Uw zoekacties: Gemeente Zierikzee 1940-1996, (1898) 1940-1996 (1999)
x5023 Gemeente Zierikzee 1940-1996, (1898) 1940-1996 (1999) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

5023 Gemeente Zierikzee 1940-1996, (1898) 1940-1996 (1999) ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van de organisatie
Geschiedenis van het archief
sluiten
5023 Gemeente Zierikzee 1940-1996, (1898) 1940-1996 (1999)
Inleiding
Geschiedenis van het archief
Organisatie: Zeeuws Archief
Ordening en toegang
Het archief van de gemeente Zierikzee over de periode 1940 tot en met 1996 is gevormd onder verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris. Het registratuurstelsel was de basis hiervoor, waarbij zaaksgewijze rangschikking de opbouw van de dossiers bepaalde. Bij de invoering van het stelsel vond een gedeeltelijke herordening plaats van de toen voorhanden zijnde stukken. Tot dat moment was een agendastelsel in gebruik. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft als uitgangspunt hiervoor de decimale classificatie ontwikkeld die is neergelegd in de Basisarchiefcode . Herordening van archiefbestanddelen geordend volgens oudere versies heeft niet plaatsgevonden. Dat wil dus zeggen, dat het voorkomt dat bepaalde onderwerpen onder meerdere codes waren geklasseerd. Op het moment dat een dossier afgesloten werd kreeg het een plaats in het semi-statische archief. Het archief was in de semi­statische fase aanvankelijk op archiefcode geordend waarbij op de dozen de classificatiecodes waren aangebracht. Later werd een nieuwe serie aangelegd die op volgnummer werd geborgen waarbij een los kaartsysteem als toegang fungeerde. Er werd in dat kader een afzonderlijke serie gevormd voor op termijn te vernietigen dossiers. Er waren twee archiefblokken, 1940-1973 en 1974-1996. De verantwoording voor de afgesloten dossiers kwam na de gemeentelijke herindeling van 1997 te liggen bij het gemeentearchief van de nieuwe gemeente Schouwen-Duiveland. Voor de inventarisatie zijn vrijwel alle dossiers die uitgeleend waren teruggeplaatst of tijdelijk weer naar het gemeentearchief teruggebracht voor beschrijving.
Bewaarplaats
Het archief berustte tot begin 2002 in het stadhuis aan de Meelstraat te Zierikzee in een daarvoor in de jaren zestig gebouwde kluis. De kluis bevatte ook de archieven van de rechtsvoorgangers en daarnaast ook een aantal particuliere archieven die betrekking hebben op het grondgebied van Zierikzee en enkele intergemeentelijke diensten. Deze archiefbewaarplaats bevond zich direct onder de ruimte waar het dynamische archief was geborgen in een Paternosterkast en in dossierkasten. Twee nieuwe archiefruimten werden in het kader van de restauratie van het stadhuis verwezenlijkt. Deze sloten aan op de archiefbewaarplaats en waren in gebruik bij het toenmalige Gemeentearchief Zierikzee, dat in 1979 opging in het Streekarchivariaat Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland. Na de gemeentelijke herindeling werd het gehele archief van de toen voormalige gemeente Zierikzee onder de hoede geplaatst van het gemeentearchief van de nieuwe gemeente Schouwen-Duiveland. Dit behoudens een klein deel dat om administratieve redenen in gebruik bleef bij de administratie. Dit deel is inmiddels vrijwel geheel overgedragen aan het Gemeentearchief. Het archief berust sinds de opening van het nieuwe gemeentehuis (2002) in de archiefbewaarplaats aldaar (Laan van St. Hilaire te Zierikzee).
In het kader van de Archiefwet 1995 worden archieven van overheidsorganen na 20 jaar openbaar en dienen daartoe in goede en geordende staat overgebracht te worden naar een archiefbewaarplaats in de zin der wet. De gemeente Schouwen-Duiveland beschikt hiertoe over een archiefbewaarplaats die aan alle eisen voldoet.
Verantwoording van de bewerking
Openbaarheid van het archief
Inventaris
Kenmerken
Vestigingsplaats:
Zierikzee
Omvang:
135,25 m.
Jaar bewerking:
2009
Toegankelijk:
Inventaris (oud nr 23)
Openbaarheid:
Gedeeltelijk beperkt (zie inleiding)
Raadpleegvestiging:
Zierikzee, Laan van St. Hilaire
Collectie:
Gemeente Schouwen-Duiveland
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS