Uw zoekacties: Stad Brouwershaven 1566-1810, 1566-1810
x5002.1 Stad Brouwershaven 1566-1810, 1566-1810 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

5002.1 Stad Brouwershaven 1566-1810, 1566-1810 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archief
sluiten
5002.1 Stad Brouwershaven 1566-1810, 1566-1810
Inleiding
Geschiedenis van het archief
Organisatie: Zeeuws Archief
In de acte van aanstelling van Daniël Viergever tot stadssecretaris van Brouwershaven bepalen baljuw, burgemeesters en schepenen het volgende: ‘dewijl geen volledigen inventaris van de documenten tot voorschreve secretarie behoorende voorhanden is, zoo zal hij Daniël Viergever gehouden zijn voor den 24e juny 1762 daarvan een pertinenten inventaris te formeren en aan ons over te leveren’. De eerste volledige inventaris, waarvan een gedeelte bewaard is gebleven, is derhalve van 1762.
Op last en aanschrijving van het departementaal bestuur van Schelde & Maas d.d. 10 juni 1800 maakt de stadssecretaris F.H. Mans een inventaris van al de stukken en documenten, registers en protocollen, die ter secretarie berusten. In 1874 wordt wederom een inventaris opgemaakt, na aanschrijven van de provincie Zeeland. Op deze inventaris is later aangetekend dat een bepaald gedeelte aan de rijksarchivaris is overgeleverd. Dit gedeelte betrof de stukken van rechterlijke aard, die overgebracht werden naar het rijksarchief-depôt, hetgeen door het Koninklijk Besluit van 8 october 1883 (Stb. 141) mogelijk gemaakt was.
Aan de hand van de verslagen van de provinciale inspectie kan men de wederwaardigheden van het archief in de twintigste eeuw volgen. In 1922 bevindt het archief zich in een archiefkamer, met ijzeren deur afgesloten, in het raadhuis van Brouwershaven. De oude charters, waarvan in 1582 een cartularium is opgemaakt (11), bevinden zich in een kast op de raadzaal. Reeds in 1922 zou men zich gaan bezighouden met de ordening der charters en in 1925 dringt men aan op een brandvrije archiefbewaarplaats. Inderdaad heeft men toen lijsten gemaakt van de oude charters, waarop de charters zeer summier omschreven zijn. De brandvrije archiefbewaarplaats laat lang op zich wachten.
In 1955 zal de burgemeester nagaan of het mogelijk is in een kamer onder het stadhuis een brand- en vochtvrije archiefruimte te laten maken. Het plan tot deze archiefbewaarplaats blijkt in 1961 aan de voorschriften te voldoen. Het archief wordt tijdelijk geborgen in de noodsecretarie, een voormalige openbare lagere school te Dreischor. Echter als de realisatie van de plannen tot restauratie van het stadhuis, wat tevens de bouw van de nieuwe archiefbewaarplaats inhoudt, zeer vertraagd wordt, stelt de rijksarchivaris in Zeeland voor, in afwachting van de voltooiing van de restauratie, het archief tijdelijk naar het rijksarchief te Middelburg over te brengen. Aldus geschiedt in 1966. Twee jaar later wordt het plan opgevat het archief naar de archiefbewaarplaats in Zierikzee over te brengen, hetgeen tot nog toe geen doorgang gevonden heeft. In december 1971 worden de archiefstukken van na 1810 naar de noodsecretarie te Dreischor teruggezonden. De archiefstukken van vòòr 1811 blijven, zolang als de inventarisatie zal duren, te Middelburg.
Verantwoording van de bewerking
Noten
Geraadpleegde literatuur
Inventaris
1. Zaken van algemene aard
2. Stadsbestuur in het algemeen
4. Ambten en instellingen
6. Gewestelijke inkomsten
7. Armenzorg
8. Polderzaken
9. Gilden
10. Openbare werken
11. Poorterschap
12. Aanvulling
Kenmerken
Andere namen:
Stad Brouwershaven, oud-archief
Vestigingsplaats:
Brouwershaven
Jaar bewerking:
1972
Toegankelijk:
Inventaris (oud nr 2-1)
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Raadpleegvestiging:
Zierikzee, Laan van St. Hilaire
Collectie:
Gemeente Schouwen-Duiveland
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS