Uw zoekacties: Beatrixschool voor speciaal onderwijs te Zierikzee, (1949) 1...
x5113 Beatrixschool voor speciaal onderwijs te Zierikzee, (1949) 1951-1996 (2000) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

5113 Beatrixschool voor speciaal onderwijs te Zierikzee, (1949) 1951-1996 (2000) ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Beatrixschool is door de gemeenten op Schouwen-Duiveland via een gemeenschappelijke regeling in 1951 feitelijk, in 1952 formeel opgericht, en werd in de eerste periode bestuurd door een commissie van beheer. Deze commissie werd in 1951 voor het eerst gekozen volgens artikel 2 van de gemeenschappelijke regeling, waarvan in de notulen uitgebreid verslag is gedaan (inv.nr. 1).
Sinds 1949 was een speciale voorbereidingscommissie actief, de zogeheten ‘Commissie van voorbereiding voor de oprichting van een school voor buitengewoon lager onderwijs op Schouwen en Duiveland’. Bij de vaststelling van de gemeenschappelijke regeling in 1957 kreeg de school een eigen rechtspersoonlijkheid onder een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur. Uit de bestuursnotulen (vlp nr. 3 dd 25 april 1980): ‘Er moeten in de gemeenschappelijke regeling bepalingen komen ten aanzien van het archief van de Beatrixschool’. Hierop komt opmerking ‘Bovendien wordt het archief van de Beatrixschool behandeld als ware het het archief van de gemeente zelf.’
Dit is ook zo uitgevoerd. Het archief werd op het gemeentehuis door de registratuurafdeling bijgehouden, echter wel als apart archief. Er trad enige vermenging op; de gemeentestukken zijn tijdens de verwerking afgescheiden en apart gehouden om te zijner tijd aan het archief van de gemeente te worden toegevoegd.
Bij de bewerking is de gebruikelijke hoofdindeling algemeen-bijzonder toegepast. Notulen van het bestuur en publicaties van de school zijn onder het hoofd algemeen geplaatst. Voor het overige is getracht zoveel mogelijk aan te sluiten bij de oude orde. Voor de stukken van bijzondere aard was voor een gedeelte van het archief een onderverdeling naar analogie van -2.07 en -2.08: 'organisme' en 'leerkrachten' aanwezig. Deze onderverdeling is gebruikt voor alle stukken die op deze onderwerpen betrekking hadden. Het resterende deel van het archief was ondergebracht onder de diverse hulpgetallen bij -1.85. Deze onderverdeling is gehandhaafd.
Tenzij anders vermeld, is elk inventarisnummer een omslag. De voorlopige nummering, aangebracht tijdens het inventariseren, is gehandhaafd. Hierdoor is er in de inventaris geen doorlopende nummering.
De vernietigbare stukken zijn uit het archief verwijderd. Er is geselecteerd volgens de 'Lijst van vernietigbare archiefbescheiden', vastgesteld in 1983. Van de vernietigbare stukken is een aparte vernietigingslijst opgesteld. Enkele vernietigbare stukken zijn vanwege hun informatieve waarde van vernietiging uitgezonderd. In afwachting van een definitieve beslissing over de vernietigbaarheid van de persoonsdossiers en de dossiers over toelating, in- en afschrijving van de leerlingen, zijn deze dossiers voorzover ze onmiddellijk vernietigbaar waren, op een termijn van 10 jaar (vernietiging in 2011) gesteld.
De openbaarheid van dit archief is beperkt. De archiefstukken die jonger zijn dan 40 jaar in relatie tot de lopende dienst zijn niet ter inzage. Daarenboven geldt voor de inventarisnummers 30, 88-91, 102 en 106 een beperking van 75 jaar in relatie tot het lopende dienstjaar.
Aangetroffen in achterste kluis beneden: 7 planken met 'archief Beatrixschool'. Dit betreft het archief van het bestuur van de Beatrixschool. In de archiefbewaarplaats te Zierikzee is ook een apart archief van de directeur aanwezig. Het bestuursarchief bestaat uit de volgende onderdelen:
- 19 dozen A-B-C serie, met toegang (kaartsysteem): oudste stukken 13 dozen voornamelijk financiële stukken (kasboeken, bijlagen)
- 6 dozen met code-opschrift -1.851.24, geplaatst volgens code: middelste periode
- 6 dozen met opschrift Beatrixschool, genummerd 1 t/m 6: jongste stukken
- 0,5 m losse dossiers, voornamelijk persoonsdossiers
Later bijgevoegd, 2 mappen nieuwsbrieven 1996-2000 en nog ca. 10 cm financiële stukken.
Inventaris
1. Stukken van algemene aard
2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
sluiten
5113 Beatrixschool voor speciaal onderwijs te Zierikzee, (1949) 1951-1996 (2000)
Inventaris
2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
Organisatie: Zeeuws Archief
Kenmerken
Vestigingsplaats:
Zierikzee
Oud nummer:
113
Omvang:
3,12 m.
Jaar bewerking:
2000
Toegankelijk:
Plaatsingslijst
Openbaarheid:
Gedeeltelijk beperkt (zie inleiding)
Raadpleegvestiging:
Zierikzee, Laan van St. Hilaire
Collectie:
Gemeente Schouwen-Duiveland
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS