Uw zoekacties: Gemeente Dreischor 1810-1949, (1734) 1810-1960
x5005.1 Gemeente Dreischor 1810-1949, (1734) 1810-1960 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

5005.1 Gemeente Dreischor 1810-1949, (1734) 1810-1960 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Geschiedenis van de archiefvormer
sluiten
5005.1 Gemeente Dreischor 1810-1949, (1734) 1810-1960
Inleiding
Geschiedenis van de archiefvormer
Organisatie: Zeeuws Archief
Voor de geschiedenis van Dreischor kan met verwijzing naar de gebruikelijke bronnen, als Tegenwoordige Staat en Zelandia Illustrata en het werkje van J.J. Klompe, die met prijzenswaardige ijver vele gegevens uit plaatselijke en andere archieven heeft opgetekend, volstaan worden. Dreischor, dat ontstond uit de samenvoeging van drie schorren:Mareloand, Bellaart en Sir Jansland - gesymboliseerd in het gemeentewapen - heeft volgens Klompe zich gekenmerkt door haar aparte positie tussen de andere dorpsgemeenschappen op Schouwen-Duiveland.
Zodra enige orde in de chaotische toestand, waarin het archief verkeerde, was geschapen, bleek deze uitzonderingspositie zich zelfs tot het archief uit te strekken. Het vertoont enige belangrijke afwijkingen, die hier dienen vermeld te worden: Een caesuur aanbrengen als logisch uitvloeisel van de invoering van de gemeentewet (1851), betekende voor dit archief een willekeurige scheiding maken: dus overtreding van de grondregel, dat een archief is een organisch geheel. Men heeft over 1845-1869 per jaar bijeengevoegd: verbalen (notulen) van Burgemeester en Assessoren ( later wethouders ), registers op de ingekomen en verzonden stukken, alfabetische registers op de stukken, lijsten van gedane afkondigingen, register op de ingekomen en verzonden stukken van de Burgemeester en de relatieven (ingekomen en minuten van verzonden brieven), alsmede begrotingen en rekeningen, en rekeningen van het Burgerlijk Armbestuur.
Het verbaal 1851 loopt normaal door, alleen werd het woord Assessoren vervangen door Wethouders. Een moeilijkheid leverde de plaats in de inventaris van de notulen van de gemeenteraad, die door het ontbreken van de eerste delen met 1887 beginnen. In dit geval, gezien het doorlopen van de verbalen van Burgemeester en Assessoren (wethouders), leek het archieftechnisch het beste de notulen van de gemeenteraad hierachter te plaatsen, hoewel niet ‘wetmatig’. De plaatsing aan het eind der brievenserie van stukken van bijzondere aard vindt zijn verklaring in het feit, dat men óf de chronologische orde heeft verbroken voor een ‘onderwerpelijke’ óf getracht heeft het registratuurstelsel, dat 1947/48 werd ingevoerd, op deze stukken toe te passen (zie inv.nrs. 150-158). Ten aanzien van de afdeling Geldmiddelen geldt hetzelfde als voor de verbalen is gezegd: begrotingen en rekeningen zijn bij de relatieven gevoegd. Van 1875-1905 zijn de rekeningen weer afzonderlijk gehouden, terwijl vanaf 1906 jaarlijks de rekeningen met al de andere financiële registers tot pakken zijn samengevoegd. Voor verdere bijzonderheden zij verwezen naar de desbetreffende noten bij de afdelingen en nummers.
Het oud-archief der gemeente tot 1811, dat indertijd met de oude kerkelijke registers meegekomen was, werd ten rijksarchieve in 1930 en 1931 beschreven. Niet teruggezonden, is het in 1940 bij de brand van 17 en 18 mei verloren gegaan. Het hier beschreven gedeelte is er eveneens niet zonder verliezen afgekomen, want tijdens de evacuatie van het archief te Ellewoutsdijk (1944-1945) zijn stukken zoekgeraakt. Moge het thans voor verdere onheilen gespaard blijven. De bewaring van althans het belangrijkste deel in een brandvrije kluis geeft daarvoor hoop.

M.P. de Bruin.
Verantwoording van de herordening
Inventaris
A. Archief van de Secretarie
B. Gedeponeerde archieven
Kenmerken
Vestigingsplaats:
Dreischor
Oud nummer:
5
Jaar bewerking:
1988
Toegankelijk:
Inventaris (oud nr 5)
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Raadpleegvestiging:
Zierikzee, Laan van St. Hilaire
Collectie:
Gemeente Schouwen-Duiveland
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS