Uw zoekacties: Particuliere Synode van het Zuiden van de Christelijke Geref...
x5547 Particuliere Synode van het Zuiden van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, 1919-2010 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

5547 Particuliere Synode van het Zuiden van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, 1919-2010 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Geschiedenis van de archiefvormer
2. Geschiedenis van het archief
3. Verantwoording van de bewerking
4. Aanwijzingen voor onderzoek
5. Bijlagen
6. Noten
sluiten
5547 Particuliere Synode van het Zuiden van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, 1919-2010
Inleiding
6. Noten
Organisatie: Zeeuws Archief
1. F.W. Grosheide e.a. ‘Christelijke Encyclopedie’, deel 1, pag. 98-104, J.H. Kok N.V. , Kampen 1977.
2. C. Dekker, ‘Gereformeerd en Evangelisch. Ontstaan en geschiedenis van de Buddinggemeente te Goes en haar plaats in het Nederlandse Protestantisme in de periode 1839-1881’, pag. 15, J.H. Kok, Kampen 1992.
3. H.F.J.M. van den Eerenbeemt e.a., ‘Algemene Geschiedenis der Nederlanden’, deel 11 pag. 92-93, Fibula-Van Dishoeck, Weesp 1983.
4. F.W. Grosheide e.a., ‘Christelijke Encyclopedie’, deel 1, pag. 98-104, J.H. Kok N.V., Kampen 1977.
5. C.N. Impeta ‘Kaart van kerkelijk Nederland’, pag. 128-130, J.H. Kok N.V., Kampen 1961
6. H.R. Hoetink e.a. ‘De nieuwe W.P. Encyclopedie in vijf delen’, deel 2, pag. 442, Elsevier, Amsterdam-Brussel 1972.
7. W. van ’t Spijker e.a. ‘Een eeuw christelijk gereformeerd. Aspecten van 100 jaar Christelijke Gereformeerde Kerken’, pag. 34 e.v., J.H. Kok – Kampen 1992.
8. M. Drayer e.a. ‘En toch niet verteerd. Uit de geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerken sinds 1892’, pag. 27, J.H. Kok – Kampen 1982
9. W. van ’t Spijker e.a. ‘Een eeuw christelijk gereformeerd’, pag. 46.
10. C.J. Bleeker e.a., ‘Encyclopedie van de godsdiensten, kerken en sekten’, pag. 96, Elsevier, Amsterdam-Brussel 1978.
11. F.W. Grosheide e.a. ‘Christelijke Encyclopedie’, deel 2, pag. 167
12. G.P.M. van der Linden e.a. ‘Jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 2004’, pag. 142, Buijten & Schipperheijn / Van Brummen, Amsterdam 2004.
13. Het woord synode stamt af van het Griekse woord ‘sun odos’, wat oorspronkelijk betekende ‘samen weg’. Bij de Grieken was sunodos de normale naam voor een vergadering. In Nederland is het woord synode een ambtelijke vergadering van een protestantse kerk. Een synode zoals die in de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland wordt gehouden is een vergadering van predikanten, ouderlingen en diakenen, die afgevaardigd worden door de kerkenraden naar de classis (waar dus meerdere kerken vertegenwoordigd zijn). Van de verschillende classes worden weer daaruit enige predikanten, ouderlingen en diakenen afgevaardigd naar de particuliere synode. Het woord ‘particuliere’ synode is afkomstig uit de Dordtse Kerkorde (D.K.O.) en moet worden opgevat in de oude betekenis van ‘gedeeltelijk’. De particuliere synode vaardigt weer vertegenwoordigers af naar de generale (= algemene) synode. (Zie Reformatorisch Dagblad van 17 november 1981).
14. Notulen van het verhandelde in de zittingen der Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, gehouden te Utrecht op 20, 21 en 22 juli 1915, alsmede de Handelingen van de synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, gehouden van 23 tot 25 juli 1918 te Utrecht, pag. 22-26, (Bibliotheek Theologische Universiteit der Chr.Ger.Kerken te Apeldoorn, nr. 51 A 16A).
15. Inventarisnummer 7. (Acta van de vergaderingen van de particuliere synode van het zuiden 1944-1966).
16. Acta van de Generale Synoden der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, gehouden te Apeldoorn van 2-4 september 1941 en van 25-27 juli 1944.
17. G.P.M. van der Linden e.a. ‘Jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 2004’, pag. 142, Buijten & Schipperheijn / Van Brummen, Amsterdam 2004.
18. Kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, pag. 37, D.J. van Brummen B.V., Dordrecht 1979.
19. Archief p.s. van het zuiden. Inventarisnummer 6. (Acta van de vergaderingen van de particuliere synode van het zuiden 1919-1943).
20. Jaarboekje der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland voor het jaar 1928, pag. 30 en 1929, pag. 32 (betreffende de archiefbewarende kerk van de generale synode) onder redactie van ds. L.H. van der Meiden ’s-Gravenhage, D.J. van Brummen Dordrecht 1928 en 1929. Wat gold voor het archief van de generale synode gold ongetwijfeld ook voor de archieven van de particuliere synoden.
21. Archief p.s. van het zuiden. Inventarisnummer 21 (afschriften van verzonden stukken 1949-2001).
22. Opgave van overlijdensdata verstrekt door E. Reinders te Rotterdam-West.
23. Archief p.s. van het zuiden. Inventarisnummers 9 en 21 (acta 1975-1982 en afschriften van verzonden stukken).
24. Ibidem Inventarisnummer 28 (mededeling archivaris W. Kok en verslag ds. B. de Romph).
25. F.C.J. Ketelaar e.a., Archiefbeheer in de praktijk – 3 banden, 5055-10 en 5055-11 e.v., oktober 1996. Samson Alphen aan den Rijn, 1986.
26. Archief p.s. van het zuiden. Inventarisnummer 21 (Afschriften van verzonden stukken).
27. Archief p.s. van het zuiden. Inventarisnummer 28 (mededeling van archivaris W. Kok en verslag ds. B. de Romph).
28. Zie het artikel van prof. W. van ’t Spijker in ‘De Wekker’, 114e jaargang nr. 11, vrijdag 14 januari 2005, pagina 161.
Inventaris
1. Stukken van algemene aard
3. Documentatie
Kenmerken
Vestigingsplaats:
Krimpen aan de IJssel
Oud nummer:
547
Omvang:
2,64 m.
Jaar bewerking:
2005
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Gedeeltelijk beperkt (zie inleiding)
Raadpleegvestiging:
Zierikzee, Laan van St. Hilaire
Collectie:
Gemeente Schouwen-Duiveland
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS