Uw zoekacties: Gemeente Bruinisse 1683-1940, (ca. 1635) 1683-1810, 1820-1940 (1986)
x5003.1 Gemeente Bruinisse 1683-1940, (ca. 1635) 1683-1810, 1820-1940 (1986) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

5003.1 Gemeente Bruinisse 1683-1940, (ca. 1635) 1683-1810, 1820-1940 (1986) ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archief
Verantwoording van de bewerking
sluiten
5003.1 Gemeente Bruinisse 1683-1940, (ca. 1635) 1683-1810, 1820-1940 (1986)
Inleiding
Verantwoording van de bewerking
Organisatie: Zeeuws Archief
De oudste inventaris die in het archief werd aangetroffen dateert uit ca. 1770. Over de oorspronkelijke ordening van het archief tot 1810 is verder niets bekend. Het grootste deel van het archief uit de periode 1820-1920 was oorspronkelijk chronologisch per jaar geordend volgens het agendastelsel. In 1920 werd voor de correspondentie een rubriekenstelsel ingevoerd. In 1941 stapte de gemeente over op het registratuurstelsel van de Vereniging van Nederlandse gemeenten. Gedurende die operatie zijn de dynamische stukken van dat moment tenminste voor een deel herordend volgens de basisarchiefcode. Dit had als gevolg dat stukken uit de periode tot 1941 zich nu bevinden in het archief vanaf 1941. In de periode 1952-1954 heeft G. Stadermann het archief tot 1941 geordend en beschreven. Hij heeft het door hem aangetroffen systeem van ordening zoveel als mogelijk was gehandhaafd en in sommige gevallen aangepast aan de eisen van zijn eigen tijd (9). Rond 1990 is begonnen met het opnieuw inventariseren van het archief. Op dat moment is besloten het correspondentiearchief uit de periode 1820-1920 te herordenen volgens het oorspronkelijke agendastelsel. Hiertoe moesten de stukken uit de toen bestaande afzonderlijke onderwerpsbundels worden gelicht en per jaar op nummer worden gelegd.
Bij de huidige bewerking -begonnen in 2004, te beschouwen als een voortzetting van het in 1990 begonnen werk­waarvan deze inventaris het resultaat is, moesten enkele keuzes ten aanzien van de indeling en de ordening van het archief worden gemaakt. Allereerst is een splitsing aangebracht tussen het archief tot 1810 en het gemeentearchief uit de periode 1820-1940. Het oudste gedeelte is herordend volgens het voor gemeentearchieven tot ca. 1813 gebruikelijke schema algemeen-bijzonder. Gezien de beschikbare tijd is besloten tot een versnelde wijze van herordening van het correspondentiegedeelte uit de periode 1820-1920. Hierbij zijn de stukken uit de nog overgebleven onderwerpsbundels wel per jaar samengevoegd, maar niet meer blaadje voor blaadje op nummer gelegd als het een hoeveelheid van meer dan ca. 3-5 stukken bedroeg. De oorspronkelijke onderwerpen zijn binnen de omslagen door stroken met vermelding van het onderwerp van elkaar gescheiden. Ingeval er per jaar meerdere omslagen benodigd waren, is vermeld of het een numerieke reeks betreft of dat de omslag onderwerpsgewijs bij elkaar gevoegde stukken bevat. Deze oplossing verdient geen schoonheidsprijs maar bleek wel de meest praktische. Het blijft zo altijd mogelijk de eenmaal in gang gezette herordening, die als doel had het herstel van de oude orde, eventueel in een later stadium alsnog te voltooien.
Naast de archieven van de gemeente waren er nog de archieven van diverse archiefvormers, die deels al door Stadermann als gedeponeerde archieven waren beschreven en deels in het archief van het gemeentebestuur waren opgenomen.
Tijdens de bewerking werden nog (delen van) de archieven van de kapitein-commandant van de Rustende Schutterij en van burgemeester S. Hage als lid van de Raad van Beheer van de Waterleidingmaatschappij Schouwen-Duiveland aangetroffen tussen de stukken. Al deze archieven zijn in de inventaris als gedeponeerde archieven beschreven.
Tijdens de bewerking is terughoudend geselecteerd. De verwijderde stukken betroffen voor het grootste deel circulaires en kennisgevingen uit de periode vanaf 1914. Na goedkeuring van de vernietigingslijst zijn deze stukken vernietigd. Voor de bewerking besloeg het archief 34,5 meter. Na de bewerking is de omvang 31,5 meter.
De materiële toestand van het archief is momenteel goed. Hiervoor waren omvangrijke restauratiewerkzaamheden noodzakelijk. Die bestonden voornamelijk uit het schoonmaken en aanvezelen van de stukken. Vooral de negentiende-eeuwse stukken waren door water en schimmels aangetast. De restauratie vond plaats in de periode voor de huidige inventarisatie. Gedurende de bewerking zijn nietjes, paperclips en andere ongerechtigheden verwijderd. De stukken zijn waar nodig omgepakt in nieuwe, zuurvrije omslagen en dozen. De dozen zijn op numerieke volgorde in het depot geplaatst.
Noten
1. Zie J.C. Reitsma-d'Ancona, Bruinisse met vlag en wimpel 1468-1968. z.pl, (1968) en S.A. Jumelet, Bruinisse in de loop der eeuwen 1467-1984. Bruinisse, 1985
2. Zie de Verslagen van 's Rijks Oude archieven, 1903, blz. 213 e.v., waarin een inventaris
3. Dr. L.W.A.M. Lasonder, De archieven van de rechtbanken, weeskamers en notarissen, die over het tegenwoordige grondgebied der provincie Zeeland gefungeerd hebben. De Zeeuwsche eilanden 1456-1811(1852). Zie blz. 6-20, 481, 483. Archief Vierschaar 1621-1811, RAZE inventarisnrs. 4461-4499. Archief Weeskamer 1615-1810, RAZE inventarisnrs. 4500­4513
4. G. Stadermann, Inventaris van het archief der gemeente Bruinisse 1671-1941. Bruinisse, (1954). Zie blz. 2-3
5. In 1979 bleken bij vluchtige controle de toenmalige inventarisnummers 44b, 47 en 547 verdwenen te zijn. Vanaf het moment dat de gemeente Bruinisse zich aansloot bij het toenmalige streekarchivariaat Schouwen-Duiveland en St. Philipsland, opgericht in 1979, zijn de uit het archief vernietigde stukken terug te vinden in verklaringen van vernietiging
6. Archief van de gemeente Bruinisse 1941-1996, inventarisnummer 57. Zie ook Stadermann, Inventaris Bruinisse, aantekening tegenover blz. 21
7. Dit betreft de inventarisnummers 962-968
8. Dit betreft inventarisnummer 969. De tweede tekening werd toegevoegd aan inventarisnummer 880
9. Stadermann schreef: ‘Gedurende de negentiende en de eerste decennia de twintigste eeuw heeft men de stukken van gelijke aard en strekking, met de daartoe strekkende bijlagen ondergebracht in een aantal rubrieken, die, alfabetisch geordend, over een bepaalde reeks jaren bij elkander gehouden zijn. Stadermann, Inventaris Bruinisse, blz. 2.
Bijlagen
Inventaris
Kenmerken
Andere namen:
Dorp Bruinisse, Ambacht Bruinisse
Vestigingsplaats:
Bruinisse
Jaar bewerking:
2005
Toegankelijk:
Inventaris (oud nr 3)
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Raadpleegvestiging:
Zierikzee, Laan van St. Hilaire
Collectie:
Gemeente Schouwen-Duiveland
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS