Uw zoekacties: Ambachtsheerlijkheid Kampensnieuwland, 1666-1877
x466 Ambachtsheerlijkheid Kampensnieuwland, 1666-1877 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

466 Ambachtsheerlijkheid Kampensnieuwland, 1666-1877 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
In de veertiende eeuw werd in het westen van het eiland Noord-Beveland Campens-Nieuwland aangewonnen *  . Het had de laatste helft der vijftiende en begin zestiende eeuw zeer van stormen te lijden. Na de inundatie van 1509 *  volgde geen inpoldering meer en eerst in de zeventiende eeuw is er weer sprake van de gorsen genaamd Campens-Nieuwland.
In de vergadering van de Staten van Zeeland van 21 maart 1688 wordt er 'lecture gedaen' van twee rekesten, één van Johan Stavenisse, 'houdende dat hij suppliant mitsgaders sijne voorouders, nu meer dan hondert en vijftigh jaren geleden aen den anderen, hebben bezeten gehadt seker uytter cors, genaemt Campers-Nieuwlant'; hij zegt verder dat hij kort tevoren te weten is gekomen dat het een Zeeuws leen was, wat blijkt uit een verleibrief d.d. 22 januari 1485 *  , en verzoekt hem opnieuw brieven van verlei te verstrekken. Het ander rekest was van Hubertus Stoutenburg, die hetzelfde verzoekt voor het gors ten noorden en noordwesten van het 'oude Landt van Campen', wat ook reeds zijn grootvader en vader bezeten hadden, waarbij hij zich eveneens op bovengenoemde verleibrief beroept. Hierop werd een tegenrekest ingediend door de ambachtsheren van 'Soetelinx-kercke en Campen', maar in 1693 (inv.nr 3) volgde de erkenning van Campensnieuwland tot een recht Zeeuws leen en werd het gesteld op naam van Hubertus Stoutenburg als grootste portionaris. De ambachtsheerlijkheid bestaat uit de polder van die naam, met de Annapolder en een deel van de Maria- en Heer Janspolder. * 
Met een neef van Stoutenburg, Marinus de Jonge (1676-1741), komt de ambachtsheerlijkheid in dit geslacht. Na het overlijden van Bonifacius de Jonge, zoon van Marinus, in 1768, ging Campensnieuwland over op het verwante geslacht Van der Haer, van welk het in 1830 teruggekocht werd door Willem Adriaan de Jonge en diens zoon Willem Dignus de Jonge (inv.nr 12). In 1831 verkocht deze zijn deel aan zijn vader (inv.nr 13). Na diens dood (1835) ging de ambachtsheerlijkheid over op zijn zoon Marinus Willem de Jonge (1786-1858). Diens vrouw Magdalena Maria Evertsen stierf in 1872; toen werd de ambachtsheerlijkheid door een neef Willem Hendrik de Jonge gekocht, in wiens geslacht zij tot nog toe gebleven is.
B. de Jonge van Campensnieuwland schonk in 1931 dit deel van het archief van de ambachtsheerlijkheid aan het Rijksarchief in Zeeland. Van het archief is nog op te merken, dat de inv.nrs 5-8 en 15 niet op de ambachtsheerlijkheid betrekking hebben, wel op latere eigenaars daarvan.
Inventaris
10 Stukken betreffende opmetingen ten behoeve van de ambachtsheren van Campensnieuwland, met enkele kaartjes, 1819-1826. 1 omslag
sluiten
466 Ambachtsheerlijkheid Kampensnieuwland, 1666-1877
Inventaris
10 Stukken betreffende opmetingen ten behoeve van de ambachtsheren van Campensnieuwland, met enkele kaartjes, 1819-1826. 1 omslag
Datering:
1819-1826
Organisatie: Zeeuws Archief
Kenmerken
Andere namen:
Heerlijkheid Kampensnieuwland, Campensnieuwland
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
0,1 meter en 4 charters
Jaar bewerking:
1945
Titel publicatie:
M.P. de Bruin, 'Het archief van de Heerlijkheid Campensnieuwland, 1666-1877', in: Rijksarchief in Zeeland. Gebundelde Inventarissen. Deel I ('s-Gravenhage 1962) 41-46
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS