Uw zoekacties: Gemeente Duivendijke 1807-1946, (1797) 1807-1960 (1969)
x5006.1 Gemeente Duivendijke 1807-1946, (1797) 1807-1960 (1969) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

5006.1 Gemeente Duivendijke 1807-1946, (1797) 1807-1960 (1969) ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Voorwoord
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archief
sluiten
5006.1 Gemeente Duivendijke 1807-1946, (1797) 1807-1960 (1969)
Inleiding
Geschiedenis van het archief
Organisatie: Zeeuws Archief
Het archief van de gemeente Duivendijke gaat niet ver terug. Het oudste stuk dateert uit 1797. Het ontbreken van stukken van voor die tijd, ongetwijfeld een gevolg van de primitieve administratie, werd reeds in 1827 geconstateerd. Waarnemend burgemeester C. Viergever schreef aan de districtscommissaris te Zierikzee op 30 juni 1827 dat er ‘geen oude archieven’ aanwezig waren (33).
Op een vraag van de Officier van Justitie bij de Arrondissementsrechtbank te Zierikzee schreven burgemeester en assessoren op 25 oktober 1835 over het rechterlijk archief: ‘dat dezelve volgens overlevering onder de bewaring zouden zijn verbleven van wijlen den voormaligen schout en ten jare 1811 maire dezer gemeente Job Kostense, die deze stukken bij zijner verandering van woonplaats naar de stad Brouwershaven met zich heeft genomen of wel aan den heer vrederechter van het kanton Brouwershaven heeft overgegeven’ (33a).
Het laatste was juist. De rechterlijke archieven van Duivendijke, Looperskapelle, Brijdorpe en Klaaskinderkerke zijn in 1811 aan de juge de paix van het kanton Brouwershaven overgedragen. In 1888 werden de stukken van de griffier der arrondissementsrechtbank te Zierikzee door het Provinciaal Archief van Zeeland overgenomen. Het rechterlijk archief van Brijdorpe begint in 1706, dat van Duivendijke in 1691 en dat van Looperskapelle in 1723. Omdat de functies van schout en secretaris in deze heerlijkheden steeds gecombineerd waren, zijn de stukken onderling door elkaar geraakt. In het rechterlijk archief van Duivendijke komen onder inv.nr. 4896 stukken voor (kohieren van diverse belastingen), die niet in het rechterlijk archief thuishoren, maar in het bestuurlijk archief. In dit inv.nr. bevinden zich ook twee akten van indemniteit bestemd voor Brijdorpe en Looperskapelle. De archieven van de Weeskamers van Brijdorpe, Duivendijke en Looperskapelle hebben de lotgevallen gedeeld van de rechterlijke archieven. In 1867 werden zij overgebracht naar de Algemeene Commissie van Liquidatie der Wees- en Momboirkamers te ’s-Gravenhage. De Gemeente Duivendijke vroeg de stukken in 1879 niet terug, waarna ze in 1880 uit Den Haag naar het Provinciaal Archief van Zeeland werden opgezonden. Ook deze archieven zijn vrij klein. Het weeskamerarchief van Brijdorpe begint in 1729, dat van Duivendijke in 1767 en dat van Looperskapelle (nog steeds vermengd met het rechterlijk archief) in 1763 (33b).
Onder de stukken uit het gemeentearchief, die verloren zijn gegaan behoort ondermeer: een ‘foliant schrijfboek tot een stemregister om daar in de stemgerechtigde burgers te laaten inteekenen’ en een ‘foliant schrijfboek tot een register voor den korten inhoud ten fine van Publicatie & affixie van 't Dep. Bestuur ontvangen wordende’, welke registers in 1798, respectievelijk 1799 aangekocht werden bij boekhandelaar Adr. Van Setten te Zierikzee (33c).
Een gedeelte van het archief werd in de eerste helft van de negentiende eeuw bewaard door de secretarissen in Zierikzee, waar zij woonden. Een ander gedeelte was geborgen bij de burgemeester aan huis. De daaraan verbonden gevaren bleken nog eens in 1844. Op 13 juni van dat jaar brak brand uit op de boerderij van burgemeester Viergever. Zijn hele huis en de schuur brandde af, met alles wat er in was, tot de grond toe. Daardoor gingen ook alle registers en kaarten van het kadaster verloren. De akten van de Burgerlijke Stand bevonden zich in een lade van zijn bureau en bleven ‘toevallig’ bewaard (34).
In 1855 werd G.J. Sevenhuijsen tot secretaris benoemd. Hij woonde te Brouwershaven en was ook daar gemeentesecretaris. Bij gebrek aan een behoorlijke bergplaats voor het archief bewaarde hij de stukken in het loodsgebouw te Brouwershaven. Het werd daar droog bewaard en was, naar de mening van burgemeester en wethouders, tegen brandgevaar beschermd (35).
In 1888 werd het nieuwe gemeentehuis te Looperskapelle gebouwd en in 1891 werd het archief daarheen overgebracht (36). Het was geborgen in speciaal daarvoor gemaakte kasten in de raadskamer. Waarschijnlijk waren de stukken aanvankelijk geborgen in het brandspuithuisje, vlakbij het gemeentehuis. Kort daarop, Waarschijnlijk na de komst van burgemeester Nieborg, werd het archief weer in de secretarie geborgen (37).
Ingevolge de Archiefwet 1918 werd op 18 november 1922 een archief verordening vastgesteld. In 1937 werd voor de ordening van de correspondentie het zogenaamde Bloemendaalsche Registratuurstelsel ingevoerd, dat met ingang van 1941 werd vervangen door het registratuurstelsel volgens de Code van V.N.G. In het zicht van de inundatie van Schouwen-Duiveland werd in 1944 het archief overgebracht naar de kluis van de Schouwen-Bank te Zierikzee. Het jaar daarop werd het archief overgebracht naar het gemeentehuis van Zierikzee. Vandaar werden de archiefstukken teruggebracht naar Looperskapelle (37). De bevolkingsregisters werden in 1946 overgebracht naar de brandvrije archiefbewaarplaats van de gemeente Renesse. In het gemeentehuis te Looperskapelle stonden de archiefstukken op een zeer vochtige plaats. Tijdens de watersnoodramp van 1953 bleven de archieven gespaard. Wel werd het lopend archief zwaar beschadigd door het water. Een groot deel opgezonden naar de Firma Samson te Alphen aan de Rijn voor droging en herstel. Het oud-archief werd overgebracht naar de zolder van het gemeentehuis van Renesse en het resterende lopend gedeelte naar de noodsecretarie in diezelfde gemeente. Omdat de gemeentesecretarie van Looperskapelle niet meer als zodanig in gebruik kwam bleven de archieven bewaard in Renesse. Het duurde tot na de herindeling totdat het oud-archief werd overgebracht naar de archiefbewaarplaats in het nieuwe gemeentehuis te Scharendijke.
Verantwoording van de voorlopige beschrijving
Noten
Bijlage: Lijst van de maire, schouten, burgemeesters en secretarissen
Inventaris
Kenmerken
Vestigingsplaats:
Looperskapelle, Scharendijke
Jaar bewerking:
1981
Toegankelijk:
Plaatsingslijst (oud nr 6)
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Raadpleegvestiging:
Zierikzee, Laan van St. Hilaire
Collectie:
Gemeente Schouwen-Duiveland
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS