Uw zoekacties: Handschriftenverzameling Gemeentearchief Schouwen-Duiveland,...
x5489 Handschriftenverzameling Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, 1599-heden ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

5489 Handschriftenverzameling Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, 1599-heden ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De heer C. Postma, gemeentearchivaris van Zierikzee, begon in 1964 met de aanleg van een handschriftenverzameling. Hierin bracht hij onder alle geschonken handschriften, die hij per jaar op een lijst noteerde. Slechts ten dele verwerkte hij in deze verzameling de handschriften, die hij bij inventarisatiewerkzaamheden aantrof. De laatste lijst van zijn hand dateert van 1968; hij was toen tot 24 nummers gekomen. De handschriftenverzameling werd hierna niet meer bijgehouden.
Na de totstandkoming van het Streekarchivariaat in 1979 is begonnen met het opnieuw opzetten van een handschriftenverzameling. De verzameling, zoals die was aangelegd door de heer Postma, was op dat moment niet meer intact en her en der verspreid, overigens voor het merendeel wel met de nummers er nog op.
De hier volgende beschrijving van de handschriften draagt uiteraard een voorlopig karakter. Reeds bij de beschrijving en verdere inventarisatie bleek dat diverse handschriften in de loop der tijd verspreid waren geraakt. Uiteraard werd zoveel mogelijk gereconstrueerd. Tijdens de ordening van de archieven en verzamelingen werden alle bestanddelen, die thuishoren in de handschriftenverzameling, daarheen overgebracht en periodiek beschreven. De verzameling telde in 1981 reeds 450 nummers. De door de heer Postma beschreven handschriften werden in deze verzameling opgenomen, zoveel mogelijk met opgave van het originele nummer.
Uiteraard dienen de beschrijvingen bij een definitieve ordening nog bijgewerkt te worden. Zoals elke handschriftenverzameling bevat ook deze veel bijzondere en opmerkelijke stukken, maar ook heel gewone. Voor de geschiedenis van Zierikzee en Schouwen-Duiveland bevat zij rijk materiaal.

Vanaf 2000 werden in deze handschriftenverzameling van de gemeente Zierikzee tevens opgenomen de handschriften verworven door het Streekarchivariaat Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland, het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, en diegene die inhoudelijk betrekking hebben op Zierikzee en/of Schouwen-Duiveland. Tevens werden daarin opgenomen de stukken, die behoorden tot de handschriftenverzamelingen van Bruinisse, Duiveland, Middenschouwen en Westerschouwen.
Vanaf 2003 zijn ook de stukken die behoorden tot de handschriftenverzameling van Brouwershaven er in opgenomen.
Inventaris
Nrs. 1-199
Nrs. 200-399
Nrs. 400-599
Nrs. 600-799
Nrs. 800-999
Nrs. 1000-1199
sluiten
5489 Handschriftenverzameling Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, 1599-heden
Inventaris
Nrs. 1000-1199
Organisatie: Zeeuws Archief
1104 Afschriften van artikelen verschenen in de Zierikzeesche Nieuwsbode over de geschiedenis van een aantal huizen in Zierikzee, de panden Havenpark 40; Havenplein D 407 (Havenpark 8;, Appelmarkt D 366 (16); Oude Haven D 499 (54); Oude Haven D 496 (48); pakhuis Leviticus, Oude Haven 476 (4); ‘s Landskamer Oude Haven D 436 (Havenpark 36); de Christelijke school, Oude Haven A 325 (Havenplein 19); de Arrondissementsrechtbank, Oude Haven A 344 (Havenpark 33) en over de patricische families De Huybert, Teelinck, De Jonge, Bodt, Hoffer, Cau, Pous en Mogge Pous, Steengracht, Mulock, Boeye en Schuurbeque Boeye te Zierikzee, over mr. Andries Heshuysen, de heerlijkheid Dreischor en de kerk aldaar met de grafkapel voor mr. Pieter Mogge en de gebroeders Ockersse en opschriften op zerken in deze kerk; ‘Historische beschrijving der voormalige stad Reimerswaal’ door J.P. van Visvliet (onvolledig) en van artikelen verschenen over de kerkhistorie in de Zierikzeesche Kerkbode over de Reformatie op Schouwen-Duiveland, de kerkgeschiedenis van Zierikzee, de kerkgebouwen op Schouwen-Duiveland, Willem Teelinck, het avondmaalszilver van de kerken op het eiland, het bezoek van Poolse predikanten in 1657, de Waalse gemeente te Zierikzee, de predikanten van Zonnemaire, ds. Renatus Stenhuis, predikant te Liefkenshoek, de predikanten van Oosterland, Henricus Slatius, de data van Pasen, de Doopsgezinde gemeente te Zierikzee, de predikanten van Elkerzee, de Hervormde (Gereformeerde) gemeente te Zierikzee en haar predikanten, de Sint Lievensmonsterkerk aldaar, het klooster Bethlehem bij Elkerzee, de brand van de Sint Lievensmonsterkerk op 6/7 oktober 1832, Adriaan van Haemstede en zijn martelaarsboek, Bernardus Smijtegelt en lijst van de kosters van de Kleine kerk te Zierikzee, 1915-1923. 4 delen
1112 Akten en afschriften van notariële akten betreffende de verkoop van huizen en erven in Zierikzee door en aan inwoners van Zierikzee: door Jacobus Cornelis Bal Cz., namens Elisabeth van Weelde, weduwe van Lieven den Herder aan Jurianus Bal van een woonhuis aan de westzijde van de Zevenhuisstraat, sectie B nr. 764; door Adriaan van Bloppoel, meester-kleermaker, Johannes Verdoorn als bewindvoerder van Johannes Marinus Rinkler, sigarenmaker, Eliza Willem Mus, bouwkundige, en Hendrik Cornelis van den Ende, als gehuwd met Elisabeth Mus aan Pieter Bernardus Ornée, winkelier, van het woonhuis en erf Breedstraat, wijk C nr. 545 (Bagijnestraat 28), sectie B nr. 545; door de erven Paasse aan Paulus Eliza Blom van twee woonhuizen en erven op de hoek van de Pieterseliestraat en Korte Nieuwstraat, wijk C nrs. 99 en 99a (Witte Eyestraat 14 en 16), sectie B nrs. 1711 en 1712, met uittreksel uit het kadastrale plan; door Geertruida Groeneveld de Kater, weduwe van Jacob van der Linden, aan Leendert Johannes Leeuwe, meester-schilder, van het woonhuis en erf Ravenstraat wijk C nr. 477 (Ravestraat 17), sectie B nr. 898; door Arboldus Plaum aan Leendert Johannes Leeuwe, meester-schilder, van twee woonhuizen en erven, Krepelstraat wijk C nrs. 273 en 274 (Krepelstraat 5 en 70, sectie B nr. 756; door de erven van Jurianus Bartels, in leven timmerman, van het hiervoor genoemde woonhuis en erf aan de Zevenhuisstraat, wijk C nr. 283 (Zevenhuisstraat 6), sectie B nr. 764, aan Leendert Johannes Leeuwe, schilder, met kwitantie en nota van notaris J.S.L. Korteweg; met overeenkomst tussen Paulus Eliza Blom en het bestuur van de Christelijke bewaarschool Rehoboth over het plaatsen van drie ramen in de te bouwen muur van de Bewaarschool op het erf sectie B nr. 1711 en 1847 en het bevestigen van een goot aan die muur met nadere voorwaarden, 1866, 1889, 1895, 1903, 1904, 1911, 1921. 1 omslag
Kenmerken
Andere namen:
Handschriften, Hss, Aanwinsten
Regio:
Schouwen-Duiveland
Vestigingsplaats:
Zierikzee
Jaar bewerking:
1964-heden
Toegankelijk:
Inventaris (oud nr 489)
Openbaarheid:
Gedeeltelijk beperkt (zie inleiding)
Raadpleegvestiging:
Zierikzee, Laan van St. Hilaire
Collectie:
Gemeente Schouwen-Duiveland
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS