Uw zoekacties: Familie Verheye van Citters, 1656-1843
x468 Familie Verheye van Citters, 1656-1843 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

468 Familie Verheye van Citters, 1656-1843 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
In zijn verslag over 1876 deelde de archivaris van het Rijk, L.Ph.C. van den Bergh, de schenking mede van het belangrijke legaat door wijlen jhr mr J. de Witte van Citters aan het archief vermaakt (Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven [VROA] 1865-1877 (1914), p. 117.). Hij vond het onnodig de waarde van deze documenten uiteen te zetten, die zowel een aantal brieven van de koning-stadhouder Willem III als van andere mannen van aanzien omvatten, niet alleen van belang voor de kennis van de Zeeuwse personen en toestanden, maar handelend over staats- en krijgszaken tevens van min of meer algemeen belang (alsvoren, p. 120).
In 1931 werd een aantal dezer stukken (vervolg legatie-archief Van Citters genoemd) overgedragen aan het Rijksarchief in Zeeland, die volgens het jaarverslag (VROA 1931. p. 135-136) de collectie Verheye van Citters op welkome wijze aanvulden, terwijl tevens een aantal stukken werd overgedragen, afkomstig van de raadpensionaris mr W.A. van Citters, die met de reeds op het Rijksarchief in Zeeland aanwezige papieren tot een geheel werden samengevoegd. De verzameling-mr. W.A. van Citters werd in 1945 door dr W.S. Unger beschreven, die daarbij geen melding maakt van de in 1931 geschonken stukken. Laatstgenoemde maakte ook een begin met de bewerking van het in 1931 ontvangen zogenaamde vervolg legatie-archief van Citters, die de collectie Verheye van Citters zou aanvullen. Het hoofdbestanddeel van dit legatie-archief, afkomstig van de gezant mr. Aarnout van Citters, berust op het Algemeen Rijksarchief (zie VROA 1865-1877, p. 117 vlg.). Van deze stukken berust een manuscript-inventaris op het Algemeen Rijksarchief, genummerd 1-62 die uitgezonderd de aan Zeeland overgedragen stukken de opgave volgt vermeld in de hiervoor genoemde Verslagen p. 117-120.
Inderdaad is de verzameling-Verheye van Citters aangevuld, blijkens het bijgevoegde supplement, maar niet met de in 1931 uit Den Haag ontvangen stukken. Deze collectie is in wezen gelaten, zoals ze werd ontvangen. Dr. Unger heeft in het Verslag over 1945 als juister voorgesteld deze stukken het archief Verheye-Van Citters te noemen, waar veel voor te zeggen valt, al zijn de grenzen tussen de verschillende archieven en verzamelingen (Verheye) Van Citters dikwijls zeer moeilijk te trekken. De bewerking leverde geen moeilijkheden op, daar duidelijk bleek dat het archief in twee stukken uiteenviel, namelijk: I. correspondentie van leden van de geslachten Verheye en Van Citters met verschillende staatslieden, en II. een aantal stukken, die moeilijk anders dan "van diverse aard" te qualificeren zijn, gezien de aard en bonte verscheidenheid dezer stukken.
Mr. Jacob Verheye van Citters (1753-1823) heeft zich met de ordening van de brieven en andere stukken bezig gehouden, althans hij heeft een deel van de omslagen van (potlood)-opschriften voorzien (hoewel de titel voor in de band (inv.nr 4) van de hand van mr Jacob van Citters (1708-1792) is; sporen van lijm (inv.nrs 1-2) en van liasgaten (inv.nrs 1, 8 en 21) wijzen op een vroegere ordening door Verheye van Citters of zijn voorzaten). Zijn kleinzoon, in de aanhef vermeld, heeft de collectie aan het Algemeen Rijksarchief vermaakt. De brieven en stukken zijn afkomstig van mr Jacob Verheye (1640-1718), afgevaardigde ter Staten-Generaal sedert 1677 en raadpensionaris van Zeeland (1687-1718); van mr Caspar van Citters (1674-1734), die vorengenoemde als raadpensionaris opvolgde en met een dochter, Magdalena Verheye, gehuwd was; van mr Jacob van Citters (1708-1792), burgemeester van Middelburg en zoon van Caspar. De man, die de ordening aanbracht, Jacob Verheye van Citters, was weer de zoon van evengenoemde Jacob.
Naast deze verzameling zijn bij het Zeeuws Archief ook nog de volgende, al in de negentiende en vroeg-twintigste eeuw aan het Rijksarchief in Zeeland overgedragen, bestanden van takken van de famile Van Citters in beheer:
- Verzameling Verheye van Citters (toegang 87);
- Recueils Van Citters (toegang 105);
- Verzameling W.A. van Citters (toegang 106).
Daarnaast zijn er ook recenter archieven van de familie Van Citters aan het Zeeuws Archief overgedragen.
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Familie Verheye van Citters (Fam. VvC), inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, Fam. VvC, inv.nr(s) ... Vanwege het feit dat het Zeeuws Archief vele archieven en verzamelingen met de naam 'Van Citters' in beheer heeft, is een nauwkeurige bronvermelding van belang.
Inventaris
1. Correspondentie van leden van de geslachten Verheye en Van Citters met verschillende staatslieden
sluiten
468 Familie Verheye van Citters, 1656-1843
Inventaris
1. Correspondentie van leden van de geslachten Verheye en Van Citters met verschillende staatslieden
Organisatie: Zeeuws Archief
2. Stukken van diverse aard
Kenmerken
Andere namen:
Verheije van Citters
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Omvang:
5 meter
Jaar bewerking:
1955
Titel publicatie:
M.P. de Bruin, 'Het familiearchief Verheye-Van Citters', in: Rijksarchief in Zeeland. Gebundelde Inventarissen. Deel I ('s-Gravenhage 1962) 59-69
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Namen:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS