Uw zoekacties: Gemeente Bruinisse 1941-1996, 1941-1996
x5003.2 Gemeente Bruinisse 1941-1996, 1941-1996 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

5003.2 Gemeente Bruinisse 1941-1996, 1941-1996 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Geschiedenis van de archiefvormer
sluiten
5003.2 Gemeente Bruinisse 1941-1996, 1941-1996
Inleiding
Geschiedenis van de archiefvormer
Organisatie: Zeeuws Archief
Grondgebied en ligging
De gemeente Bruinisse is gelegen aan de oostkant van het eiland Schouwen-Duiveland het meest noordelijkste eiland van de provincie Zeeland. De gemeente grensde in 1941 aan de noord- en oostzijde aan de Grevelingen, aan de zuidzijde aan het Zijpe en in het westen aan de gemeente Oosterland. Bruinisse was een zelfstandige gemeente. De gemeente Bruinisse kon bij de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1961 zelfstandig blijven vooral vanwege het aantal inwoners. Tot aan 1997, toen is de gemeente Bruinisse opgeheven en opgenomen in de nieuwe gemeente Schouwen-Duiveland, net als andere gemeenten op het voormalige eiland. Het gemeentehuis was aanvankelijk gehuisvest aan de Poststraat 14. Tijdens de Watersnoodramp werd het gemeentehuis van 7 februari tot en met 15 juni 1953 tijdelijk gehuisvest in de woning van mevrouw S. Hage-Jumelet. Van 15 juni tot en met augustus 1954 werd een noodbarak gebruikt. In 1978 werd een nieuw gemeentehuis betrokken aan de Molenstraat 65.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft Bruinisse het zwaar te verduren gehad. Op 12 februari 1944 werd Bruinisse geïnundeerd, net zoals het hele eiland, en vervolgens op 5 januari 1945 getroffen door een bombardement door de geallieerden. De watersnoodramp van 1953 heeft het eiland en ook de gemeente getroffen. De daarop volgende herverkaveling van Schouwen-Duiveland heeft ook zijn sporen achtergelaten in het landschap. De herverkaveling kwam in 1962 gereed, sindsdien domineren grote akkers het landschap. In de jaren zeventig werd gesproken over het inrichtingsplan voor het Grevelingenbekken. Dit resulteerde erin dat het Grevelingenbekken primair werd aangewezen als natuurgebied en dat aan de randen de recreatie werd ontwikkeld.
Op 1 januari 1941 was het aantal inwoners 2370, op 1 januari 1944 was dit gestegen naar 2412. Op 1 januari 1945 waren er nog 116 inwoners, dit was het gevolg van de ontruiming vanwege de inundatie in 1944. Per 1 januari 1946 was het aantal inwoners 1748. Per 1 januari 1953 was het gestegen naar 2317. Op 1 januari 1954 was het aantal inwoners gedaald naar 2128, ongetwijfeld als gevolg van de watersnoodramp. Vervolgens liet het inwoneraantal een gestage groei zien. Op 1 januari 1965 waren er 2363 inwoners, op 1 januari 1970 was het aantal 2370. Per 1 januari 1980 had de gemeente Bruinisse 3104 inwoners en op 1 januari 1990 nog 3139, in 1996 was het zelfs gestegen naar 3725 inwoners. Het grondgebied van de gemeente Bruinisse was per 31 december 1996, 6.143 ha groot, waarvan 4.468 ha land en 1.666 ha water.
Middelen van bestaan
De voornaamste middelen van bestaan in de gemeente waren landbouw en visserij. In het bijzonder de mossel- en oestervisserij was een primaire bron van inkomsten. In de loop van de jaren is de mosselvisserij steeds verder onder druk komen te staan door de afsluiting van de Grevelingen dat van zout naar zoet water veranderde en het gedeeltelijk afsluiten van de Oosterschelde. Natuurbelangen en visserijbelangen botsten nogal eens met elkaar. Na de aanleg van de Grevelingendam die in 1965 gereed kwam en van grote betekenis was voor Bruinisse ging men ook op paling vissen. In de jaren zestig en zeventig kwam het toerisme steeds meer op. Naast de dagrecreatie werd ook de plezierjacht steeds populairder. Dit resulteerde erin dat er voorzieningen moesten komen. Met de realisatie van de Grevelingendam en het Grevelingenmeer nam het strand - en watertoerisme toe. In 1968 werd een begin gemaakt met het realiseren van een jachthaven in de voormalige rijkswerkhaven. Later werden er initiatieven ondernomen voor het realiseren van een tweede nieuwe jachthaven, die in 1996 nog niet was gerealiseerd.
De vissersvloot bestond in 1968 uit 40 schepen. In de daaropvolgende decennia liep het aantal terug naar 25 in 1980. Bruinisse beschikt over een aantal havens, waarvan een tweetal aan de oostzijde, voor iedereen bestemde havens. De vissershaven met een loswal voor de aan- en afvoer van in hoofdzaak landbouwproducten en wegenbouwmaterialen, is aangelegd in het kader van de verbetering van zwakke plaatsen in de zeeweringen. De ander is de reeds lang bestaande gemeentehaven waarin in hoofdzaak reparaties e.d. aan schepen worden uitgevoerd. Hieraan zijn een drietal scheepsbedrijven gevestigd. Verder nog aan de westzijde aan het Grevelingenmeer, de voormalige rijkswerkhaven waar ook jachten kunnen worden aangemeerd en de jachthaven Aquadelta. Dan is er nog de Vluchthaven aan de zuidzijde en de veerhaven waar vroeger het veer Zijpe - Anna Jacobapolder aan- en afvoer.
Door de komst van het bungalowpark werd het toerisme gestimuleerd. Het vakantiepark Aquadelta kreeg landelijke bekendheid. Verder stimuleerde de gemeenteraad ook culturele initiatieven om toeristen te trekken. Zo werd een plaatselijke Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer Bruinisse opgericht. Gevolgd door het realiseren van een Oudheidkamer in 1960. In 1978 kwam een initiatief van de grond voor de realisatie van een Visserijmuseum en een Oorlogsmuseum. Het laatste is in 1987 opgeheven. De musea werden beheerd door vrijwilligers. Elk jaar werd het Mosselfeest of Visserijdagen gehouden, een druk bezocht evenement. Een van de hoogtepunten was de verkiezing van de Mosselkoningin. Iedere jonge vrouw uit het dorp wilde wel hiervoor uitverkoren worden. In 1979 werd voor de 20ste keer het Mosselfeest gevierd. Een traditie die nog steeds wordt voortgezet.
Bijzondere gebeurtenissen
In de Tweede Wereldoorlog werd Bruinisse in 1944 zwaar getroffen door de inundatie en in 1945 door een zwaar bombardement van de geallieerden. Het grootste deel van de bevolking was toen al naar elders geëvacueerd door de geallieeerden, waardoor de dorpskern en de haven grotendeels werd verwoest. Toen kwam de nacht van 1 februari 1953 waarin Zeeland zwaar werd getroffen door het hoge water. De Wederopbouw na de oorlog werd gevolgd door de wederopbouw na de ramp.
Van 16 tot en met 20 juli 1968 werd groots en feestelijk gevierd dat Bruinisse 500 jaar bestond. Men had het dorp versierd in de stijl van het ontstaan. Maar ook de bewoners waren in de week verkleed in historische kostuums. Vele activiteiten werden er georganiseerd voor de grote groep vrijwilligers. In 1993 volgde de viering van het 525-jarig bestaan. Op 1 februari 1993 werd herdacht dat het 40 jaar geleden was dat de Watersnoodramp voltrok. Er werd o.a. een herdenkingsdienst in de Nederlandse Hervormde Kerk gehouden waarin Ds. H.W. van den Brink, die in 1953 predikant in Bruinisse was, een overdenking hield. Op 5 mei 1995 werd gevierd dat het 50 jaar geleden was dat Nederland werd bevrijd van de Duitse bezetter.
Op 17 februari 1953 bezocht Koningin Juliana het rampgebied en deed ook Bruinisse aan. Te voren had Prins Bernhard het dorp bezocht. Tijdens een werkbezoek aan het eiland Schouwen-Duiveland op 30 augustus 1994 bracht Koningin Beatrix onder andere ook een bezoek aan de gemeente Bruinisse.
Overzicht van de organisatie
Geschiedenis van het archief
Verantwoording van de bewerking
Inventaris
Kenmerken
Vestigingsplaats:
Bruinisse
Jaar bewerking:
2010
Toegankelijk:
Inventaris (oud nr 627)
Openbaarheid:
Gedeeltelijk beperkt (40 jaar)
Raadpleegvestiging:
Zierikzee, Laan van St. Hilaire
Collectie:
Gemeente Schouwen-Duiveland
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS