemeenten, (van oost naar west, Ellemeet (oostelijk deel), Elkerzee, Duivendijke (westelijk deel) en het ten zuiden hiervan gelegen Kerkwerve. De gemeentelijke herindeling per 1961 is mede een gevolg van de watersnoodramp van 1953, de toekomstige gemeente Middenschouwen werd toen ook getroffen doordat de polder Schouwen onderliep. Het gemeentehuis werd te Scharendijke gevestigd. Daarvoor moest echter wel een nieuw gebouw neergezet worden.
Ruimtelijk gezien beslaat de gemeente het oostelijke deel van de polder Schouwen, alleen het uiterste zuiden van het oostelijke deel behoorde niet tot Middenschouwen maar Zierikzee. De gemeente heeft de volgende drie kernen: Scharendijke en Ellemeet in het noorden en Kerkwerve in het zuiden. In het grote gebied daartussen liggen, in het noorden, de gehuchten Elkerzee en Looperskapelle en in het zuiden Moriaanshoofd en Nieuwerkerke.
De watersnoodramp van 1953 heeft het eiland en ook de gemeente zwaar getroffen. De daarop volgende herverkaveling van Schouwen-Duiveland heeft dan ook zijn sporen achtergelaten in het landschap. De herverkaveling kwam in 1962 gereed, sindsdien domineren grote akkers het landschap.
Op 1 januari 1961 was het aantal inwoners 2054. Dit klom via 2139 in 1970, 2418 in 1980 naar 2467 in 1990 (Zie de rekeningen voor de andere jaren.) . Aantal inwoners per 1 januari 1975 was 2235. De verdeling over de dorpen was de volgende: Scharendijke had ongeveer 600 inwoners, Kerkwerve circa 540, Ellemeet circa 170. De overige ruim 900 inwoners wonen verspreid over de gemeente met kleine concentraties in de kleine kernen Elkerzee, Looperskapelle, Brijdorpe en Nieuwerkerke(Zie inventarisnummer voorlopig 1271) . De hele gemeente Middenschouwen was in 1990 5041 ha groot. Andere kengetallen: 504 ha binnenwater, 1159 ha historische dorpskern, 7,5 ha openbaar groen, lengte secundaire wegen 2.300 meter, tertiare wegen 10.900 meter, quartaire wegen 1.100 meter, andere wegen binnen de bebouwde kom 1.080 meter en buiten de bebouwde kom 10.750 meter. De rijksweg 18, later de N59 genoemd, loopt langs de Oosterschelde in het zuiden van de gemeente en sluit bij Serooskerke in de gemeente Westerschouwen aan op de N57. De N57 loopt van de Brouwersdam tussen Ellemeet en Scharendijke door naar Serooskerke. Daarvandaan loopt de Delingsdijk (N653) in oostelijke richting naar Brouwershaven en deelt de gemeente in twee delen. Vooral in de zomer is de N57 een drukke doorgaande weg als gevolg van het vele recreatieverkeer naar de kust. De weg verbindt Rotterdam met Zeeland en België.
Middelen van bestaan
Landbouw is het traditionele middel van bestaan van de gemeente aangevuld met (wat) lichte industrie en transport. Later werd de recreatie van belang voor de gemeente. Er zijn enkele campings en ook is het mogelijk om te kamperen bij de boer. Daarnaast zijn er een aantal bungalowdorpen ontstaan, zoals in Scharendijke het bungalowpark de Achthoek. Van belang voor de recreatie is de voormalige werkhaven Kloosternol (aangelegd in de gelijknamige inlaag) te Scharendijke alwaar een grote jachthaven ontstaan is. Vanuit deze haven zijn ook rondvaarten georganiseerd. Ondanks 2 kusten en havens aan beide kusten is er geen visserij van betekenis geweest. De kentekens MS 1 t/m 4 voor vissersvaartuigen MS zijn ieder 2 keer uitgegeven. In de jaren zestig betrof het vaartuigen voor sportvisserij en in de jaren zeventig ging het om palingvisserij en garnalenvisserij. In de havens Flaauwers en Kloosternol zijn trailerhellingen voor het te water laten van sportbootjes. De havens speelden in de jaren zestig een steeds kleinere rol voor het goederenvervoer en zijn dan ook gesloten voor het openbare goederenvervoer. Wel speelden ze een rol bij de aanleg van de Deltwerken (de Brouwersdam die de Grevelingen van de Noordzee scheidt en de stormvloedkering in de Oosterschelde). In het oude haventje West Repard bij Scharendijke bevond zich in de jaren zeventig het dolfinarium Dolfirodam, het was gebouwd op een ponton en lag eerder in de Leuvehaven in Rotterdam. Een vestiging aan de wal bleek niet mogelijk te zijn.
Onderwijs
In Ellemeet ('t Mêêtje) en Kerkwerve (Prinses Irene) bevinden zich openbare lagere scholen en in Kerkwerve (Samuël) en Scharendijke (Helchersee) een bijzondere school uitgaande van respectievelijk de Vereniging Samuël tot stichting en instandhouding van een school met de Bijbel en de Stichting Christelijk Nationaal Onderwijs. Later zijn ze samen met de kleuterscholen omgevormd tot basisscholen. De scholen Prinses Irene en Samuël ruilden eind jaren tachtig van de twintigste eeuw van gebouw omdat het aantal leerlingen van de openbare school afnam en die van de bijzondere school toenam.
Voor middelbaar en hoger onderwijs is men aangewezen op onderwijsvoorzieningen buiten de gemeente, namelijk te Zierikzee en Goes in Zeeland en Oude Tonge op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland.
Organisatie van de archiefvormer
Geschiedenis van het archief
Verantwoording van de bewerking
Aanwijzingen voor onderzoek
Inventaris
Kenmerken
Vestigingsplaats:
Scharendijke
Jaar bewerking:
2008
Toegankelijk:
Inventaris (oud nr 551)
Openbaarheid:
Gedeeltelijk beperkt (40 jaar)
Raadpleegvestiging:
Zierikzee, Laan van St. Hilaire
Collectie:
Gemeente Schouwen-Duiveland
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS