Uw zoekacties: Gemeente Zierikzee 1940-1996, (1898) 1940-1996 (1999)
x5023 Gemeente Zierikzee 1940-1996, (1898) 1940-1996 (1999) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

5023 Gemeente Zierikzee 1940-1996, (1898) 1940-1996 (1999) ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van de organisatie
sluiten
5023 Gemeente Zierikzee 1940-1996, (1898) 1940-1996 (1999)
Inleiding
Geschiedenis van de organisatie
Organisatie: Zeeuws Archief
In 1945 stelden Burgemeester en Wethouders een verdeling vast van de taken op de secretarie. De secretarie kreeg vier afdelingen: 1e afdeling burgerlijke stand, bevolking, eigendommen, oorlogsslachtoffers. Afdeling 2 financiën, onderwijs, personeelszaken, afdeling 4 registratuur en afdeling 3 de overige zaken, vooral openbare orde/vergunningen en verkeer en vervoer.
Begin jaren tachtig bestond de dienst gemeentewerken uit de afdelingen Civiele techniek, onderhoud gebouwen en plantsoenen, Bouw- en woningtoezicht, Stadsherstel, Restauratie en Administratie. De gemeentesecretarie bestond uit de volgende afdelingen: Burger- en Interne zaken (intern aangeduid als afdeling I), Financiën (intern aangeduid als afdeling II), Algemene zaken (intern aangeduid als afdeling III) en Welzijn (intern aangeduid als afdeling IV). Voor de instelling van een eigen dienst gemeentewerken maakte de Gemeente Zierikzee deel uit van een gemeenschappelijke regeling voor gemeentewerken en bouw- en woningtoezicht, waarbij alle gemeenten in Noord-Zeeland waren aangesloten. Deze werd aangeduid als Centrale Dienst Noord-Zeeland en had zijn hoofdkantoor in Zierikzee. Het betreffende kantoorpand stond aan de Oude Haven. Nadat belendende panden aan de westzijde van het stadhuis waren aangekocht werd de dienst gemeentewerken in dit pand ondergebracht. Al eerder was de gemeentelijke gasfabriek opgeheven door de overschakeling op aardgas.
In het jaar 1991 werd door het bureau ODRP van de VNG een beperkt onderzoek ingesteld naar de verbetering van de organisatie. Op dat moment bestond de organisatie uit de secretarie en de dienst gemeentewerken. De secretarie bestond uit de afdelingen Burgerzaken en interne zaken, Financiën, Algemene zaken en Welzijn. Gemeentewerken had naast een administratie de afdelingen Civieltechnisch, Bouw- en woningtoezicht en rest/stadhuis. Op grond van het ODRP-rapport werd de dienst Gemeentewerken als afdeling in de secretarie geïntegreerd. Een en ander kreeg zijn beslag in 1993.
In de periode 1940-1996 had Zierikzee de volgende burgemeesters: jhr. mr. J. Schuurbeque Boeije van 1934-1955, mr. F.Th. Dijckmeester van 1956-1965, D.D.W.J. Kastelein van 1966-1970, Th.H. de Meester van 1971-1986 en mr. J.J.P.M. Asselbergs van 1987-1996. De laatste zou ook de eerste burgemeester van de nieuwe gemeente Schouwen-Duiveland worden.
In de periode die hier beschreven is had de gemeente een aantal diensten en bedrijven waaronder een gasfabriek, gemeentepolitie, distributiedienst en sociale zaken. Daarnaast viel het burgerweeshuis onder de directe bemoeienis van de gemeente. In totaal zijn er in het archief stukken te vinden van 13 van die diensten, bedrijven en gemeenschappelijke regelingen, ze waren echter niet allemaal tegelijkertijd actief.
Wegens de relatief kleine omvang van de gemeenten op het eiland werden er veel zaken geregeld via gemeenschappelijke regelingen. Niet alleen, zoals elders ook gebruikelijk, voor het ambulancevervoer, schoolartsen, de reiniging en archiefzorg maar ook voor bijvoorbeeld de sociale dienst. Voor veel van dit soort zaken werd de samenwerking uitgebreid met de gemeente Sint Philipsland en de gemeenten op Tholen. Zierikzee fungeerde dan als centrumgemeente. Later sloot men zich aan bij regelingen waarbij veelal Goes de centrumgemeente was. Bijvoorbeeld voor de muziekschool. Veel zaken die de belangen van meerdere gemeenten op het eiland raakten werden voorbesproken in het overleg van de Vereniging van burgemeesters, wethouders en secretarissen op Schouwen-Duiveland (en Sint Philipsland).
De Rijksoverheid stelde en stelt hoge eisen aan de decentrale overheden. Zo wordt de ondergrens van het inwoneraantal voor een (financieel) levensvatbare gemeente steeds weer opgeschroefd. Ook voor Zierikzee zou er eens een einde moeten komen aan de zelfstandigheid. Dit gebeurde bij de herindeling per 1 januari 1997. Bij deze herindeling werden de zes gemeenten samengevoegd tot een. Het voormalige eiland was over deze herindeling verdeeld. De helft van de gemeenten koos voor beperktere samenvoeging. Zierikzee zelf was voor een gemeente op het voormalige eiland. Toen het aantal van twee of drie gemeenten niet haalbaar bleek, legde deze minderheid zich neer bij de vorming van een gemeente.
Geschiedenis van het archief
Verantwoording van de bewerking
Openbaarheid van het archief
Inventaris
Kenmerken
Vestigingsplaats:
Zierikzee
Omvang:
135,25 m.
Jaar bewerking:
2009
Toegankelijk:
Inventaris (oud nr 23)
Openbaarheid:
Gedeeltelijk beperkt (zie inleiding)
Raadpleegvestiging:
Zierikzee, Laan van St. Hilaire
Collectie:
Gemeente Schouwen-Duiveland
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS