Uw zoekacties: Gemeente Duivendijke 1807-1946, (1797) 1807-1960 (1969)
x5006.1 Gemeente Duivendijke 1807-1946, (1797) 1807-1960 (1969) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

5006.1 Gemeente Duivendijke 1807-1946, (1797) 1807-1960 (1969) ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Voorwoord
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archief
Verantwoording van de voorlopige beschrijving
Noten
sluiten
5006.1 Gemeente Duivendijke 1807-1946, (1797) 1807-1960 (1969)
Inleiding
Noten
Organisatie: Zeeuws Archief
1. (P. van Beveren) ‘Duivendijke een der oudste woonkernen op ons eiland’ en ‘Storm en overstroming legden de kern van Claaskinderkerke bloot’, in: Zierikzeesche Nieuwsbode van 8 en 15 januari 1954.
2. Archief gemeente Duivendijke, voorl.nr. 66, ‘Nota van inlichting nopens de spelling, den oorsprong en de beteekenis van den naam der gemeente Duivendijke en zijn dorpen en gehuchten’, bestemd voor de Koninklijke Academie van Wetenschappen te Amsterdam. Deze nota werd op 2 juni 1858 opgesteld aan de hand van gegevens verstrekt door F. Hallingse, wethouder en amateur-historicus te Brouwershaven.
3. W.A. Versteeg, ‘Petrus van Brouwershaven, bisschop Friesland 1570-1578’, in: ‘De Hoeksteen’, 9e jrg., no. 5/6, december 1980, blz. 189-196. Ten onrechte stelt de schrijver op blz. 189 dat Duivendijke ‘thans een streekje (is) met enkele boerderijen’, zie ook blz. II.
4. Archief gemeente Duivendijke, voorl.nrs. 82,83 en 127.
5. H. Uil, ‘De Haven Kloosternol’, in: ‘De Schouwse Koerier’ (1980), nummer 3.
6. P.D. de Vos, ‘De Vroedschap van Zierikzee’, Middelburg, 1931, blz. 483, 620 en 761.
7. Rijksarchief in Zeeland, Verzameling P.D. de Vos, inv.nr. 97.
8. Archief Gemeente Duivendijke, voorl.nr. 123.
9. Gemeente Middenschouwen, Kadaster.
10. Archief gemeente Duivendijke, voorl.nr. 489. Brief van de burgemeester aan dr. H.W.M.J. Kits Nieuwkamp te Doorn, d.d. 8 april 1942.
11. Hierbij ondermeer rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de heerlijkheden en een register van ontvangsten en uitgaven, 1779-1809. Uit dit laatste blijkt dat in 1797 een notulenboek werd aangeschaft om de vergaderingen van de ambachtsheren in op te tekenen. De reden dat deze stukken zich in dit familiearchief bevinden zal gelegen zijn onder meer in het feit dat een lid van de familie Van der Lek de Clercq de heerlijkheid Haamstede aankocht, zie ook blz. III.
12. Schouten voor 1795 waren onder andere: Adriaen Keijser -1717, Stoffel Janse Dubbeldam, 1717-1729, Iman Claasze, 1729-(1755), Daniel Viergever (1775) en Willem Faase, (1783)-1795. Rijksarchief in Zeeland, Rechterlijk archief van Duivendijke en gemeente Zierikzee, Familiearchief Van der Lek de Clercq.
13. Archief gemeente Duivendijke, voorl.nrs. 6 en 9.
14. Archief gemeente Duivendijke, voorl.nrs. 56 en 57.
15. Archief gemeente Duivendijke, voorl.nr. 60.
16. Archief gemeente Duivendijke, voorl.nr. 59.
17. Archief gemeente Duivendijke, voorl.nr. 228.
18. Rijksarchief in Zeeland, Rechterlijk archief van Duivendijke, inv. Lasonder nr. 4893, akte van 19 mei 1767.
19. Rijksarchief in Zeeland, Rechterlijk archief van Duivendijke, inv. Lasonder nr. 4895, akte van november 1763.
20. Archief Gemeente Duivendijke, voorl.nr. 65.
21. Archief Gemeente Duivendijke, voorl.nr. 79.
22. Archief Gemeente Duivendijke, voorl.nr. 126.
23. Archief Gemeente Duivendijke, voorl.nrs. 734 en 795.
24. Opvallend is dat de burgemeesters vaak een vooraanstaande functie innamen in het bestuur van het Waterschap Schouwen. Gast was voorzitter en Padmos, heemraad en waarnemend voorzitter.
25. Archief Gemeente Duivendijke, voorl.nr. 796.
26. Archief Gemeente Duivendijke, voorl.nr. 60.
27. Archief Gemeente Duivendijke, voorl.nrs. 212 en 216. In 1921 werd H.M. Beije gemeente-ontvanger te De Bilt (Utrecht). Archief Gemeente Duivendijke, voorl.nr. 221. 28. Archief Gemeente Duivendijke, voorl.nr. 217.
29. Archief Gemeente Duivendijke, voorl.nr. 219.
30. Deze onbezoldigd ambtenaar ter secretarie was H.P. Everwijn, later burgemeester van Westerschouwen, die vier dagen in de week ter secretarie was. Archief Gemeente Duivendijke, voorl.nr. 277.
31. Aangesteld werd D.M. Padmos, die tevens waarnemend secretaris werd. Archief Gemeente Duivendijke, voorl.nr. 275a.
32. Archief Gemeente Duivendijke, voorl.nr. 968.
33. Archief Gemeente Duivendijke, voorl.nr. 28.
33a. Archief Gemeente Duivendijke, voorl.nr. 163.
33b. L.W.A.M. Lasonder, De archieven van de rechtbanken, weeskamers en notarissen, die over het tegenwoordige grondgebied der provincie Zeeland gefungeerd hebben. De Zeeuwsche eilanden, 1456-1811 (1852), 's-Gravenhage, 1914, blz. 510-512, 515, 516 en 529.
33c. Gemeente Zierikzee, Familiearchief Van der Lek de Clercq.
34. Archief Gemeente Duivendijke, voorl.nr. 113.
35. Burgemeester en Wethouders schreven een en ander in antwoord op vragen van de Commissaris des Konings in Zeeland in 1877. Archief Gemeente Duivendijke, voorl.nr. 149.
36. Archief Gemeente Duivendijke, voorl.nr. 134 (jaarverslag over 1891).
37. Mededeling van de heer P.M. van den Berge, oud-ambtenaar ter secretarie en gemeente-ontvanger van Duivendijke.
Bijlage: Lijst van de maire, schouten, burgemeesters en secretarissen
Inventaris
Kenmerken
Vestigingsplaats:
Looperskapelle, Scharendijke
Jaar bewerking:
1981
Toegankelijk:
Plaatsingslijst (oud nr 6)
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Raadpleegvestiging:
Zierikzee, Laan van St. Hilaire
Collectie:
Gemeente Schouwen-Duiveland
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS